A kategóriához 350 idézet tartozik (bővebb infó)


Egy férfi nagynak tűnhet a saját és mások szemében, amikor erőszakoskodik az emberekkel. De egy nő szemében akkor tűnik nagynak, amikor eléggé szerény ahhoz, hogy azt mondja: bocsánat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincsenek izmok a megbocsátásra. Nem lehet elhatározni, nem lehet akarattal megbocsátani valakinek. Tehetsz úgy, mondhatod azt, hogy megbocsátasz, de a szívedből nem fog eltűnni a megbántottság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem a végtelen megbocsátás. Egy gyengéd pillantás, amely szokássá válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megbocsátás feltétele a bűnbánat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha nem bocsátunk meg valakinek, az méregként hat. Keserűséget fecskendez a szívbe és az elmébe, és eltorzítja az ember egész látásmódját. A harag, a neheztelés és a bánat lassan teljesen beárnyékolja, és maga alá temeti a haragtartó személyt. Alattomos kórral fertőzi meg a lelkét, amely azután gonosz érzelmeket és indulatokat táplál benne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Előbb lehet elfelejteni, mint megbocsátani valamit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megbocsátás annyit tesz, hogy szelíden elfordulunk attól a képtől, amelyet testi szemünk közvetít, és a másik ember egója mögött megkeressük az igazságot.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

- Nem kérhetsz bocsánatot, hacsak nem fogadod el, hogy nem volt igazad! Ha bocsánatot kérsz, akkor be kell ismerned, hogy nekem van igazam. (...)
- Nem. A bocsánatkéréssel az ember azt kéri, hogy olyannak lássák, amilyen, a tetteitől függetlenül. A megbocsátás pedig a legmélyebb szeretet, amire az ember képes.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Egyikünk sem tökéletes. Előfordul, hogy olyasmit teszünk vagy mondunk, ami a társunk számára bántó. A múltat nem törölhetjük ki az életünkből, de ha bocsánatot kérünk, és megpróbálunk másként cselekedni, enyhíthetjük a fájdalmat, amit házastársunknak okoztunk. Ha társunk megbocsát, a meghitt kapcsolat helyreáll. A szeretet kész a megbocsátásra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megbocsátás fantasztikus tulajdonsága az emberi agynak. Ez adja meg a béke, a kiegyezés lehetőségét az emberek között.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha tudsz megbocsátani, akkor azok közé tartozol, akik értenek a boldogsághoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki hibázik. De az nem azt jelenti, hogy életük végéig meg kell fizetniük érte. Van, hogy a jó emberek rossz döntést hoznak. Attól ők még nem rosszak, csak emberek.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A megbocsátás nem változtatja meg a múltat, azonban megszépíti a jelent.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meg kell bocsátani egymásnak és kezet kell nyújtani a másik felé! Háttal egymásnak nem lehet a jövő felé közös lépéseket tenni!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Épp ez a lényeg a megbocsátásban. Csak akkor jár, ha kéred.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megbocsátás megváltja a múltat. A megbocsátás felszabadítja a jövőt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha keserű vagy, dühös, sajnálod magadat és képtelen vagy megbocsátani, mit gondolsz, hová jutsz el ezzel a viselkedéssel? Fordíts hát hátat a pesszimista hangulatnak, tankolj fel optimizmussal, töltődj fel hálás, cselekvő, együttérző vagy megbocsátó hozzáállással.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten majd megbocsát nekem, az a mestersége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy hétig azzal gyötörtem magam, hogy kiszorítsam az életemből. Esztelen kis tyúk voltam, egy hétig kínlódtam, ahelyett, hogy megértettem volna őt, és egy pillanat alatt megbocsátottam volna neki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit meg kell bocsátanunk másoknak, az talán önmagunk egy része, amelyet elrejtünk a tudatunk elől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mikor valaki felbukkan a múltból, érzelmes hangon bejelenti, hogy "mindent" rendbe akar hozni, csak sajnálni és nevetni lehet szándékán; az idő már "rendbe hozott" mindent, azon a különös módon, az egyetlen lehetséges elintézés módján.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amíg szeretünk, elnézünk mindent: a szépnek, ha szörnyeteg, okosnak, ha rút.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idő néha meghozza a bosszút, de a bosszú gyakran megsavanyodik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor te dühbe gurulsz, többnyire igazad van. De ha valakinek csak egy pici sütnivalója van, gyorsan rájön, hogy ha hagy beszélni, hamarosan eljutsz arra a pontra, ahol már nincs igazad. Vagyis miután rávágtad valakire az ajtót, repülőre szálltál, vagy valami hasonló hülyeséget cselekedtél. Szépen működésbe lép az a finom, tisztességes, liberális kis igazságérzeted, és nemcsak a hülyeségedért kérsz bocsánatot, hanem azért is, amiben igazad volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Reményt kaptam csak az útra,
Én, az örök átutazó
Azt, hogy minden bűnöm megbocsátható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki követhet el hibát, de ezeket el kell felejtenünk, meg kell bocsátanunk és tovább kell lépnünk. Miért kell tovább lépnünk? Azért, mert erősek vagyunk és meg tudjuk tenni, és ha nem, akkor az élet úgy összetör minket, mint a tojáshéjat!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Annak az egy napnak a kedvéért, amelyen ezer nap közül egyszer, kivételképpen jó vagyok, kérlek, légy elnézéssel!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Húzok egy vonalat, és innentől kezdve azt nézem, ki mit csinál ma. Szerintem nincs is lehetőség más mércét használni, mert ha az egyébként valószínűleg jogos sérelmeinket hordozzuk életünk végéig, folyamatosan visszakényszerítjük magunkat a múltunkba, az indulatainkba és a keserűségeinkbe. Ha az ember nem elég intelligens, nem elég felnőtt ahhoz, hogy egy idő után képes legyen a saját múltját és megbántottságait távolságtartóan kezelni, abból az jön ki, ami ma Magyarországon van: feszültség, gyűlölködés, a másik ember semmibevétele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne bocsáss meg soha. A megbocsátás azt feltételezi, hogy van egy bűn, amit elkövettek ellened, és te, mint egy nagylelkű felsőbb hatalom, megkegyelmezel neki, mintha ő alacsonyabb rendű lenne. (...) Azt célszerű tenni, hogy elengeded magadtól azt, hogy ő megsértett téged, tehát hogy te lelki sebeket szereztél tőle - ez nem megbocsátás. Azokra a tapasztalásokra mind szükséged volt, máskülönben nem gyűjtötted volna be magadnak. Ha pedig szükséged volt rájuk, akkor minek is dajkálgatni a sértettséget?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem sokra megyünk a barátságban, ha nem vagyunk hajlandók megbocsátani egymásnak apró hibáinkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megbocsátás a sértettet tisztítja meg, nem a sértőt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Istenem, kérlek, add, hogy elviseljem a testemet s lelkemet érő kínokat, és ne gyűlöljem meg azokat, akik mindezeket okozzák! Töltsd meg szívem szeretettel és békével, bármi várjon is rám!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha ne ronts el egy bocsánatkérést mentegetőzéssel!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek ezt tartják a legtöbbre: a hiúságukat. Az minden másnál erősebb. Ha egyszer megsértették őket, már nemcsak arról az egy sérelemről van szó, hanem magáról a Sértésről: mindig más a hibás, és mindig nekik van igazuk. És noha nem gonoszok (...), inkább végignézik ölbe tett kézzel a másik ember lassú pusztulását a közelükben, mintsem beismernék, hogy esetleg ők tévedtek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen férfi sem bocsátja meg, ha nem bocsátanak meg neki. Az ilyesmi Isten kiváltsága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás