A kategóriához 1 391 idézet tartozik (bővebb infó)


A politikusoknak - ez már csak egy ilyen szakma - nem az a dolga, hogy igazat mondjanak, hanem az, hogy a szövegük hatásos legyen. Olyan legyen, ami első hallásra meggyőző, s csak agymunkával lehet rájönni, hogy nem igaz. Sőt, az ellenkezője igaz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha mindenki csak saját magának kaparja ki a gesztenyét, akkor éljen is mindenki a maga pénzéből.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Történelmileg nem volt régen, amikor keresztény papok máglyán égettek embereket, ha azok nem hitték, hogy a bor vérré válik, ha egy pap imádkozik felette, és hogy a Föld a világegyetem mozdíthatatlan középpontja, vagy (...) amikor embereket korbácsoltak, orrokat és füleket vágtak le házasságon kívüli szexért (...). Egyes muzulmán országokban a paráznaságot mai napig halálra kövezéssel büntetik - ha még mindig a papok vezetnék az egykor keresztény világot, mitől lenne másképp?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a némák gyülekezetéből valaki kiáll és bármilyen formában hangot ad a fenyegetettség régóta bennünk bujkáló érzésének, akkor annak a valakinek tapsolni fogunk. Nem őt és nem az irodalmi teljesítményt fogjuk ünnepelni, hanem magát a gesztust. Ettől még az a bizonyos illető nem lesz se sztár, se jó költő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha nem szarik a paraszt, nem eszik az úr, ez mindig is így volt. Megnyomorítják a gazdákat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy díjnál mindig arra kell figyelni, hogy kivel kell kezet fogni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ közvéleménye még mindig ragaszkodik ahhoz az abszurd elképzeléshez, hogy a politikában csupán jók és rosszak léteznek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Világunknak vissza kell térnie az ifjú lélek egyszerű romlatlanságához.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember egyenlőnek születik, aztán minden ember meghal, világhíréből semmi nem marad. Minden gazdagság, minden hatalom és nagyság csak néhány évre szól, miért ragaszkodunk hát mindehhez a sok mulandó dologhoz? Azok az emberek, akiknek még feleslegük is van a saját vagyonukból, miért nem képesek erről a feleslegről lemondani embertársaik javára? Miért kell azt a néhány évet itt a földön olyan nyomorúságosan leélni?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi természet nem fogadja szívesen a változást, még akkor sem, ha elégedetlenek vagyunk a dolgok menetével. Talán ez a szokásokhoz való ragaszkodás és a változástól való félelem a táptalaja a rasszizmushoz vezető konzervativizmusnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az összes diszkriminatív törvény így született: az emberek tudják, hogy valami nem helyes, de túlságosan lusták, vagy túlságosan gyávák ahhoz, hogy tegyenek is valamit ellene.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki az egyénen és az egyén vágyán kívül minden meghatározottságot elvet, s a tudattalan elsőbbségét ismeri el, tulajdonképpen a társadalom, egyszersmind az egyén ellen lázad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A homoszexuálisok és a harmincon felüli egyedülálló nők természetes szövetségesek, mert mindketten megszokták, hogy csalódást okoznak a szüleiknek, és a társadalom torzszülöttként kezeli őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Dühít, hogy amikor Amerikában valaki a politikusi székért küzd, szabad kérdezni őt a korábbi munkahelyeiről, a legalizációval kapcsolatos véleményéről, arról, hogy mit gondol különböző szociális kérdésekről, az adóról, amit fizetünk, vagy akár a szexuális múltjáról... de támadónak és intoleránsnak számít megkérdezni, hogy hisz-e beszélő kígyókban, a démoni megszállásban, mágikus alsóneműkben, varázsostyában, ami Isten húsává változik, a 6000 éves Földben vagy egy Istenben, aki emberi alakban megjelent a Földön, majd feláldozta magát saját magának, hogy jóvá tegye a más emberek által elkövetett bűnöket és megmentse az emberiséget a saját maga által tervezett büntetéstől. Ha valaki döntéshozó helyzetbe kerül a tudomány támogatása, a feltörekvő orvosi technológiák, az oktatás és hasonlók tekintetében, akkor igenis számít, hogy hisz-e ezekben a marhaságokban, és nagyon is tudni akarok róla.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A történelem arra tanít, hogy egy korszak bukásának előjele mindig az istentelenség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Felszín és homály, cukormáz és pompa,
a való világ mocska beragadt a torkomba.
Üvöltenék néha, de nincs kinek,
Most nyíljatok ki hát, süket fülek!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy ország minősége azon mérhető le leginkább, ahogy a szegényeikkel bánnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfinak és a nőnek nem egyenlőnek, hanem azonos méltóságúnak kell lennie.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha itt mindenki jól tudta
és világosan látta
és előre figyelmeztetett
és bátran szembeszállt -
akkor ki a fene verte vörösre a tenyerét
a mámorosra hergelt nagygyűléseken?
(...)
És ki vigyorgott vásott diadallal,
amikor a védtelen üzemekből
hazamentette túlméretezett
hányadát az elprédált jövőnek?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A termelésre alapozott társadalom csupán termel, nem alkot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kőbalta felfedezése óta az ember még nem hozott létre olyan eszközt, amelyet csak békés célokra lehetne felhasználni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A változás nem felülről jön, hanem azoktól, akik a földön járnak, és kitapossák az utat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olcsó az éhség, drága a csömör.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy hanyatló társadalomban az igaz művészetnek is hanyatlást kell tükröznie, s ha nem akar hitszegő lenni társadalmi szerepét illetően, akkor a világot megváltoztathatónak kell mutatnia, és segítenie kell a változást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fiatalság küldetése a korrupció felelősségre vonása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudatos és éber állampolgár muszáj, hogy kritikus legyen a hatalommal. A fölötte állóval, a maga fölé választott hatalomgyakorlóval. Ez a dolga. Mert csak így fog javulni a dolog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szegénység legnagyobb bűne, hogy elveszi a vágyakozás képességét is a gyerekektől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tömegek a világon mindenütt rajonganak az egyenruháért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ebben a világban a győzelem számít. A győzteseket elismerik, míg a veszteseket elutasítják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A társadalom rendszerint keményen büntet mindenkit, aki vakmerően ellene szegül, aki derűs nyugalommal szabadnak nyilvánítja magát, és önállóan akar dönteni, aki kihívóan semmibe veszi a társadalmi elvárásokat, vagy aki pimaszul magyarázatot követel a hatalom birtokosainak magatartására.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akad még halvány reménysugár a civilizált viselkedésre ebben a mészárszékben, amit egykoron emberiségnek hívtak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne dőlj be egyetlen izmusnak sem! Az eszmék, világnézetek és a sötét korban sajnos a vallások között is nyers hatalmi háború folyik! Miközben azzal áltatják, tán még önmagukat is, hogy itt "elvekről van szó"!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nagy botrányt kis botránnyal kell elfedni!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha semmi nem igaz, ha a világban nincs szabály, semmi nincs megtiltva; hogy megtiltsunk egy tettet, értékre van szükségünk és célra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akinek a mindennapi kenyér mindennapi nyomasztó gond, annak nehéz az ismeretterjesztő előadások látogatása, könyvek beszerzése, de nehéz a menyország felé vezető út is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás