A kategóriához 32 idézet tartozik (bővebb infó)


Egy folyót és egy utat nem lehet egy kalap alá venni, mert az út történelmi, a folyó meg földrajzi kategória.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még a legkisebb kútnak is megvan az a haszna, hogy ha belenézünk, észrevesszük, hogy a föld nem kontinens, hanem sziget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Felfedező és geographus tehát nem egy. Felfedezés és földrajz sem az. És a felfedezések történetében hibásan látják a földrajznak, mint tudománynak a történetét vagy annak legfőbb részét. Különösen akkor, ha felfedezők és évszámok és felfedezett vagy bejárt területek felsorolásával elégednek meg. A felfedezések összessége földrajzi folyamat csak, amely tápot, tárgyakat ad az egyes tudományoknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok a folyók, amelyek adnak magukra, síkságon bontakoznak ki, mert a víz arra való, hogy vízszintesen legyen, és csak akkor igazán méltóságteljes, ha tökéletesen vízszintesen van. A Niagara-vízesés csak afféle vásári látványosság, mint a kézen járó ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs az a szélességi fok, amelyik ne hinné, hogy ő lehetne az Egyenlítő, ha volna igazság a földön.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A földrajzban sincsen dualitás, az ember mindinkább mint a földfelszín életének (...) jelentőségében növekvő faktora áll szemeink előtt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Annak ellenére, hogy éghajlatunk jelenleg egyre melegebb lesz, még mindig jégkorszakban élünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha úgy gondolom, hogy a háború Isten módja arra, hogy földrajzot tanítson nekünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a földrajz próza, a térkép ikonográfia.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Számomra szörnyen megalázó, hogy a földrajzi helyzetem behatárolja a lelkivilágomat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bocsánat, hogy félbeszakítom, de nem értek a földrajzhoz: hogy tud Afrika csókolni?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szibéria nagy, az ember meg kevés... itt az emberi mértékegység legfőbb jellemzői - a munka, a merészség, az ész, a szervezőkészség. Itt világosan, őszintén szokás kimondani az elképzeléseket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Pontosan két év előtt bejárta egy hír a világsajtót, hogy elveszett a Csendes-óceán szigetvilágának nagy kutatója, Gustav Bahr, az Angol Királyi Földrajzi Társaság tagja stb. Utoljára egy kannibál törzs étlapján említették a nevét valami savanykás körettel kapcsolatban, azóta nyoma veszett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Folyó. Áramlik és tart valahova. Lehet állni a partján és lehet figyelni a folyást. A térkép megmutatja, hova folyik a folyó, de nem tár fel alapvetőbb dolgokat. Egy térkép sosem mutatja a folyó tömegének bensőséges mozgását.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a nyugati hatalmak azzal nyugtatják a lelkiismeretüket, hogy nem vállalhatnak szerepet minden helyi konfliktusban, egy rendkívül fontos tényezőről mélyen hallgatnak. Arra, hogy a vérontás sokszor arra vezethető vissza, hogy a gyarmatosítók figyelmen kívül hagyták az etnikai határokat, amikor annak idején meghúzták az egyes országok határait. Érdemes megnézni a térképet: számos ország határvonala olyan természetellenesen nyílegyenes, mintha vonalzóval rajzolták volna. Sok-sok népcsoport került mesterséges határok közé, felborítva az évszázados etnikai, hatalmi és vallási viszonyokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hírös város az Alföldön Szombathely,
csak egy kicsit nyugatabbra pottyant el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek megpróbálják kijavítani a földrajzot, hegyeket lyuggatnak ki, folyókat terelnek új mederbe, abban a hiszemben, hogy ilyenformán a történelmet alakítják, de nem mennek messzire, mert egy szép napon úgyis minden összedől. A vizek elnyelik a hidakat, átszaggatják a gátakat, és döntik a bányákat; a házak, a paloták és a viskók összedőlnek, az omladékot benövi a fű, és minden a földdel lesz egyenlővé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Legyünk hálásak a sorsnak, hogy vannak még a földön járatlan ösvények és olyan vidékek, ahová csak nagyon ritkán teszi ember a lábát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Civilizációnk olyan földrajzi alapokon nyugszik, melyek hozzájárulásunk nélkül bármikor megváltozhatnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kartográfia presztízse a földrajzon kívül is tetten érhető. A tudomány szavakkal, számokkal és képekkel dolgozik. A kartográfiában mindhárom jelen van. (...) A kartográfia a tudományok tudománya, amely annak minden eszközét magában egyesíti. Titokban minden tudományág térképészet szeretne lenni, és ezért készül annyi tudományos atlasz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mélyen alattunk ott fekszik az ősvilág egész füvészkönyve. Néhol ötven lábnyi vastag rétegekben; a hajdankor óriás erdői, mikben négyszázféle külön fajt számláltak meg: pálmák és píniák, a páfrányok és tölgyek, és miknek neve sincs már. Valamennyit úgy híjják együtt, hogy: "kőszén". A kőszén a tegnapi világnak kővé vált flórája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ott áll Szent György hegye. Néma méltósággal, fenséges nyugalommal. Ez is kúp. Ez is tűzhányó volt millió év előtt. Hatalmas vállain duzzadnak az izmok. Minden izomduzzadás óriási sziklagombolyag. Az egész hegy mégis kerek, valami csodálatos szerszámmal simára, gömbölyűre faragta az alkotás. Nem is hegy ez, hanem dombormű.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Föld bármely részének története olyan, mint a katona élete: hosszú, unalmas időszakok, néha-néha megszakítva egy rövid rettegéssel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bűn is földrajzi fogalom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy is azonosíthatunk egy pontot, hogy megadjuk a földrajzi hosszúságát, szélességét és a tengerszint feletti magasságát. Szabadon használhatunk három alkalmas koordinátát, bár figyelembe kell vennünk, hogy értelmezési tartományuk korlátozott. Senki se jellemezné a Hold helyzetét a Piccadilly Circustól északra és nyugatra mért távolságával és tengerszint feletti magasságával.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minthogy a tavakat és a folyórendszereket szárazföldek gátja választja el egymástól, azt gondolhatnánk, hogy az édesvízi élőlények egy-egy vidéken belül nem terjednek el széles körben. És mivel számukra a tenger látszólag még ennél is nehezebben leküzdhető akadályt jelent, azt is hihetnénk, hogy ezek a lények nem jutottak el távoli vidékekre. Valójában épp fordított a helyzet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háború oka a földrajz - a politikai földrajz. Semmi egyéb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A földrajzi tudomány elsősorban mindenkor az volt, amit annak tartottak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szigliget mögött a gulácsi és tóti hegycsúcsokon rezeg még az esti napsugár. Puszták, kopárak, legelőnek is soványak, se szőlő, se erdő, se hajlék oldalukon. De alkatuk csodálatos; egészen olyan, mint az egyiptomi piramisé. Kotlóstyúk mellett csirkéi: úgy állnak az öreg Badacsony mellett az ifjú sziklakúpok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A geológiai alakzatoknak sok idejük van gondolkodni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A földrajz olyan a tudományban, mint a városok között Los Angeles: hatalmas területre terjed, összeolvad szomszédaival, és roppant nehéz meglelni a központját.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás