A címkéhez 20 idézet tartozik


Minden hatalom arra törekszik, hogy kizárólagos legyen és magányos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mielőtt bárkiben megbíznál, magadban kell bíznod. A saját hatalmadban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalom mindig veszélyes. Vonzza a legrosszabbakat, és megrontja a legjobbakat. Én nem akartam hatalmat. A hatalmat azok kapják, akik készek lehajolni érte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szerető szem kell hozzá, semmi egyéb. Aki szeretettel nézi az arcát, az szépnek fogja találni. Azt is mondhatnám, hogy a férfias erő és bátorság nagyobb hatalom, mint a szépség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha megismerem az emberek titkait, hatalmat nyerek felettük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember egyenlőnek születik, aztán minden ember meghal, világhíréből semmi nem marad. Minden gazdagság, minden hatalom és nagyság csak néhány évre szól, miért ragaszkodunk hát mindehhez a sok mulandó dologhoz? Azok az emberek, akiknek még feleslegük is van a saját vagyonukból, miért nem képesek erről a feleslegről lemondani embertársaik javára? Miért kell azt a néhány évet itt a földön olyan nyomorúságosan leélni?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mások fölötti hatalom valójában erőnek álcázott gyengeség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hitnek, miként a hatalomnak, mindig felülről, akár az égi, akár a társadalmi magasságokból kell alászállnia; márpedig manapság a felsőbb osztályokban kevesebb a hit, mint a népben, melynek Isten megígérte, hogy a türelmesen elviselt szenvedéseiért egy napon bejut a mennyek országába.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalomnak van egy fontos korlátja. Legitimnek kell lennie, különben éppen az ellenkező hatást éri el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudatos és éber állampolgár muszáj, hogy kritikus legyen a hatalommal. A fölötte állóval, a maga fölé választott hatalomgyakorlóval. Ez a dolga. Mert csak így fog javulni a dolog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány vívmányai hatalmat adtak a kezünkbe, hogy elpusztíthassuk saját bolygónkat. Most nekünk kell kitalálnunk, hogyan is mentsük meg!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyógyítás tudománya komoly hatalom, és minden orvos, aki ismeri a gyógyításra használt vegyületeket, ugyanúgy ismeri az ártóak erejét is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A pénz hatalmat ad, de legalábbis hozzásegít ahhoz, hogy hatalmad legyen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rossz legalább olyan hatékonyan tanítható, mint a jó. Az oktatás hatalmas erő, de rosszra és jóra egyaránt felhasználható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szó szoros értelmében mezítelen valóságukban senki sem szemlélheti a dolgokat. Amely napon ez megváltozik, az a világ végének, a végső kinyilatkoztatásnak a napja lesz. Addig is a valóság hű észlelésének tekinthetjük, ha sejtelmes árnyékok között legalább a világnak mintegy vázát... felismerjük. Sokan, talán az emberek többsége... szavait, véleményét követi valaki másnak, alvajáróként kél át tulajdon életén, s lázálmától nem lát meg semmi mást. Amit pedig lángelmének nevezünk, nem egyéb, mint valakiben megnyilatkozó fenséges hatalom, mellyel rést hasít e képletes ködön, s azon általtekintve a valóságnak egy-egy új, hiteles részletét fedezi fel, míg maga fogvacogva áll mezítelenül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek süketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ételnek hatalma van. Ez a hatalom inspirál, ámulatba ejt, sokkol, izgat, gyönyört okoz és megérint. Arra is képes, hogy nekem és másoknak örömet okozzon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél nagyobb a hatalom, annál veszélyesebb dolgokra képes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mikor az igazságot eltemetik, burjánzani kezd. Megerősödik, olyan hatalmas erőt gyűjt össze, hogy amikor végül kitör, letarol mindent.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyvalamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. S ez az idő! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad.

pont 23 kedvenc 0 hozzászólás