A kategóriához 561 idézet tartozik (bővebb infó)


Ha valamelyik félnél fegyver van, az érdemi kommunikációnak úgyszólván lőttek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem elég a hidak lerombolásával elfoglalni a várost, újakat is kell építeni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Háborúban az ember kivetkőzik magából, nem törődik olyasmivel, mint együttérzés, jóindulat, kímélet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A két húszesztendős tiszt boldogan nézi egymást, és nem tudják, miről beszéljenek egy ilyen találkozás alkalmával. A háború alatt ritkán látták egymást, de mindig tudták: van egy jó barátom. Az ilyen barátság akármilyen, messziről megérződik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ellenfél meggyöngítésének legjobb módja, ha elhitetjük vele, hogy mellette állunk.

pont 32 kedvenc 0 hozzászólás

Abban, amihez a politikának köze van, minden lehetséges. A háborúban az ember megbocsáthat az ellenségének, aki kevéssel azelőtt még az életére tört, és megoszthatja vele a kenyerét, de a politikai harcban az ember gyűlöli az ellenfelét, s egyetlen szó miatt apák és fiúk is egymás gyilkosaivá lehetnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valami oly diadalmasan logikátlan, oly szépségesen értelmetlen, mint egy hadsereg, nem tűrhet egyetlen kérdést sem, amely gyengíthetné.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hadsereg is csak ugyanolyan pocsék dolog volt, mint minden egyéb, s az egyetlen jó az volt benne, hogy az embernek cimborái akadtak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Eddig még a történelem folyamán egyetlen agresszor sem kezdett háborút úgy, hogy föl ne készült volna a támadásra. Fölkészült rá. Ma is készül és holnap is, amíg létezik, mindig. És neked meg nekem, meg valamennyiünknek ma és holnap meg holnapután is készülnünk kell, hogy erősebbek legyünk, mint az agresszor.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háborúban és a szerelemben két dolgot soha ne szégyellj: lőni és szeretni. A háborúban két dolgot sose akarj megérteni: hogy mit teszel, és hogy a másik mit tesz. Végül a háborúban és a szerelemben nincs menekülő útvonal, nem tűnhetsz el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha békét akarsz, állj készen a harcra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Mi a különbség a haditudósító és minden más egyenruhás között? - (...) a haditudósítónak több pia, több csaj, több fizetés és nagyobb szabadság jut, mint a katonáknak, ezért a játék bizonyos szakaszában szabadságában áll megválasztani a tartózkodási helyét. Ilyesformán tehát vállalhatja a gyávaságot is, és vele azt az életfogytiglan tartó kínszenvedést, hogy még csak ki sem végezték érte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Már nincs messze az idő, amikor tudatára fogunk jutni annak, hogy Angliában csak úgy szállhatunk partra, ha előbb meghódítjuk Egyiptomot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háború megváltoztatja az embereket. Kivált belőlük olyan rejtett tulajdonságokat, amelyeket még ők sem ismernek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy gondolom, hogy (a lőfegyvereket) maga a Sátán találta fel, mert ellenük nem lehet közönséges fegyverekkel és ököllel védekezni. Minden emberi erő elszáll, amikor lőfegyverekkel találkozik. Az ember meghal, mielőtt meglátná, mi közelít.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert élek még! Ha törten is,
ha vérben is, ha görcsben is,
még ha utolsó is vagyok,
kit az özönvíz meghagyott,
de harcom végig harcolom
s a lobogót megmarkolom!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Miért háborúsdit játszunk? Miért nem békésdit?
- Mert azt senki se tudja, hogy kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háborút nem szentképekkel vívják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A politika csak elkezdi a háborút, de nem nyeri meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háborúnak mások a szabályai, mint amiket a kiképzésen tanítanak. Az írott szabályok csak azért vannak, hogy megnyugtassák a képmutató civileket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi sem betegít meg jobban egy országot, mint amikor saját népe tagjai harcolnak egymás ellen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem akarok harcolni. De ölbe tett kézzel várni az elkerülhetetlent még rosszabb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért van az, hogy azok, akik ennek a háborúnak a legádázabb szószólói, minden alkalommal másokat küldenek maguk helyett a halálba?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csatában ellenséget ölni - szent és dicső.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne a létszámunk alapján ítélj meg bennünket - számold inkább a halott ellenséget, akiket hátrahagyunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mint a beszéd, illik hozzád a seb;
Mindkettő dícsér!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami tegnap még hulladék volt, ma tiszteletre méltó értéktárgy. Ami tegnap szemét volt egy fiókban, ma tartalék. Egyszerre megbecsüljük a valóságot. A háború nem csak szenvedésre, nagylelkűségre és hősiességre tanít.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az az elképzelés, hogy a háború néhány bravúros lovasroham, remekül kivágott menetelések, katonák és tisztek hőstetteinek sorozata, menthetetlenül elavult.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háború idején nem a szavak beszéltek, hanem az arcok és a kezek. Az arcokból megtudhattad, segíteni vagy ártani akarnak-e neked a körülötted lévők. A szavak nem segítették a megértést. Az ösztönök közvetítették a helyes információkat. Az éhség visszaveti az embert az ösztönök, a beszéd előtti nyelv szintjére. A kezet, mely egy darab kenyeret vagy egy vízzel teli konzervdobozt nyújt feléd, amikor már térdre rogytál a gyengeségtől, sohase felejted el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A futó ellenségnek aranyhidat kell verni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Háborúk voltak és lesznek, de a katonáim halhatatlanok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy sebesült, halott nő látványa elviselhetetlenebb, s inkább válhat szimbólummá, mint a férfi, akinek feladata a család és a haza védelme, és ennek érdekében "normális" áldozatnak számít még az élete feláldozása is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megvédjük szigetünket, bármibe kerül is. Harcolunk a partokon, harcolunk a leszállópályákon, harcolunk a mezőkön és az utcákon, harcolunk a hegyekben; sosem fogjuk megadni magunkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A törvény legyőzi a forradalmat. De a törvénytelenségből forradalom lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háború a tétlen és könnyelmű emberek kedvelt mulatsága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás