A kategóriához 154 idézet tartozik (bővebb infó)


A tehetséges és csodagyerekek főleg támogató családi légkörből jönnek. A zsenik ellenben sokkal nehezebb körülmények között nevelkednek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tehetségnek része az az önerő, ami minden retorzió ellenére képes megmutatni magát. Ezt az ideát erősíti az a sok mostoha sorsú alkotó, aki az elemekkel is képes volt szembeszállni, hogy érvényre jusson. Ugyanakkor nem látjuk azokat, akiket elbuktattak a körülmények. Ráadásul nem a kimagasló adottságúakról kell csak beszélni, hanem az átlagosakról, akiknek szintén meg kéne kapniuk a képességeiknek megfelelő tudást. Róluk már végképp megfeledkezik a rendszer, és sajnos legtöbbször benne ragadnak a körülményeik zárványában. Ezért megvetem azt a társadalmi gondolkodást, irtózom attól az oktatáspolitikától, amelyiknek nem az az elsődleges, hogy mindenki az adottságainak legmegfelelőbb életutat kaphassa meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sarkalatos kérdése ez a jövőnek, hogy az intelligenciát, ami tömegcikk lett, mire használja az ember. Az állathoz közelebb álló ösztönök rafinált játékaihoz, vagy a felülemelkedéshez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szabad utat a tehetségnek!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármily egyszerű is az étel, a született szakácsot tévedhetetlenül föl lehet ismerni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi tehetség minden fajtájának, akárcsak a fáknak, van saját jellege s megvannak a határai.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szülőknek szerintem az a dolguk, hogy megtalálják az egyensúlyt az egészséges biztatás, a tehetség felkarolása, illetve a személyiséget kórosan romboló produkáltatás, sztárolás között.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tehetséges emberek egy részének nagyon speciális irányú a tehetsége. Ezek az emberek nem fognak kiemelkedő teljesítményt felmutatni, ha nem adatik meg nekik, hogy azt csinálják, amire a tehetségük predesztinálja őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sose téveszd össze a fizetésed méretét a tehetséged méretével.

pont 30 kedvenc 0 hozzászólás

A szerénység közepes tehetségeknél puszta becsületesség, nagy talentumoknál képmutatás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Két tehetség gyakran kevesebb, mint egy!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem elég tehetségesnek lenni, magyarnak is kell lenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy nagy tehetség - amolyan "igazi" -, harmonikus. Mindig, minden korban vannak közönyös tömegek, elbizakodott műértők, pöffedt kritikusok, tehetségtelen partnerek, kontár vetélytársak. Az igazi tehetség mindezt feloldja önmagában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig is tudtam rajzolni. Amióta az eszemet tudom, rajzoltam, vagy festettem. Ebben az értelemben a művészet mindig természetes elemem volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A veletek született értékes tehetség kárba vész, ha nem építünk rá, ha nem aknázzuk ki szakszerű oktatással!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden tudomány gyökere. Aki olyan eredményeket ért el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy a legértékesebb kincs birtokába jutott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha az az érzésem, minél nagyobb művészi tehetség valaki, annál kevesebb józan esze van a mindennapi életben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akik a legközelebb állnak az emberhez, épp azok hisznek a legkevésbé a képességeiben, mindaddig, amíg fényes bizonyítékot nem szolgáltat, amely fölöslegessé teszi a hit segítségét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valaki az imént azt mondta, hogy középszerű tehetségeknek nem érdemes a művészetüket művelniük. Gondolkoztam, és nem értek vele egyet. Szerintem az önkifejezésnek millió célja lehet, az, hogy valami maradandó értéket alkossunk, csak egy a sok közül, de akár nem is tartozik közéjük. Lehet pusztán a saját magunk vagy mások szórakoztatására, lehet az önismeret, az öngyógyítás vagy az önfejlesztés eszköze, lehet kapcsolat keresése egy magasabb hatalommal, transzcendentális, természetfeletti erőkkel, Istennel, lehet egy áramlatélmény, amelybe belefeledkezhetünk, ami örömet okoz, és lehet az igazság intenzív keresése is. Én például addig írok, amíg azt nem érzem, hogy végre igaz, amit mondok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van köztünk hány, akik az Eszményt el sem érik:
Átkos szobrász-csapat, balsorssal bélyeges,
Kik, míg nagy homlokod s kebled vésik, jeges

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tehetség kicsit olyasmi, mint a szexepil. Ez sem jelenti azt, hogy az illető nagyon szép, sem azt, hogy valamiben nagyon eredményes, mondjuk a csábításban. Csak éppen egy bizonyos területen valami olyasmit tud, ami nem megtanítható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki igazán alkalmas, a lelke mélyén tudja, hogy mindig, minden körülmények között számíthat a tehetségére, mert már jó párszor megtapasztalta, hogyan kapaszkodhat bele, mint egy mentőövbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legközepesebb tehetségű emberek is bizonyos nagyságra tesznek szert a pusztító erejük által.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki kap egy csomagot, amikor megérkezik... azért szoktam embereket csodálni, ahogy ezt használják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden géniusz más szemszögből látja a világot társainál, és ez az ő tragédiája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jó írók attól jó írók, hogy érdekes a személyiségük. Lehet, hogy részegesek, drogoznak vagy kibírhatatlanok, de egy mindegyikre igaz: különleges személyiségük van. Másként hogyan tudnának ennyire érzékenyek lenni a világra?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem is minden századik, de talán csak minden ezredik embernek kedvez annyira a sors meg a szerencse, hogy a leginkább neki való pályára juttatja :a társadalom egyedeinek roppant többségével szeszélyes játékot űz a véletlen, mely egy darab kenyeret mutat annak, aki éhes; az éhes ember pedig nem ér rá sokat gondolkozni, sokat válogatni, várakozni : megy abban az irányban, amelyben megélhetését leginkább biztosítva látja.
Ezért van annyi középszerűség a világon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tehetség adomány. Meghatározása valószínűleg annyira bonyolult, hogy az egyszerűség kedvéért csak azt mondjuk, Isten adta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A zseni kötelez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha nem tudott gyerek, még csodagyerek sem, alapvetően újat létrehozni az ismeretek magas szintjét igénylő területeken, és a legtöbb alkotó nem volt csodagyerek. A csodagyerekeknél nem az a csoda, amit tesznek, hanem az, amikor, vagyis messze a szokásos életkor előtt képesek bizonyos teljesítményekre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Művészi tanulmányokat folytattam, azon hitben, hogy a művész képzés útján jön létre, s a tehetség tanulható, elsajátítható. Nem alaptalanul hittem így, hiszen az okítók többsége arról győzködi tanítványait, hogy sok-sok szorgalommal, kitartással és szívóssággal bárkiből Picasso, Rembrandt, Shakespeare, Joyce, Mozart vagy Lennon válhat. Időbe tellett, míg rájöttem, hogy ha az ember nem Picasso, Shakespeare vagy Mozart, ha magától nem tehetséges, akkor gyakorolhat, amennyit csak bír, az irigyelt idolok bokájáig sem nőhet fel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az okosak és a tehetségesek nem azért nem árulják el a titkaikat, mert féltik őket, hanem azért, mert maguk sem tudják őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tehetség csendben alakul ki, de a jellem a világ viharaiban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás