A kategóriához 335 idézet tartozik (bővebb infó)


A felkeltett harag (...) éppúgy szomjazza a kielégülést, akár a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vért vérrel lemosni nem lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha ne csapj be egy ajtót; lehet, hogy még visszatérnél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha nem bocsátunk meg valakinek, az méregként hat. Keserűséget fecskendez a szívbe és az elmébe, és eltorzítja az ember egész látásmódját. A harag, a neheztelés és a bánat lassan teljesen beárnyékolja, és maga alá temeti a haragtartó személyt. Alattomos kórral fertőzi meg a lelkét, amely azután gonosz érzelmeket és indulatokat táplál benne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Néha akkora szemétláda tudsz lenni!
- Akkor tökéletesen összeillünk, mert te meg többnyire egy első osztályú hárpia vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem haragtartó:
ő azonnal bosszút áll!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A haragvó a megveszettnél is rosszabb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halottakat nem érdekli a bosszú.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A dühös ember nem mindig bölcs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ellenségedet pusztítanád?
Tudd: a harag pusztít így téged.
Ez a harag végtelen kört jár,
szörnyű bajokat okoz nekünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Oké, lehet az ember olykor szomorú vagy dühös, de száz százalékban nem szabad haragudni a világra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Eltemetem, de nem bocsátok meg neki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha két ember összevész, mindig mind a kettő a hibás.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Az nem baj, ha dühöng az ember - az se, ha villámokat szór haragjában -, de az rettenetes, ha kihűl.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Noha alig egy perccel előbb még emberek társaságára vágyott, az első valóban hozzá intézett szóra feltámadt megszokott érzése, az ingerültség és ellenszenv minden idegen iránt, aki személyéhez próbál vagy csak szándékozik férkőzni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tartsa meg a mérgét. A haragból meríthet energiát, hogy kiszabadítsa magát a méltatlan helyzetből. Mint minden helyzetnek, a dühnek is szüksége van egy konstruktív irányra, hogy a saját javára használhassa fel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idő néha meghozza a bosszút, de a bosszú gyakran megsavanyodik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a haragos ember vitába bocsátkozik, akkor haragja már csillapulóban van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akinek hazudok, az kevésbé gyűlöl engem, mint ahogy én kénytelen vagyok gyűlölni azt, akinek hazudtam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ülök ennél az üres íróasztalnál, és egyre rezeg bennem az inger, hogy kirohanjak ebből a lakásból. (...) Ott van a doboz a sportszatyrom fenekén, húsz minor trankvilláns, testre szabott nyugtatók, előkotorhatnám a kis fehér dobozt, bevehetném belőle az adagomat, nem akarom, nem kellenek a nyugtatóik… Semmit se akarok. Vagy mégis. Magamról tudni, azt nem akarok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha mérges vagy rám, ne mosolyogj! Ha nem beszélsz velem, nem tudok bocsánatot kérni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A másik személy ellen irányuló harag valójában a saját felelősségem elhárítása az emocionális konfliktusok terén.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szeretet összegyűlve jószerencsévé válik, a harag összegyűlve balsorssá alakul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Dühös vagyok, követelő, mogorva,
elégedetlen, féltékeny, bolondos,
boldogtalan, házsártos is, gyakorta.
Nagyon szeretlek, s így lettem nagyon rossz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretjük egymást, és akkor is szeretjük egymást, amikor haragszunk. A szeretet ott van a harag mögött, mint a fal a függöny mögött, vagy a táj, amelyen vihar söpör végig. A vihar elvonul, és a táj ott van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha megharagszol a kritikusra, szinte biztosra veheted, hogy igaza van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jó ember vagyok, nem haragszom arra, akit megbántottam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem szabad haraggal lefeküdni. (...) Ha kedvesünk az éj leple alatt váratlanul távozna az élők sorából, a következő éveinket nagyban befolyásolná az a körülmény, hogy milyen hangulatban feküdtünk le aznap este. Ehhez hasonlóan, minden egyes alkalommal, amikor kilép az ajtón, jusson eszünkbe, hogyan éreznénk magunkat, ha sosem térne vissza. Bocsánat, hogy ilyen morbid dolgokról beszélek. Persze nem szeretném, hogy naponta ezen rágódjunk, csupán azt javaslom, hogy ösztönösen mindig úgy váljunk el tőle, mintha ez lenne az utolsó alkalom, hogy látjuk egymást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tegnap kuszán, napittasan remegtem én is.
Arcomon izzott a nyári rozsda:
veríték, vér és szerelem.
Ma már hideg van. Elsáppadt az erdő,
hova múlt, hol van a tegnapi hőség?
(...)
Ma nem vagy itt. Im elküldöm neked
a haragom.
Nagyon szenvedj.
Mint én.
Akarom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem fogok többé hinni az emberekben, mert egy ember becsapott. Gyűlölni fogom azokat, akik elrejtett kincset találnak, mert én nem találtam meg az enyémet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Óvakodj a türelmes ember haragjától!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hol a harag nyertes, vesztes a nyugalom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egyetlen nőknek való fegyver a méreg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nőgyűlölet gyökere a férfi harca önmagával.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bárcsak egész Rómának egyetlen feje volna, hogy egy csapással leüttethetném!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás