A kategóriához 725 idézet tartozik (bővebb infó)


Az élet olyan mint az álarcosbál, ha mindenki leveszi az álarcot, a mulatságnak vége lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Varázslat és csodák nélküli világban élek. Olyan helyen, ahol nincsenek se látnokok, se alakváltók, se angyalok, és nem sietnek a megmentésemre természetfölötti erejű fiúk. Olyan helyen, ahol az emberek meghalnak, a zene szertefoszlik, és az élet nehéz. Olyan erősen szegez a földhöz a valóság súlya, hogy néha már azt sem értem, miként vagyok képes megemelni a lábam, és előrelépni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valóság pusztán illúzió, és a legjobb esetben sem más, mint az adott helyzet szereplőinek megegyezésén alapuló észlelet demokratizálása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami a börtöneinkben folyik, az a köz ügye. A közösség olyan büntetéseket vár, amelyek vezeklést, de rehabilitációt is ígérnek. Az elvárás és a valóság azonban ebben az esetben nem esnek egybe. A börtönben azt tanítják, hogyan élje túl az ember a börtönt, és nem azt, hogyan viselkedjen az ember a polgári életben. Ez a tudás nem annyira épületes, sem számunkra, sem azon közösség számára, ahová visszatérünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak emberek, akik különleges erőfeszítéseket tesznek, hogy problémáikat elkerüljék, messze eltávolodnak attól, ami jó és ésszerű lenne, csak hogy ne kelljen szembenézni problémáikkal; aprólékosan kidolgozott képzetvilágban élnek, melynek gyakran semmi köze a valósághoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki nem hord szemellenzőt, annak nincs szebb látvány, mint az értelem csatája a legyőzhetetlen valósággal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha elszegényítjük a valóságot, mely épp embertelenségével teszi naggyá az embert, akkor az embert is elszegényítjük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ mindig ugyanazt az arcát mutatja. S e csillagtól csillagig terjedő nyugodt valóságból valamiféle felszabadultság születik, amely felold önmagunk és mások alól, mint az a másik nyugodt valóság is, amely haláltól halálig terjed.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valóság nem hasonlít a filmekre. Az élet sztorik sorozata, amik előbb vagy utóbb véget érnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a szerelem, amely nem viseli el, hogy szembesítsék a valósággal, nem szerelem. Így aztán a nemes lelkek kiváltsága a képtelenség a szerelemre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embernek van egy konstrukciós hibája. Inkább azt hisszük el, amit érzünk, ahelyett, ami van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán ez az oka annak, hogy az emberek úgy belevesznek a saját gondolataikba (...). Nem látják, milyen is a világ valójában. Ha látnák, akkor el tudnának vonatkoztatni a saját álmaiktól és rögeszméiktől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki megértette a valóságot, nem lázad ellene, hanem élvezi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kevés objektívebb tükröt tudnánk találni egy tehetséges fotós fényképezőgépének lencséjénél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fotográfia az ember változó pillantása, amellyel a világra - olykor a saját pillantására - tekint.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A regényírás vagy a regény olvasása valamiképpen a valóság visszautasítása, ez kétségtelen. De e visszautasítás nem holmi szökés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs olyan művészet, mely teljes egészében elvetné a valóságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valóság nem teljes egészében racionális, és a racionális sem teljesen valóságos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyerekek valósága álmokból és játékokból épül fel. A hazugság észrevétlenül keveredik közéjük. De lehet, hogy a valóság minden ember számára ugyanilyen. Álmok, játékok, hazugságok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Erkölcsi és pszichológiai tekintetben nem felnőtt az, aki örökösen meglepődik a nincstelenség létezésén, aki továbbra is csalódottan (vagy hitetlenkedve) néz, ha bizonyítékaival kerül szembe, miféle kegyetlenségekre képesek az emberek más emberekkel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a képzelet nem a valóságban gyökerezik, az nem sok jót ígér. Mert nincs igazi feszültség csak az igaz, vagy annak illúziója mellett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szó szoros értelmében mezítelen valóságukban senki sem szemlélheti a dolgokat. Amely napon ez megváltozik, az a világ végének, a végső kinyilatkoztatásnak a napja lesz. Addig is a valóság hű észlelésének tekinthetjük, ha sejtelmes árnyékok között legalább a világnak mintegy vázát... felismerjük. Sokan, talán az emberek többsége... szavait, véleményét követi valaki másnak, alvajáróként kél át tulajdon életén, s lázálmától nem lát meg semmi mást. Amit pedig lángelmének nevezünk, nem egyéb, mint valakiben megnyilatkozó fenséges hatalom, mellyel rést hasít e képletes ködön, s azon általtekintve a valóságnak egy-egy új, hiteles részletét fedezi fel, míg maga fogvacogva áll mezítelenül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legjobb fénykép is a valóság elárulása, választásból születik, és határt szab mindannak, ami nem ő maga.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egész életemben azon voltam, hogy az életet fikcióvá változtassam, hogy a valóságot távol tartsam magamtól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A problémák előli menekülés egy olyan verseny, amelyben sosem nyerhetsz!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mind hagyták magukat elsodorni, alig álltak ellen az élet önkényének. Egyesek tanárnak készültek, mások közgazdásznak vagy jogásznak, a többiek régészetet, kórházi menedzsmentet, nyelvészetet vagy még különösebb dolgokat tanultak. Kész őrület: tinédzserként ezeknek az embereknek álmaik és terveik voltak, évekig meséltek arról, hogy mit akarnak később csinálni. És amikor betöltötték a tizenkilencet vagy a húszat, hirtelen valami egészen mást csináltak, és csak a biztos jövő érdekelte őket. Mintha az ezt megelőző évek nem is lettek volna, mintha sosem álmodtak volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életet a valóságban nem lehet megváltoztatni, csak a könyvekben. Csak ott lehet mindent eltörölni egyetlen szóval. Felszabadulni a dolgok súlya alól. Meg nem történtté tenni az aljasságokat, kilépni a világból, máshová varázsolni magunkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valóság jó eséllyel létezik. Csak még senkinek nem sikerült bebizonyítania.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Te halott világ, s te gyenge, meg nem született...
Tétován bolyongunk a mezsgyén köztetek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem számít, hova mész, vagy hogyan próbálod meg elterelni a figyelmedet, a valóság előbb-utóbb utol fog érni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valóság épül... kövekből, téglából, gerendákból, megfogható, látható anyagokból. De nem itt kezdődött. Nem a kövekkel, téglákkal, gerendákkal. A valóság építése nem velük kezdődött. Hanem álmaiddal. Mert a valóság álmokból épül. A te álmaidból. Az én álmaimból. Vágyainkból. Amit belül érzel, amit belül érzek, amit akarok, amit akarsz. Őszintén. Szívből. Szívvel. Önzetlenül. Ez a valóság alapja. Minden valóságé. Az álom. A tiéd és az enyém.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok fanatikus a vallást is úgy használja, mint a részeges az italt. S ez éppolyan veszedelmes, mint az alkoholizmus: képes kiemelni az embert sorsából, fölemeli, lebegteti, látszatörömöket is ad... de utána vissza kell hullani lelkének megoldhatatlan gondjai közé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Álmomban nincs, ami meglep. A valóságban, ébren lep meg, hogy semmi sem akar meglepő lenni, minden szabályos és törvénykényszeres.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha ráébredsz, hogy a szerelem puszta illúzió, akkor gyerekjáték, hogy kiszabadulj a zsarnoksága alól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás