A kategóriához 476 idézet tartozik (bővebb infó)


Itt ülsz ezekben a hatalmas termekben koronával a fejeden, és mégis kisebb vagy most, mint eddig bármikor.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden hatalom arra törekszik, hogy kizárólagos legyen és magányos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az öldöklés és a politika nem mindig jelenti ugyanazt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalom mindig veszélyes. Vonzza a legrosszabbakat, és megrontja a legjobbakat. Én nem akartam hatalmat. A hatalmat azok kapják, akik készek lehajolni érte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hitnek, miként a hatalomnak, mindig felülről, akár az égi, akár a társadalmi magasságokból kell alászállnia; márpedig manapság a felsőbb osztályokban kevesebb a hit, mint a népben, melynek Isten megígérte, hogy a türelmesen elviselt szenvedéseiért egy napon bejut a mennyek országába.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jövő a tulajdon egyetlen olyan formája, melyet az urak jó szívvel átengednek a szolgáknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalomnak van egy fontos korlátja. Legitimnek kell lennie, különben éppen az ellenkező hatást éri el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szüntelenül dicsekednek nekünk azzal a nagy haszonnal, melyet a vallás hajt a politikának, de csakhamar rájövünk, hogy a vallási nézetek elvakítják mind az uralkodókat, mind a népeket, és nem világosítják fel őket sem igazi feladataikról, sem igazi érdekeikről. A vallás igen gyakran csak féktelen és erkölcstelen kényurakat formál, akiket kiszolgálnak meghódolásra kényszerített rabszolgáik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Érezze át a félelmeit - nevezze meg és fogadja el őket, beszéljen róluk azokkal, akikben megbízik, majd cselekedjen, függetlenül attól, hogy mennyire érzi magát kényelmetlenül. Az emberek az ön döntésére várnak. Vezesse hát őket! Kit érdekel, hogy ön hogy érzi magát? Tegye meg, amit szükségesnek tart, az érzelmek feldolgozása utána is ráér.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyógyítás tudománya komoly hatalom, és minden orvos, aki ismeri a gyógyításra használt vegyületeket, ugyanúgy ismeri az ártóak erejét is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vezér arra ügyel, hogy kövessék, míg a főnök arra, hogy mindenkinek legyen mit ennie.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Világunk törvénye az erő törvénye, mozgatója a hatalom akarása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A társadalom rendszerint keményen büntet mindenkit, aki vakmerően ellene szegül, aki derűs nyugalommal szabadnak nyilvánítja magát, és önállóan akar dönteni, aki kihívóan semmibe veszi a társadalmi elvárásokat, vagy aki pimaszul magyarázatot követel a hatalom birtokosainak magatartására.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy új kormány kápráztasson el és ejtsen ámulatba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki hatalmat vagyonon vesz,
hatalma is vész vagyonával.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A pénz hatalmat ad, de legalábbis hozzásegít ahhoz, hogy hatalmad legyen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha kedvelnek, az majdnem felér azzal, mint amikor félnek tőled.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A királyság kicsit olyasmi, mint egy nagy versenyzongora; le lehet ugyan borítani egy ponyvával, de az alakjából akkor is mindenki azonnal felismeri.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek süketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legméltóbb válasz egy sértésre, hogy higgadtan figyelmen kívül hagyod. Ha képtelen vagy rá, fordítsd visszájára, eltúlozva az állítást. Ha erre sem vagy képes, nevess rajta! Ha képtelen vagy nevetni rajta, valószínű, hogy megérdemelted.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél nagyobb a hatalom, annál veszélyesebb dolgokra képes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az erő belülről árad, és ezért uralmunk alatt áll.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalmat mindig az gyakorolja, aki a hadsereget irányítja, egy nemzet történetét nem a lócsiszárok és a névtelen szíjgyártók írják: aki lelkesen tapsol és megy előre, sokra viheti, mindenki más félreállíttatik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hazudni és uralni a világot, egyazon érem két oldala.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember soha nem rendelkezhet azzal a bölcsességgel, amivel az istenek a világ felett uralkodnak, ha pedig megpróbálja kisajátítani ezt, akkor az eredmény nem megvilágosodás, hanem pusztulás lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szótár szerint a "politika" szó jelentése: egy kormány terveinek és céljainak megvalósítása különböző kapcsolatok által. A valóságban azonban belső harcot, kétszínűséget és hátbatámadást jelent.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A múltban voltak okos és tehetséges emberek, akik az eszükkel és tehetségükkel sok pénzt csináltak. Sokszor titokban működtek, és ezeket kell felderítenünk. Tudnunk kell, kiknek adták tovább a titkot, és kik irányítják ma a világot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A forradalom is kulturális mű, a teremtő elhivatottság és tehetség legteljesebb megnyilvánulása, mely okot ad arra, de meg is követeli tőlünk, hogy mélységesen higgyünk a jövőben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi vezető nem keresi, hanem megteremti a konszenzust.

pont 25 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalom elfeledi a haldokló királyt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem vagyok vezér, nem is akarok az lenni. Parancsolni, engedelmeskedni - a kettő összetartozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy jó király - egy igazi uralkodó, aki törődik az övéivel - a hatalmát szigorú, de igazságos uralkodásra használja. Legfőképpen és elsősorban a népét szolgálja. Aki nem így tesz... aki azt hiszi, jogosult a hatalomra, aki visszaél vele és önös céljaira használja azt, zsarnok csupán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megvéd a hatalom, ha kiszolgálod.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás