A kategóriához 584 idézet tartozik (bővebb infó)


Akit minden emberi jogától megfosztanak, az állati szintre süllyed. Az éhező lop az éhezőtől. A túlélés lesz az egyetlen szempont, ami az embereket mozgatja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tegnap elítélték, ma a bűn a törvény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sors elintézi, hogyan tegyen bennünket a gonosz bűnsegédjévé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha úgy tűnik, a mélyszegénységből egy forgóajtón át közvetlenül a börtönben találja magát az ember. Mi építettük ezt a forgóajtót, és az adófizetők perverz mennyiségű pénzösszegeket költenek arra, hogy a börtönök tele legyenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ki az ördögnek szolgál, az bizony kínnal fizet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden bűn azzal kezdődik, hogy valami miatt hiányzik az empátia. (...) Pedig empátia nélkül lehetetlen egy korábbi elítéltet visszajuttatni a társadalom hasznos polgárai közé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Ha az ember bűnös volta eleve elrendeltetett (...), akkor bármit teszünk is: jobb nem is lenni!
- Jobb nem is lenni (...). Az ember: maga a bűn, és ez a bűn megválthatatlan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bárcsak szent lennék és angyal óvná léptemet, akkor a tűzbe ugorhatnék, és hamuvá porlaszthatnám minden bűnöm.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig eljön a pillanat, amikor valaki nem számol többé tettei következményeivel, a rá váró büntetéssel, hanem már csakis az ösztöneit követi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van különbség a bűnösség elismerése és a bűn bevallása között. Az előbbinek feltétele a megtörtség, a mentegetőzés olyan dolgokért, amelyeket nem lehet megbocsátani. A bevallás azonban csak a bűntett megnevezése, a maga súlyosságában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A dühöngő reménység és a szép bűn, (...) egy pillanatra kimerítik az élet egész értelmét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki szörnyetegekkel harcol, ügyeljen, nehogy közben szörnyeteggé váljék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tolvajtól lopni nem bűn.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van mocsok, amely levakarhatatlan. Rászárad az emberre. És nem lehet lemosni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami a börtöneinkben folyik, az a köz ügye. A közösség olyan büntetéseket vár, amelyek vezeklést, de rehabilitációt is ígérnek. Az elvárás és a valóság azonban ebben az esetben nem esnek egybe. A börtönben azt tanítják, hogyan élje túl az ember a börtönt, és nem azt, hogyan viselkedjen az ember a polgári életben. Ez a tudás nem annyira épületes, sem számunkra, sem azon közösség számára, ahová visszatérünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embernek tényleg meg kell találnia saját magában a Gonoszt ahhoz, hogy utána könnyedén felismerhesse maga körül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember egy pillanat alatt elkövethet olyat, amin aztán évekig bánkódhat, s az élet azon többé nem változtat semmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ugyanazt a vágyat követve, valamiért ismételten elkövetjük ugyanazt a bűnt, és amikor az a vétked, hogy megölted a szerelmet, vezeklésül újra és újra meg kell majd tenned. 

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fiatalkorú tolvajokat úgy tekinthetjük, mint a kiütéseket a fiatalságon; a beteg test - a társadalom beteg testének - külső jelei. Nincs az a hosszú egyéni terápia, amely kitörölhetné egy rossz otthon, egy nyomornegyed utcája, egy szegénység sújtotta család kártékony hatásait.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs menekvés az emlékektől és a bűntudattól ezen a világon. Az ostoba tetteink szelleme üldöz minket - bűntudattal vagy anélkül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bűntudat nagyon érdekes dolog (...). Azt hiszem, ha egy ember lehánt magáról mindent, és megtisztálkodik kívül-belül, még mindig megmarad néhány kis bűne, ami azért bujkál benne, hogy nyugtalanítsa. Mindent könnyebben feladunk, mint ezt a gyötrő bűntudatot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meggyőződésem, hogy a bűnnek mindig végzetes dolog a következménye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A látható ok nélkül keletkezett nagy vagyonok titka olyan bűn, mely feledésbe ment, mert ügyesen követték el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyémánttól a legkisebb repedés becsének nagyobb részét veszi el ugyan, de a gyémánt csorbája mellett is drágakő marad. (...) Aki pusztán csak mint jó ember részesül megkülönböztetésben, egy bűn által egész értékét elveszti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok ember úgy véli, hogy a rossz filmek szülik a bűnözőket. Szerintem ez rövidlátó nézet. Erősen kétlem, hogy bármelyik film megrontott volna bárkit is. Egy film valóban sugallhat módszert a fiataloknak, de az indítéknak már jóval a film előtt benne kellett lennie. Lehet, hogy a film esztétizálja a bűnt, de ki van zárva, hogy olyan valakit csábítson a bűnre, aki még soha nem forgatott bűncselekményt a fejében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha az ember szándékosan ostoba, hogy megtehessen valamit, amit az okossága tilt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A harcos nem érez semmiféle tette miatt bűntudatot, mert énünkre érdemtelenül nagy hangsúlyt helyez, ha tetteinket kicsinyesnek, gonosznak, vagy csúnyának ítéljük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember követett el bűnt. A bűntelenség nem emberi tulajdonság. Aki gyűlölettel néz egy emberre, az a szíve mélyén már meg is ölte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Érvényesül-e az igazság akkor, ha csak azt büntetik meg, akit tetten értek, és nyilvánosságra került a bűne? De akik ugyanazt a bűnt elkövették, csak éppen nem érték őket tetten, azokat nem büntetik meg. Érvényesül-e így az igazság?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden bűn szenvedélyből fakad.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A tudatlanság olyan kincs, amiért sokan ölni képesek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hazudni nemhogy a Büntető Törvénykönyv, de még a Tízparancsolat szerint sem bűn.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idők nem válnak egyre erőszakosabbá, csak egyre több mindent sugároznak a tévében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Hogyan lehet az embernek hite, ha nincs istene, aki megbünteti a hitszegést?
- Az isten merő hazugság, és egy hazugság nem büntetheti meg az embert.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tapasztalataim szerint az igazán gonosz emberek soha nem kérkednek. Egyszerűen hallgatnak a gonoszságukról. Csak akkor beszél az ember ilyen sokat a bűneiről, ha nem súlyosak. A bűn nyomorúságos, vacak, gonosz, gyalázatos valami. Ezért olyan fontos, hogy nagynak és jelentősnek lássék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás