A kategóriához 243 idézet tartozik (bővebb infó)


A balszerencse mindig ahhoz érkezik, aki várja. A trükk az, hogy a szerencsétlenségek szüneteiben az ember megtalálja, aminek örülhet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen kaktusz sincs úgy tele tövissel, hogy ne férne el rajta virág.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az optimisták bekötött szemű pesszimisták.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hiszek abban, hogy varázslatos életet élek. Szinte minden nap megköszönöm istennek, hogy egy újabb nappal ajándékozott meg, és arra gondolok, milyen érdekes események és kihívások várnak rám aznap. Megtanultam, hogy a harmonikus élet rengeteg olyan lehetőséget tartogat számomra, melyek megerősítik bennem a szeretetet és az életkedvet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a szó, hogy "lehetetlen", nem szerepel a szótáramban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az én receptem az optimizmustőkém megóvására az, hogy mindig arra koncentrálok, ami jó. Mindennap leltárt készítek azokról a dolgokról - akár kicsik, akár nagyok -, amelyek kellemesek voltak, örömet és boldogságot szereztek vagy csak elszórakoztattak, és hálát érzek értük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne vedd magad túl komolyan,
legyél kicsit dinkább!
Ne az élet árnyoldalát,
nézd a napost inkább!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Világéletemben hittem benne, hogy a nap legcsodálatosabb pillanata, amikor reggel felébredünk. Mindegy, hogy vacakul érezzük-e magunkat vagy jól, egy biztos: aznap még bármi történhet velünk! És az sem számít, ha az esetek többségében semmi különös nem történik. A lehetőség benne van a reggelekben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehetséges "parancsszóra" optimistának lenni. Senkinek nem írhatunk elő optimizmust, a reményvesztettől sem várhatjuk el, hogy reméljen. Erre ő maga sem lenne képes, mert senki sem tudja "akarni" a reményt, éppoly kevéssé, mint ahogy a reményen kívül a közismert háromság két másik tagját, vagyis a hitet és a szeretetet sem lehet kikényszeríteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Két módja van a szenvedés elkerülésének. Az első sok mindenkinek sikerül: elfogadni a poklot, oly mértékig beleszokni, hogy már észre sem vesszük. A másik módszer merész, állandó éberséget és tanulást követel: megkeresni és felismerni azt, ami a pokol közepette nem pokol, és lehetővé tenni, hogy fönnmaradjon, teret adni neki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az esztendők összeráncolhatják a bőrt, de az életbe vetett hitről való lemondás a lelket ráncolja össze.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem siránkozom, hogy a rózsának is vannak tövisei, örülök inkább, hogy rózsa van a tövis felett, s hogy a bokor tele van rózsával.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ő az, aki bármi rosszban
valami jót is talál;
nélküle nehezebb volna
az élet - és könnyebb a halál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán elriaszthatjuk a múlt sötét árnyait egy kis világossággal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jó vége csak annak lehet, ami azelőtt egyfolytában rossz volt. Akkor mégis jobb, ha valaminek csak a vége rossz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy optimista láthatja a fényt ott is, ahol nincs, de miért kell a pesszimistának mindig odafutnia, hogy eloltsa?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sztyeppéken mindig kéknek nevezik az eget, akkor is, ha éppen szürke - mert tudják, hogy a felhők fölött olyankor is kék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mondtam már, hogy hétszer csapott belém a villám? Egyszer, amikor a kutyámat sétáltattam. Nem látok már sokat a szememmel, a fülemmel is alig hallok. Néha fogalmam sincs, hol vagyok. Mindig elfelejtek valamit. De tudod mit? Isten mindig emlékeztet arra, milyen szerencsés vagyok, hogy élek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igazán semmit sem teszek ingyen. Azok közé az optimisták közé tartozom, akik fenyőmagot ültetnek, hogy öreg napjaikra legyen tüzelőjük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs a világon olyan nagy baj, amin egy csoda ne segíthetne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még a legrosszabb napokon is van okunk az örömre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem rossz ez a világ. Kerek a föld, forog is. Jól van megteremtve.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Játék volt az élet, amelyben nyertem, de tudtam, hogy bármikor veszíthetek is. Ismertem a kockázatokat, benne volt a pakliban, számoltam vele és felkészültem rá. Nyugodtan mondhattam tósztot a kudarcaimra is, hiszen tudtam, legközelebb valószínűleg a sikert köszönthetem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Őrizd meg az álmaidat. Soha nem tudhatod, mikor lesz szükséged rájuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A zavarosság, a képtelenség nem halálos, ha az ember jókedvűen közelít hozzá. Csak az unalom öl.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az optimista szerint ez a lehető világok legjobbika; a pesszimista sóhajt egyet, s egyetért vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bolygók a Nap körül, az emberek a derűt és kiegyensúlyozottságot sugárzó egyének körül keringenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Éljen a pozitív hozzáállás! Amíg meg nem hal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van valami fiatal és optimista a rendetlenségben. Feltételezi, hogy bőségesen lesz idő rendbe rakni mindent.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán megeshet néha, hogy jól jön a közvetlen környezetünkben bekövetkező haláleset. Fő a pozitív gondolkozás!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A némaság iszonyú teherként nehezedik lelkemre. Majd megjelenik a remény egy mosollyal és ezt susogja: "az önfeledésnek is megvan a maga öröme". Így hát én igyekszem napommá varázsolni a mások szemében lévő világosságot, zenémmé a mások fülébe csengő hangot és boldogságommá a mások ajkán megjelenő mosolyt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Optimista az, aki azt hiszi, hogy a légy a szobában a kijáratot keresi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én bizony mindennek csak a pozitív oldalát nézem - lehet, hogy általában az a kevesebb, de az a hasznosabb, az előrébb vivő. Aki pedig ennek ellenére továbbra is sápítozik, örökké elégedetlenkedik, az tegye csak nyugodtan, ha az jó neki. Csak hát az a baj, hogy az ilyen ember a környezetét is pusztítja, gyilkolja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valahányszor azt hisszük, ismerjük a jövőt, még ha csak egy pillanatig is, az megváltozik. Néha a jövő pillanatok alatt teljesen megváltozik, és számunkra csak a következő lépés eldöntése marad. Dönthetünk a félelem mellett, hogy csak állunk ott, remegve, mozdulatlanul, a legrosszabbat feltételezve, ami történhet, vagy előrelépünk az ismeretlenbe azt feltételezve, hogy csodálatos lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás