Ami engemet illet, elegem van azokból az emberekből, kik meghalnak egy eszméért. És nem hiszek a hősiességben, mert tudom, hogy az könnyű dolog, és rájöttem, hogy gyilkos. Engem csak egy dolog érdekel: élni és meghalni abban, amit szeretünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igent mondani a világra, megismételni, ez a világ újrateremtése, egyszersmind önmagunké is, ezzel válunk nagy művésszé, teremtővé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Általában szeretjük az emberiséget, hogy ne kelljen külön-külön szeretni az embereket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az azonos konklúziók, hanem a közös ellentmondások jellemzik a rokon szellemeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudatosan vagy tudattalanul a nők mindig a becsületérzésre, az adott szó kötelezettségére hivatkoznak, amire oly kényesek a férfiak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tegnap elítélték, ma a bűn a törvény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szenvedés soha nem átmeneti annak, aki nem hisz a jövőben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak, akik arra lettek teremtve, hogy szeressenek, mások meg arra, hogy éljenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nemegyszer világosabban látni abban, aki hazudik, mint abban, aki igazat mond. Az igazság, mint a fény, vakít. A hazugság meg, mint a szép alkonyat, minden tárgyat érvényre juttat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nézőként kellene végigélni az életünket. Hogy hozzátehessük az álmot, ami bevégzi. De mi csak élünk, és mások álmodják meg az életünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nekem pihenés, ha két végéről égetem a gyertyát. Nemcsak az öröm éget. Hanem a szakadatlan munka, a szakadatlan házasság vagy a szakadatlan vágy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig kereken kimondtam a véleményem, ám könnyen azt vonhatták le ebből az őszinteségből, hogy nagyon is biztos vagyok az igazamban. Pedig éppen az ellenkezőjét kellett volna látni. Vagyis, ha kendőzetlenül véleményt nyilvánítok, az csak azt jelenti, hogy megbízok a többiek őszinteségében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindannyiszor a barátság törmelékeit kapom, egy érzelem szilánkjait, soha nem az érzelmet, soha nem a barátságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél többször érezzük az életet, a lázadásunkat, a szabadságunkat, annál többet élünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A művészet a formába öntött lehetetlenség igénye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki az egyénen és az egyén vágyán kívül minden meghatározottságot elvet, s a tudattalan elsőbbségét ismeri el, tulajdonképpen a társadalom, egyszersmind az egyén ellen lázad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a férfi, akinek érzéke van a játékhoz, mindig boldog a nők társaságában. A nő a közönsége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gazdagnak lenni vagy meggazdagodni annyi, mint időt nyerni a boldogsághoz, ha méltók vagyunk a boldogságra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden elrendeződik: ez egyszerű s nyilvánvaló. De közbejön az emberi szenvedés, ami mindent megváltoztat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tanuljunk meg élni és meghalni, s ne akarjunk Isten lenni, hogy emberek lehessünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen elkerülhetetlen sors van, a halál, a halálon kívül semmi nem elkerülhetetlen. Az idő terében, mely a születéstől a halálig terjed, semmi nem megállapodott: változtatni lehet mindenen, még a háborút is meg lehet állítani, sőt meg lehet őrizni a békét, ha eléggé akarjuk és sokáig akarjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet nem éri meg, hogy végigéljük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A regényfigura soha nem azonos az őt megteremtő íróval.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember akkor születik meg valóban, amikor mint megismerő alany önmaga tudatára ébred. Tehát lényegében öntudat. Az öntudatnak, hogy állítsa önmagát, meg kell különböztetnie magát attól, ami nem ő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jövő a tulajdon egyetlen olyan formája, melyet az urak jó szívvel átengednek a szolgáknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha meg kellene írni az emberi gondolkodás igaz történetét, akkor sorozatos megbánásokról és kudarcokról kellene írni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A reményt kiiktatni azt jelenti, hogy a testbe szorítom vissza a gondolatot. A test sorsa az elrothadás.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A termelésre alapozott társadalom csupán termel, nem alkot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van valami az emberben, ami erősebb annál, mint amit létrehoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tiszta szerelem halott szerelem, ha a szerelem a szerelmi életet is jelenti, egy bizonyos élet megteremtését - egy állandó vonatkozás van ebben az életben és csak abban kell egyezségre jutni, ami ezen kívül esik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan eszmékkel élünk együtt, melyektől, ha végiggondolnánk őket, fenekestül fölfordulna az életünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha nem hiszünk semmiben, ha semminek nincs értelme, és egyetlenegy értéket sem tudunk igenelni, minden lehetséges és semmi nem fontos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nagy tettnek, minden nagy gondolatnak szánalmas a kezdete.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A dühöngő reménység és a szép bűn, (...) egy pillanatra kimerítik az élet egész értelmét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem szerethetjük anélkül az életet, hogy ne kelljen kétségbeesni miatta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás