A kategóriához 168 idézet tartozik (bővebb infó)


Minthogy a biológiai evolúció alapvetően véletlenszerű bolyongás a genetikai lehetőségek mezején, a változás nagyon lassú.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt hiszed, szabad vagy? Hát nem.
Neked olyan, hogy szabad vagy: nincs. Mögötted van egy akarat, ami, akár egy titkos szervezet vezérkara, utasításokat ad. Az idegpályákon és az ereken lohol a parancs, és te engedelmeskedsz, mert nincs más választásod.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vírusok élősködők, paraziták, csakhogy a parazitizmus, az élősködés, a vírusos jelleg a számítástechnikában és a biológiában egyaránt csupán fokozatiság kérdése. Elvégre az elefánt génje is tartalmazza a "másolj le!" programot, csak egy nagy, elefántnyi kitérővel: ha az elefánt történetesen fiú, bizony előbb-utóbb csajozni kezd, hogy az alapvető parancsot megvalósíthassa.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A biológiai tudományok révén felhalmozott összes bizonyíték azt a (...) központi állítást támasztja alá, hogy a kozmosz egy gondosan megtervezett, egységes egész, amely alapvető okaként és céljaként hordozza az emberiséget, olyan egész, amelyben a valóság minden aspektusa (...) ebben a lényegi tényben nyer értelmet és magyarázatot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az öröklődés krónikus, gyógyíthatatlan betegség, mely szexuális úton terjed, és amelyet az emberi gének és a szülők keveredése okoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nézze meg a teknőst: milyen jól elvan - gondolná, hogy egy dinoszaurusz? Jól mutatja: a dinó sem halt ki, csak átalakult. Az élet kiszámíthatatlan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az állatok birodalmában az élet és a halál tökéletes egységet alkot, körforgásuk oly végtelen, mint maga az idő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világunk egyetemes tulajdonságaihoz való alkalmazkodás formái azért kerülik el figyelmünket, mivel semmi olyat nem látunk magunk körül, ami elütne tőlük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden sóhajtásnak előzménye van, a sejtek, a vér, az izmok, a könnyek, a verejték mind a lélek szolgálatában állnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Maga az érzékelés nem annyira készen kapott tény, mint inkább tégláról téglára saját kezűleg felhúzott építmény, amely folyamatos karbantartást igényel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok állat rejtőzködik, de nem gondolják, hogy rejtőzködnek. Sok állat csapatokba csoportosul, de nem gondolják, hogy ezt teszik. Sok állat követ valamit, de nem gondolják, hogy követnek. Ezek az állatok csupán haszonélvezői az ezeket az ügyes és célszerű viselkedésformákat irányító idegrendszereknek, amelyek anélkül működnek, hogy a gazda fejét gondolatokkal terhelnék meg, vagy bármi egyébbel, ami csak halványan is a gondolatra emlékeztetne - olyan gondolatokra, amelyeket mi, gondolkodó lények gondolunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A biológiának köszönhetően aggyal rendelkezünk, amiből az élet faragja ki az értelmet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi test rejtelmeinek kifürkészéséhez a legjobb térképet más élőlények teste kínálja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen gén (...) nagyon ritkán határozza meg az organizmus valamely pontosan azonosítható részét. Ehelyett valamilyen fehérje felszabadulását határozza meg a fejlődés meghatározott időpontjaiban, egy felfoghatatlanul bonyolult recept alkotóelemét, mely általában hatással van más részek felépítésére, amelyekre viszont sok más gén is hatást gyakorol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor az élet földi eredetéről van szó, csupán két lehetőség kínálkozik: a teremtés vagy a spontán keletkezés (evolúció). Nincs harmadik út. A spontán keletkezést (az ősnemzést) száz évvel ezelőtt megcáfolták (Redi, Spallanzani, Pasteur), de ez csak egyetlen más végkövetkeztetéshez vezet el bennünket: a természetfeletti teremtéshez. Ezt nem tudjuk elfogadni filozófiai okokból (személyes indítékokból), ezért inkább elhisszük a lehetetlent: azt, hogy az élet önmagától, véletlenül jött létre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szimmetria típusában akkor léptek fel az első változások, amikor az állatok egy része megtelepedett a tenger fenekén, más része viszont aktív helyváltoztató képességre tett szert. A tengerfenéken megtelepedett, gömb alakú szervezetben kialakult egy felülről lefelé húzódó tengely. (...) Az aljzaton rögzült élőlények gömbszimmetriája sugaras szimmetriába ment át, amely napjainkban csaknem az egész növényvilágra jellemző. (...) De mihelyt egy állat képessé vált arra, hogy helyét változtassa, (...) testének felépítése máris megváltozott. Elölről hátrafelé húzódó tengely alakult ki benne. Testén már nemcsak a felső hát- és az alsó hasoldal különült el egymástól, hanem az elülső és hátulsó testvég is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ostoba molekulák egymással összejátszva (...) okos dolgokat hoznak létre! Hogy csinálják? Nincs koreográfus, mint ahogyan karmester sincs, aki vezényelné az előadást, nincs bajtársi szellem, nincs kollektív akarat, nincs életerő - csak a tudattalan atomok húzzák és vonják egymást ide-oda, ahogy a termikus fluktuációk véletlenszerűen lökdösik őket. A végtermék mégis a magával ragadó és rendkívül jellegzetes rendezettség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Számomra nincs nyilvánvalóbb igazság annál, hogy az állatok ugyanúgy rendelkeznek a gondolkodás képességével és értelemmel, mint az emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet intenzívebben tenyészik, ha fenyegetik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet létrejött, mihelyt ezt bolygónk kémiai és termodinamikai állapota lehetővé tette.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legerősebb fennmaradása a természet törvénye. Csalunk vagy minket csapnak be. Feltörünk vagy elveszünk. Semmi jó nem származott abból, ha bíztam másokban. Ez a tanulság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az evolúció során a tudatosság egészen új keletű dolog, s az evolúció nagy buherátor: sose újat alkot, hanem mindig a meglevőt fejleszti tovább. Az ember receptje: végy egy majomagyat, préselj bele még egy kis tudatosságot, és adj a kezébe egy bankkártyát. Ecce homo.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az, hogy az állatvilág részei vagyunk, sok ember számára kellemetlen információ. Én azt gondolom, hogy az állatvilág a maga módján legalább olyan jó, mint az emberi világ. Az állatok funkcionálisan tökéletesen megfelelnek a saját környezetüknek, beleértve a társas környezetüket. Egy kutyafalkában a társas lét nagyon gazdag, és érzelmileg is komplex világot jelent, ami semmivel sem alább való az ember világánál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi lenne, ha egyszer
nem Darwin szemével néznénk az életre?
Azt hiszem, túlélnénk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi faj csupán egy sóhaj e világ, és a valaha eljövendő világok hosszú, zengő-bongó álmában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak hogyha megkérdeznéd egy biológustól, hogy mi az élet, valami ilyesmit válaszolna neked: az élet szénatomokra épülő bonyolult folyamatok összessége. Figyelem! Még a leglíraibb lelkű biológus is elismerné azonban, hogy ennek a definíciónak a kulcsa nem a szénatom, hanem a bonyolult folyamatok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az evolúció működése olyannyira ellentétes a világgal kapcsolatos hétköznapi feltételezéseinkkel, hogy megértése minden alkalommal megrázó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember az összes nemes tulajdonságával együtt még mindig alacsony származásának letörölhetetlen bélyegét hordozza testének börtönében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A madarak megtanulnak énekelni, ami nem jelenti azt, hogy ezzel több élelemhez jutnának, megmenekülnének a ragadozóktól, vagy távol tarthatnák az élősködőket. (...) Azért énekelnek, hogy felhívják magukra a másik nem figyelmét, és fönntarthassák a fajukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életünket vak erők, s nem a tudat és a megfontolás alakítják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az agy ugyanolyan szerv, mint a szív vagy a máj, és nincs semmi alapja azt hinni, hogy a lélek épp a hormonokban lakozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az óceán tele van szivaccsal. Ez durva. Képzeljék el, mennyivel mélyebb volna, ha nem lenne benne szivacs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a tölgyet kivágják, az egész erdő visszhangzik az esésétől, de száz makkot vet csöndben egy észrevétlen szellő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha meg akarsz érteni egy embert, nézd meg az embereket; és ha meg akarod érteni az embereket, nézd meg az állatokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy őszinte ember, akinek minden elérhető tudás a birtokában van, csak annyit állíthat bizonyosan, hogy ebben a pillanatban úgy tűnik, az élet eredete egy csoda, mivel olyan sok feltételnek kellett teljesülnie ahhoz, hogy egyáltalában elkezdődhessen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás