A kategóriához 616 idézet tartozik (bővebb infó)


Hiszek az erkölcsi értékek függetlenségében, beleértve az Istentől való függetlenségüket is, illetve hiszem, hogy az erkölcsi értékek pusztán az embertől erednek; Isten létezése külön kérdés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az orvos hat a gyógyszerrel, hanem Isten, mint ahogy a gabonát is Ő növeszti, nem a földműves.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten három dolgot tartott fenn magának: a semmiből való teremtést, a jövőbe látást és legfőképp a lelkiismereten való uralkodást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szeretetét válogatás nélkül ránk sugárzó Isten a saját gyönyörűségére teremtett minket különbözőnek. A keresztények egysége nem a "kényszerű" egyformaságban fog megnyilvánulni, hanem az egymás iránti elfogadó szeretetben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember maga köteles meghatározni a saját viszonyát a világhoz és istenhez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élt egy ember
és keresztre feszítették.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sehogyan sem tudta ezt a Jóistent elképzelni. Pedig kell legyen valahol, mert hiszen az emberek folyton emlegetik, és neki szól az imádság meg a gyertya. Azt mondják, hogy fönt az égben. Talán ott a kékség fölött valahol? Talán éppen a napban? Nem, az nem lehet. Akkor éjszaka nem volna Isten, pedig Istennek mindig lennie kell, hogy vigyázzon a jó emberekre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten nem adni akarja a válaszokat. Azért vagyunk ezen a világon, hogy magunk keressük meg azokat. Hogy saját erőfeszítéseinkből, próbálkozásainkból tanuljunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ egy rossz tréfa, amit unalmában eszelt ki a Mindenható. Biztos másnapos volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szükség van a rombolásra ahhoz, hogy a valódi, a helyes és a jó és az igaz felépülhessen. (...) Mesteri módon emelünk színfalakat, hogy aztán saját magunk rontsuk le őket. Független lényekként nagyon rombolóak vagyunk, először kártyavárakat hozunk létre, aztán saját kezünkkel dúljuk szét. Az összes elképzelhető megrögzöttség, a hatalomvágy, a hazugságok biztonsága, az ismertség igénye, a hírnév utáni kapkodás, az emberi lelkekkel történő kereskedés... mind-mind kártyavárak, amiket lélegzet-visszafojtva igyekszünk egyben tartani. De, hála Isten kegyelmének, egyszer levegőt kell vennünk, és amikor megtesszük, Isten lehelete csatlakozik a miénkhez, és minden romba dől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hit alapvetően Isten ajándéka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Jó és nem az Igaz nyitja meg az embert Istennek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

S ne hidd, míg száll sóhajod,
Hogy Teremtőd nincsen ott,
És ne hidd, ha könnyezel,
Hogy Teremtőd nincs közel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten útjai nem az ember útjai, és létezhetnek célok, amelyek csak idővel világosodnak meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én nem hiszek abban, hogy Isten valóban olyan mindentudó. (...) Isten nem tud mindent. Ő minden. És azt is biztosan tudom, hogy nem is lelkes lény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten a cselekedetekben, a tekintetben, a gesztusokban, a mosolyban, a viselkedésben él.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden, ami jó, úgy lebeg fölöttünk, mint valami fehér felhő, szellemi energiafelhő, és hat ránk. Az emberek ebbe a felhőbe képzelték bele Istent. Csakhogy akkor ott vannak még a rossz cselekedetek. Hány zsarnok meg hány kis vérszopó élt a történelemben, oszt azok is sugároztak ki valami energiát, és az is itt lebeg a fejünk felett, csakhogy az fekete felhő, de az is hat ránk. Ezt neveztük el a meséinkben ördögnek. (...) Az pedig, hogy ki melyik felhőnek segít, a fehérnek-e vagy a feketének, az kinek-kinek a lelkiismeretétől függ. Aki pedig nem tesz hozzá a fehérhez semmit, abból puszta füst lesz, ha tetszik, ha nem, a fekete felhővel egyesül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja az akaratunkat! Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak Ő képes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen férfi sem bocsátja meg, ha nem bocsátanak meg neki. Az ilyesmi Isten kiváltsága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak lehet ott fenn valaki, aki ezt az egészet csinálta (...), egy erőnek, egy akaratnak lennie kell, különben darabokra hullana az egész.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha visszanézünk nem egy olyan napra, eseményre, amitől más összeomlott volna, amitől más fel- vagy lebukott volna: mi őrzött meg minket az összeomlástól? Az, Akinek a Lényéből már befogadtunk valamit, s áradni, hatni hagytuk magukban - az Isten irántunk való szeretetét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten a megpróbáltatásokat erkölcsi frissítőnek szánja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál akarása Isten bosszúsága teremtményének nemsikerülte fölött. Ez az egyetlen, amiben az ember felülmúlja az Istent, mert Isten nem tudná önmagát megszüntetni, bármennyire akarná.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mutassatok bizonyítékot Isten létezésére, mondjátok. Én meg mondom, használjátok a távcsöveiteket, nézzetek rá az égboltra, és feleljetek: hát lehetséges az, hogy nincsen Isten?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél fejlettebb a tudomány, annál nehezebb elvetni egy teremtő és egy mindenható bölcsesség örök létezésének nyilvánvalóságát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világot játszva és táncolva teremtő Isten képe az ember mitikus képzeletének alkotása. Ennek ellenére lehetséges, hogy a világmindenség valamilyen fontos tulajdonságára utal. Az univerzum örök és hűvös közönyösségére például. Vagy arra a nemes harmóniára, amely az élet görcsein s gyötrelmein túl létünk mélyén ragyog. Lehet, hogy azt a földöntúli szabadságot és derűt villantja föl, amelyre annyira vágyunk, s amely olyannyira hiányzik mindennapi életünkből. Lehet, az az üzenet rejlik benne, hogy csak akkor érhetjük el, s élhetjük át ezt a szabadságot, ha ki tudunk kapcsolódni a túlélésért és a hatalomért folyó gyilkos küzdelemből.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az istenek megengedhetik maguknak, hogy úgy tegyenek, mintha nem volnának. Ezzel csak újabb bizonyítékát adják a mindenhatóságuknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben Ő benne nincsen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehet annál nagyobb rabszolgaság, minthogy az ember Istennel nem törődve nyomorult módon más egyebektől engedi magát leigázni, azaz behódol olyan teremtett dolgoknak, amelyeken uralkodnia kellene, s dacol Istennel, akinek engedelmességgel tartozik. Ó, halandók, értsük meg, hogy csak egy, egyetlen lény van felettünk, a mi teremtő Urunk és majdan bíránk: egyedül neki van hatalma nekünk parancsolni, de nem úgy parancsol, mint rabszolgáknak, hanem gyermekeiként szólít engedelmességre, azt akarván, hogy engedelmeskedve is szabadok és kötetlenek legyünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember munkájában is van logika. Isten munkáiban ne volna?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyeseknek olyan tág és olyan rugalmas képük van Istenről, hogy bárhol keresik, szükségképpen rátalálnak. Olyasmit hallani, hogy "Isten a legnagyobb", vagy "Isten a mi jobbik természetünk", vagy "Isten a világ". Természetesen, mint minden szónak, "Istennek" is olyan jelentést tulajdonítunk, amilyet csak akarunk. Ha azt mondjuk, "Isten az energia", egy szénrakásban is könnyen rábukkanunk Istenre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten nélkül az univerzumnak nincs életképes magyarázata. Ilyen sok bámulatos és bonyolult csoda nem jöhetett volna létre Tervező nélkül. Mindenre csak egyetlen lehetséges magyarázat van: a bölcs és mindenható Isten teremtő ereje. Ő teremtette és tartja fenn az univerzumot, és ő ad értelmet neki. Nélküle semminek sincs értelme. Nélküle csak az a nézet marad nekünk, hogy minden a semmiből bukkan elő, ok nélkül. Nélküle érvénybe lép az evolucionisták értelmetlen képlete: semmi szorozva senkivel egyenlő mindennel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten azért tartja vissza, amire vágyunk, hogy megadja, amire szükségünk van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha mi szeretjük egymást, akkor Isten közénk jön, és az ő szeretete teljes lesz bennünk. Aki azt mondja: én szeretem Istent, és a testvérét gyűlöli, hazug; ha nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fizikusok az egyedüli olyan tudósok, akik arcpirulás nélkül mondhatják ki az "Isten" szót.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás