A kategóriához 700 idézet tartozik (bővebb infó)


Van-e elpusztíthatatlanabb a világon, mint a félelem? Benne lapul anyagban és jelenségekben, állapotokban és eseményekben, s csak a tényezők megfelelő együtthatására van szükség, hogy előbukkanjon, és ahogy a hideg ködök, bevegye magát a ruhák alá, a csontokba, az idegekig.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az aggodalom voltaképpen kamat, amelyet olyan bajra fizetnek ki, amely soha nem történik meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jól emlékszem a félelmetes időkre, amikor a szuronyok elnémítottak mindent, de a sírásnak akkor is volt hangja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kezedben szorongatott madár kevésbé veszélyes, mint amelyik a fejed fölött röpdös.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha visszatekintünk, mindannyiunk életében vannak olyan pillanatok, melyektől az emlékezetünk úgy viszolyog, mint fáradt utazó az előtte elterülő hosszú, kihalt és sivár úttól. Az ilyen emlékeket még a későbbi boldogság biztonságában sem tudjuk borzongás nélkül felidézni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember soha semmitől ne engedje megkötözni magát. A gondolataitól a legkevésbé, mert veszélyesek azok a gondolatok, melyek tétlenségre kényszerítenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Félelem és szerelem elválaszthatatlan volt. Ha az ember egyszer megengedte, hogy szeressék, sebezhetővé válik, és a sebezhetőség félelemhez vezet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van félelmetes didergés. A fáradtság és a rémület hideglelése.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még a félelem is elhalványul és hétköznapivá válik, ha napokon át nem következik be, amitől tartunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha kitéped egy ember nyelvét, nem azt bizonyítod vele, hogy hazudott, csak a világ tudomására hozod, hogy félsz attól, amit mondana.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aminek meg kell történnie, az úgyis megtörténik, nem érdemes előre félni tőle, vagy örülni neki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Noha tudjuk, hogy csak illúzió, makacsul áltatjuk magunkat, hogy miközben idősebbek leszünk, a korral mi is változunk. Abban reménykedünk, hogy újabb és újabb élmények érnek majd minket, de valójában rettegünk, mert az egyetlen igazi élmény, ami még várhat ránk, az a halál. Abból pedig, köszönjük, de amíg lehet, nem kérünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Így győzik le a gyerekek magukban a félelmet. Elalszanak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki gyávává válik, amikor van valamije, amit meg akar védeni. Ilyenek az emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valódi önbizalmat mindig csak olyan dologgal lehet elérni, amitől fél valaki. Mert az ilyen megmérettetéseknél (...) ott van a félelem is, hogy sikerül-e. De ha ezt valaki megteszi, akkor a félelmeit is legyőzi. A félelmeket legyőzni: ennél nagyobb megmérettetést én nem ismerek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyebb valami meghatározott és láthatótól félni, mint olyasmitől, ami bármi lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha többé nem fogok félni. Taposs meg, ha egyszer is észreveszed, hogy gyáva vagyok...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A félelem legyőzéséhez öleld magadhoz a félelmet!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egész életünkben egy álmot szőttünk... megzavarja az embert a nem várt... beteljesedés. És éppen ebben az esetben... Végül szinte fél az ember a szerencsétől. Csak kerülgetjük és nem merészeljük megragadni... mintha szétfolynék a megérintéstől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember egyszer hagyja, hogy a félelem fogást találjon rajta, utána az egész életén eluralkodik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Honnan származnak a félelmeink? Hogyan formálódnak meg? Hol bujkálnak, mielőtt egyszer csak szembenézünk velük?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember áthidalja a saját félelmét, ha látja a másikét. Ez sokat segít az életben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha váratlanul valami értékes kerül a kezedbe, szánalmas életed gyökeres fordulatot vesz. Nem a boldogságtól, hanem a rettegéstől. A rettegéstől, hogy elveszítheted.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Félek mindenkitől, beteg
s fáradt vagyok;
kívánlak így is, meglehet,
de a hitem rég elhagyott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A félelem gyilkol. (...) Ha arra koncentrálsz, amitől félsz, akkor katasztrófaképeket alkotsz a fejedben, melyek egy katasztrófa felé fognak kormányozni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még azt sem tudjuk a halálról, hogy vajon nem a legnagyobb jó-e, mégis úgy félünk tőle, mintha biztosan tudnánk, hogy a legnagyobb rossz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fejemet szinte akaratom ellenére a lövészárok sarkába szorítottam, testem pedig mintha együtt remegett, együtt zúgott volna az egész földdel. Ez az a pillanat, amikor az emberen olyan, eddig még sohasem tapasztalt fizikai dermedtség lesz úrrá, hogy nem annyira érzi szívével a félelmet, mint inkább csodálkozva tanulmányozza, akár valami idegen tárgyat, amely behatolt lényébe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember először attól fél, hogy meghal, aztán attól, hogy mégse.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senki sem lehet örökké hős, és senki sem élhet örökké gyávaságban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idősebb páciensek gyakran akkor is megnyomják a nővérhívó gombot, ha semmi gondjuk nincs, csak azért, hogy ellenőrizzék, hogy szükség esetén tényleg mindig rendelkezésükre állnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak dolgok az életben, amik félelemmel töltenek el. Ez természetes, nem? Csakhogy én ezeket a dolgokat nem fogadom el csak úgy. Mindent beleadok százszázalékosan, és addig megyek előre, ameddig bírok. Ami kell, elveszem, ami nem kell, azt nem. Én így élek. Ha valami nem jól sül el, majd akkor ott elgondolkozom, hogyan is tovább.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még a bátor emberek is behunyják a szemüket néha, ha félnek látni a valóságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberiség legnagyobb problémája a félelem. Minden gondjuk a félelemből fakad. Félnek, amikor hiányt szenvednek valamiben, de még jobban félnek, ha valamit birtokolnak, mert akkor attól kell rettegniük, hogy egyszer majd elveszítik azt. De az emberek leginkább a haláltól és a haldoklástól félnek. Egész életükben a halál gondolata gyötri őket; vagy a saját haláluk miatt, vagy a szeretteik halála miatt aggódnak. Azzal, hogy életének egy bizonyos részéhez ragaszkodik az ember, korlátokat állít, és nyilvánvaló, hogy fél a változástól. Amikor valaki megtanul félelem nélkül élni, az lesz igazi életének első pillanata.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha félsz a tűztől:
menj hozzá mind közelebb,
hogy szíthasd, olthasd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás