A kategóriához 692 idézet tartozik (bővebb infó)


Azok a csoportok, amelyek túlságosan hasonlítanak egymásra, nehezen fejlődnek tovább, mert mindegyik tag egyre kevesebb új információval áll elő. A homogén csoportok nagyszerűek abban, amit egyébként is jól végeznek, de fokozatosan elvesztik azt a képességüket, hogy alternatívákat vizsgáljanak meg. (...) Ha új tagok kerülnek a szervezetbe, még ha kevésbé tapasztaltak és alkalmasak is, okosabbá teszik a csoportot, egyszerűen azért, mert bármilyen keveset tudnak is, az nem redundáns, hanem új tudás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gondolj ki mindent a magad számára, s nem lesz, mi félrevezessen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világon semmi nincs oly veszélyes, mint a nyílt tudatlanság, és a lelkiismeretes ostobaság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor az emberek készek voltak megkérdőjelezni a vallásnak azt a tanítását, hogy a Föld az univerzum középpontja, miért kellett volna továbbra is elhinniük a vallási vezetőknek, hogy az uralkodók Isten felkentjei?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindazt, amit a tudás átfog, az ismerő lény felfogása határolja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit nem tudok megépíteni, azt nem tudom megérteni sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A versenytársaiddal szemben fenntartható egyetlen előny az, ha képes vagy gyorsabban tanulni, mint ők.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudatlanságunk beismerése bölcsességre vall.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne próbálj meggyőzni senkit semmiről. Ha valamit nem tudsz, kérdezz, vagy nézz utána. De ha cselekszel, légy olyan, mint a folyó, ami folyik, csöndesen, átadva magát a nagyobb energiának.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A földi dolgokat ismernünk kell ahhoz, hogy szerethessük őket, az isteni dolgokat azonban szeretnünk kell ahhoz, hogy megismerhessük őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A józan észt az emberiség kivételes tehetségeként kell elfogadnunk. Az érző szívet kiváló tulajdonságként kell ünnepelnünk. Az elme még nem gondolat, ahogy a bölcsesség még nem út. A szív, még nem szeretet, ahogy az érzelem, még nem igazi jóság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudni mit sem ér, fél tudás keveset ér. (...) Az egész tudás azonban fél tudás, mert újabb kérdésekkel ostromolja az elmét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az elme és okosodása megtévedhet, de az érzés sohase.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi elme egyik diadala, hogy képes biztosan tudni valamit, anélkül, hogy elhiggye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A csekély tudás tetterővel párosulva sokkal többet ér, mint a nagy tudás, amely parlagon hever.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudatlanság olyan kincs, amiért sokan ölni képesek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megismerés erkölcsi nemesedés nélkül: csak a kifinomult kíváncsiság kielégítése. Megismerésünkkel fel kell emelkednünk a szellemiséghez, hogy a szellemiség ereje áthassa egész életünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Annál nincs borzasztóbb, amikor nem tudsz magaddal mit kezdeni, érzed, hogy tudsz valamit, és még sincs rá kereslet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (...) Akinek több szava van egy dologra, több gondolata is van róla.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az a valódi tudomány, amit jól megtanultok, hanem az, amit jól meggondoltok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkinek vérében van az oktatás, pedig csak arra taníthatjuk az embereket, amit nem érdemes tudni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden tudás forrása a szenvedés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha, ha válaszokat keresünk, csak még több kérdéssel találjuk szembe magunkat. És néha jobb, ha tudatlanok maradunk. De ha nem akarunk választ adni, a legjobb módszer, ha halogatjuk a kérdést.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Őseink pont olyan bölcsek voltak, mint mi, talán bölcsebbek is. Vajon mi tudnánk-e oly kevésből ily sokat alkotni?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mestereinknek illendőképpen azokat nevezzük, kiktől mindenkor van mit tanulnunk. E címzést nem mindenki érdemli meg, kiktől tanulunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ösztön sosem helyettesítheti a tudást, de remekül kiegészíti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a képesség, hogy valamit el tudunk végezni, értéket képvisel. Az, hogy a kapott eredmény jó dolog-e, vagy rossz, azon múlik, hogy azt hogyan használják fel, de maga a képesség értékes dolog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha teljes bizonyossággal tudnék mindent, életemet szüntelen szorongásban kellene leélnem; folyton attól rettegnék, hogy letérek a helyes útról. Mivel azonban mindig minden lehetséges, a csoda bármikor bekövetkezhet, mert csodák mindig lesznek, amíg ember él a földön.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudás eszköz, s mint minden eszköznek, a felhasználó kezében dől el a sorsa.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem kell mindent tudni. Vannak dolgok, amelyeket jobb nem bolygatni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincsen semmi, ami igazságosabban van elosztva az emberek között, mint a józan ész; mert mindenki azt hiszi, jutott neki belőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Most már tudja, hogy az elhagyott régi világ, úgy, amint van, üres, hazug és jelentéktelen, neki semmit sem mondhat, semmit sem adhat. Csak az igazán övé, ami benne van, amit él és érez. Ez az új, drágán szerzett igazság pedig végtelenül sokat ér, többet, mint az elpazarolt évek, a város minden hiúsága, bűne, szégyene. És ha így van, mégis nyert. Nem hiába szenvedett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember megtanulhatja a sablonokat, a biológiát, a rendszertani besorolást és a fajra jellemző viselkedést, de soha nem tudhat meg mindent egy állatról.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás