A kategóriához 692 idézet tartozik (bővebb infó)


Amennyire én emlékszem, nincs egyetlen szó sem az evangéliumokban az intelligencia dicséretéről.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elég bölcs vagyok, hogy tudjam, hogy nem tudok szart se.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hit magában, tudás nélkül kaotikus, ködös valami, és könnyen csődöt mond, alkalmazhatatlanná válik a kétségbeesett szükség óráiban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak emberek, vagy talán a többség, akinek a tudás csak furcsaság: feltűnő, mint a bibircsók.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valamely dologra való puszta rátekintés nem visz minket előre. Minden szemlélés szemléletbe megy át.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudatlanság káoszhoz, nem tudáshoz vezet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehet mindenki okos (...). Ha mindenki okos lenne, annyi volna a földön az értelem, hogy minden második ember meghülyülne tőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudatlanság vírus. Amikor terjedni kezd, csak az értelemmel gyógyítható. Az emberiség érdekében nekünk kell ennek a gyógyszernek lennünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a tudós nem ismeri a választ a kérdésére, akkor tudatlan. Ha már megsejti, hogy mi lehet az eredmény, olyankor bizonytalan. És amikor már teljesen, sőt fenemód biztos abban, hogy mi lesz az eredmény, akkor is van benne némi kétely.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél kevésbé felvilágosodottak és értelmesek az emberek, annál több buzgalmat mutatnak a vallás iránt. A lelki vezetőik által felizgatott asszonyok minden felekezetben vakbuzgón kardoskodnak olyan nézetek mellett, amelyről nyilvánvalóan semmilyen fogalmuk sincs. A teológiai viták során a nép vadállatként ront rá főleg azokra, akik ellen a papok uszítják. Mélységes tudatlanság, túlzó fantázia, határtalan hiszékenység, gyatra értelem - ezek a tulajdonságok jellemzik az ájtatosokat, a vakbuzgókat, a fanatikusokat és a szenteket. Hogyan lehet józan belátásra bírni az olyan embereket, akiknek csak az az elvük, hogy vezettessék magukat és soha semmit se vizsgáljanak meg önszántukból? Vezetőik kezében az ájtatosok, az egyszerű emberek nem egyebek, mint automaták, amelyeket kényük-kedvük szerint mozgatnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bizonyosság őrjítő, nem pedig a kétely.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az értelem egyre bonyolultabb önigazolásokat szül. (...) De a lelked mélyén igenis tudod, mi a helyes és mi a nem. Mindenki tudja, hiába töltenek éveket azzal, hogy eltemessék magukban ezt a tudást, szavak, gyűlölködések, kéjvágyak, bánat és bármi egyéb tégla mögé rejtsék, amikből az életüket felépítik. Tudod, hogy mi a helyes (...). Ha eljön az ideje, tudni fogod. De a tudás sosem elég.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyerekek (...) hamar megtanulják a szabványosan feltett kérdésekre adandó szabványos válaszokat, és ez könnyen keltheti a megértés látszatát. Elég azonban egy kevésbé szabványos kérdés, és máris kiderül, hogy a szavak mögül hiányzik a gondolat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudás igazítja helyre a látást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a bölcs, aki tudja, mit tud, és tudja, mit nem akar.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a bölcs, aki tudja, mit tud, és tudja, mit nem akar.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nagyobb intelligencia mindig meg fogja találni a módját, hogy megkerülje a kisebb intelligencia által felállított korlátokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A technikától való félelem csak akkor múlik el, amikor sejteni kezded, hogy kell bánni vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán nem azok a legokosabb emberek, akik annak képzelik magukat. Talán azok az okosak, akik tudják, hogy nem tudnak semmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tapasztalataim szerint az embernek igazán az árt, amit nem tud.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amíg nem tudunk mindent, addig semmit sem tudunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami a börtöneinkben folyik, az a köz ügye. A közösség olyan büntetéseket vár, amelyek vezeklést, de rehabilitációt is ígérnek. Az elvárás és a valóság azonban ebben az esetben nem esnek egybe. A börtönben azt tanítják, hogyan élje túl az ember a börtönt, és nem azt, hogyan viselkedjen az ember a polgári életben. Ez a tudás nem annyira épületes, sem számunkra, sem azon közösség számára, ahová visszatérünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az értelem az a képességünk, hogy amit gondolunk, ne feszítsük a végsőkig, avégett, hogy hihessünk a realitásnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hosszú élet titka: keveset tudni más dolgairól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bölcsnek nincs előítélete; azért vannak iránta bizalommal. Ami a tanulást illeti, ne ismerj határt.
Példád legyen az, aki hű és lelkiismeretes. Fődolgod legyen: a hit és az igazság. Ne legyen barátod, csak, aki hozzád hasonló. Ha van hibád, ne szégyelld megjavítani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyakorolni azt, ami régi és ismerni azt, ami új. Ez a jó tanító.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legjobb tanárok azok, akik megmutatják, merre nézz, de nem mondják meg, mit láss.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gondolat ösvényein haladva egy idő után eljutsz egy olyan pontra, ahol minden szó elhagy, és magányosan, egyedül kell továbbmenned. Én pedig találtam ebben a rengetegben egy kincset, mely körülírhatatlan, és attól félek, soha nem is fogom tudni átadni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél magasabb szellemi színvonalon él valaki, annál inkább szolgálja azt, aki lent van! Ahogy egy érett lelkű anya szolgálja a tudatlan és éretlen gyermekét, ahogy egy mester szolgálja a tanítványait, értük él, értük áldozza föl magát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudásnak semmi haszna cél nélkül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szépség önmaga, de az értelem a végtelenség képmása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy centiméter üzlet többet ér, mint egy kilométer műveltség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert az ember nemcsak kenyérből, vízből tartja fenn magát, hanem amit megismer a környező világból. És aztán eljön az idő, amikor a magyarázat kristálytisztán egyesül a magyarázott jelenséggel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindent tudunk, de nem mindig áruljuk el, hogy mi az, amit tudunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha ne helyettesítsd a tudást hittel, mert ha hiszel, akkor soha nem fogsz tudni. Ha pedig tudsz valamit, egyszerűen értelmetlen hinni benne. Ha valamiben hiszel, az annak a jele, hogy nem tudod.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás