A kategóriához 616 idézet tartozik (bővebb infó)


Hiszem, hogy Istennek célja van azzal, hogy megkímélte az életem. Szeretném, ha tudnád, hogy életem és elnökségem hátralévő részét Istennek szentelem oda.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha semmid nincs már, csak Isten, rájössz, hogy ő is elég.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miközben a Biblia szerint Isten annak idején a semmiből teremtette a világot és pusztán a szavai erejével kettéválasztotta a tengert, manapság a leglátványosabb megnyilvánulása, hogy ragacsos zsemléket szentek képmására alakít és homályosan definiált meleg érzéseket kelt a templomokba járó hívők szívében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? senki nincsen bizonyára, bizonyára nincsen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Képes-e Isten egy annyira bonyolult, annyira összetett rejtvényt létrehozni, amit ő sem tud megfejteni? És ha mi vagyunk azok?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá, csak a hosszabbik utat választottad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Isten legnagyobb adománya az, hogy a rosszat elfelejtjük, a jót megtartjuk emlékezetünkben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hívők habozás nélkül Istennek tulajdonítanak minden jó dolgot, ami a világon történik, és amikor valami rosszul alakul, azt mondják, hogy "Isten útjai kifürkészhetetlenek.". Ha Isten útjai ennyire rejtélyesek, és képtelenek vagyunk megérteni, hogy miért küld cunamikat, aszályt és gyermekrákot, akkor miből gondoljuk, hogy képesek vagyunk megérteni, hogy mi a célja a gyönyörű naplementékkel, az aranyos kisállatokkal vagy azzal, ha sikeresen megtaláltuk az eltűnt mogyoróvajat?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az isteni kinyilatkoztatást keressük, a végső hivatkozási alap a Biblia. A Biblia közöl isteni kijelentést arról, hogy kicsoda Isten, milyen tulajdonságai vannak és mit várhatunk Tőle. A hit a Biblia Istenébe vetett hitet jelenti, nem pedig egy teóriába, amit emberek találtak ki arról, hogy milyen az Isten vagy milyennek kellene lennie. Ha csak azt tudnák az emberek, hogy Isten mindenható, akkor állandóan ostromolnák az eget a kívánságlistáikkal, és az sem számítana nekik, hogy az egyik kérésük ellentmondana a másiknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az istenek tetszését nem az nyeri el, aki aláveti magát a sorsának (...), hanem az, aki szembeszegül vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Temérdek vallást látok (...) a világ különböző országaiban és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. (...) Ám amikor így elgondolkozom az erkölcsök és a hitek e mindenkori szeszélyes és furcsa tarkaságáról, a világ egyik szegletében egy különös, minden más néptől elkülönülő, mindegyiknél ősibb népet látok, amelynek a története sok-sok évszázaddal régibb az általunk ismert legrégibbekénél. És azt látom, hogy e nagy és sok lelket számláló, egyetlen őstől származó nép egy Istent imád, és olyan törvény szerint él, amelyet Istentől eredeztet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kételkedés útján találsz rá Istenre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten kísért utamon, de néha megbotlottam,
Sokszor kezdtem a nulláról, mert volt, mit elrontottam,
Hálás vagyok, hogy egészséges lettem,
Én akiket szerettem, azokért mindent megtettem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igaz barát Isten ajándéka. Mivel Isten nem létezik, tudod, mi a helyzet? Igaz barátok sem.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Isten nem azt várja tőlünk, hogy gyónjunk, hanem hogy megmérkőzzünk vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami nem Istentől származik, annak nincs jövője.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten spórolós. Még a trágyát is fölhasználja, hogy jó termésünk és finom kenyerünk legyen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jupplahé, jupplahó,
a jó Isten jaj, de jó,
bármi szarba becsöppent,
nem hagy benne, az is szent!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan világban, amit a véletlen, vagy a megfejthetetlen balsors irányít, nem lehet jó közérzettel élni. Teljesen mindegy, hogy "hívő" vagy "ateista", ha valaki azt tapasztalja, hogy Isten irracionálisan cselekszik, éppolyan nyugtalanító, mintha ugyanezt az öntudatlan anyag, vagy a "természet" műveli vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagyon veszélyes a valóságot keresni. Ezt már a Bibliában is leírták: aki meglátja az Istent, meghal. Isten rettenetes. Istent csak közvetve lehet érezni, közvetlenül kivágja a biztosítékot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Most nem sietek, most nem rohanok,
most nem tervezek, most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Viharban imádkozz Istenhez, de evezz keményen a part felé!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten a jóhoz mindig valami rosszat is mellékel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten olyan luxus, amit nem engedhetek meg magamnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten szavának igazát
a szív a dalban éli át...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legnagyobb áldás, amelyben Isten részesíti az embert, az, hogy elválasztja a bűntől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Istenem,
kire csak vágyom: ha vagy, adj nekem,
adj a gyengének most egy kis erőt,
hogy ne törjek össze idő előtt
s ha fenékig kell innom poharam,
a méreg alját szó nélkül igyam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a tévhit, hogy Isten férfi, azt jelenti, hogy a férfi önmaga óriási képét vetítette az égre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ráeszmélt, hogy nagy különbség van veszély és félelem között. "Aki a Magasságos rejtekében lakik..." - így kezdődött a zsoltár. (...) Egy darabig mondogatta, megállás nélkül, és félelme ellenére nyugodtabb lett. Abban a pillanatban nem volt választása: vagy hisz Istenben és az Őrangyalában, vagy kétségbe esik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten nem vágyak nélküli életre akar minket elvezetni, amit a buddhizmus tanít, hanem nemes vágyakkal teli életre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jézus azokon segít, akik nem tudnak magukon segíteni, és senki másnál nem találnak segítséget. Minél többet teszünk valakiért, annál jobban szeretjük az illetőt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten majd megbocsát nekem, az a mestersége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás