A kategóriához 486 idézet tartozik (bővebb infó)


Oly szűk és tág az ő idejük, mintha egy hosszú, vízszintes vonalban élnének. Ilyen az öregség természete.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fiatalság átmeneti állapot, (...) majd az idő megoldja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tovább élni, ez azt jelenti: tétovábban élni. Eltökéljük, hogy tapodtat se mozdulunk, de a napok nem törődnek velünk. Egyik nap jön a másik után, magukkal vonszolnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egyik nap olyan volt, mint a másik. És bár hét közben nem győztük várni a hétvégét, a végén mindig csalódtunk. Aztán hétfő lett megint, és kezdődött elölről az egész. Ez az élet, semmi több. Kezdtük megérteni (...), hogy a felnőttek miért úgy néznek ki, ahogy. És akkor is, ha megfogadtuk, hogy mi sose fogunk rájuk hasonlítani, pontosan ez lesz a helyzet. Pedig még a tizenötöt se töltöttük be. Tizenhárom, tizennégy, felnőtt. Halott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ó, csal az ember élete!
ki tudja, mi nem ér?
Ruhád is lesz még fekete,
hajad is lesz fehér...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A némaság percei a legkegyetlenebbek. Így van ez a kihallgatáson, és így van ez a szerelemben. Temetésen szintén. Akár égi, akár földi idő van érvényben, a némaság perceit az ördög méri ki rozsdás-vasutas vekkerrel. Éveknek méri a percet, ezért lehet ilyenkor megöregedni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vicces dolog felnőni, mert váratlanul tör rá az emberre, egyszer csak azon kapod magad, hogy egy másik ember vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Monoton menetel a tömeg, ahogy kell.
Öreg és fiatal, míg meg nem hal,
Odakint nagy a rend, idebent néma csend.
Nem ereszt a kereszt, mit hittél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs korunk emberének más választása, mint a tagadás struccpolitikáján, a babonák ostobaságán vagy a miszticizmus ködén át való botorkálás? A felvilágosult eszmék sugallta büszkeség a légies pókhálóhoz hasonlóan szétfoszlik, ha küszöbön áll a halál?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A munka megvéd az öregedéstől. (...) Aki dolgozik, és sohasem tétlen, az nem is öreg. A munka és az érdemes dolgok iránti érdeklődés a legjobb orvosság az öregedés ellen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor megöregszel, három dolog történik. Először is megkopik a memóriád, és a másik kettőre nem emlékszem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ifjúság, amikor az igazságtalanság felé hajlik, nem meri megnézni magát a lelkiismeret tükrében, míg az öregség már látta ezt a tükörképet: ez a különbség az élet e két korszaka közt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hova tűntek a napok, mikor az élet csak játék volt,
és a stressz minket igazán soha nem ért el,
csak rohanás volt és ugrás, egy ártalmatlan eséssel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor az ördög megöregszik, szerzetes lesz belőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy nap, amikor majd a szépséged elmúlik, és már semmid nem marad, kell, hogy legyenek melletted barátok és rokonok, akik azért szeretnek, amilyen vagy, és nem a külsődért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lehet szánalmasan öregedni, vonszoltatni egy gyorsuló szekérrel. S lehet fenségesen, természetesen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért van az, hogy az öregek olyan korán felébrednek? Azért talán, hogy hosszabb legyen még az az egy napjuk is?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál elől nincs menekvés. Olyan lenne ezzel próbálkozni, mint négy égig érő óriás hegy öleléséből szabadulni. Nincs menekülés a négy hegy völgyéből. A születés, a betegség, az öregség és a halál hegye fogva tart minden élőlényt. Amikor az öregkor eljön, semmivé foszlik az ifjúság, amikor megjelenik a betegség, semmivé lesz az egészség. Amikor pedig egészség híján az élet nyomorúsággá változik, eltűnik belőle minden érték, a jellem kiválósága, s a korábban csillogó képességek. Végül a halál teljes győzelmet arat az életen. Még ha gyors vagy is és kivételesen ügyes, akkor sem futsz el a halál elől. És nem állítod meg őt sem gazdagságoddal, sem mágikus mutatványokkal, de még a legjobb medicinákkal sem. Ezért a legjobb, legbölcsebb dolog, ha már most készülsz a halálodra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha nem annyira öreg az ember, hogy már semmit se érjen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Látod, így jön majd az öregség, udvariasan. (...) Nem dráma az öregség, ne félj. Egy napon hírt kapsz, ennyi az egész. Felnézel a munkából és az életből, szórakozottan, s aztán készségesen mondod: "Igen, igen. Meg kell öregedni. Egy pillanat még, valamit akartam... Mit is? Igen, élni. Tudom, most már késő. Mehetünk."

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az idős kor biztosítja az embernek a jogot, hogy másokat döfködjön és kritizáljon, akkor annak is megvan a maga vonzereje.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senkit nem csodálok jobban, mint aki öregkorban az ifjakat megérti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vas maga sem állhat ellen az időnek, s ilyen az ember. Ha munkára használják, elkopik, ha a földön hever, a rozsda emészti meg. Miután már veszni kell, jobb százszor elkopni, mint elrozsdásodni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fiatalság titka őszintén élni, lassan enni és hazudni a korunkról.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor az ember fiatal, még azt hiszi, az ifjúság örökké tart. Midőn világossá válik számára, hogy az bizony mulandó, már cseszettül késő észbe kapni! Most legyél ájultan, őrülten, halálosan szerelmes, még a hátadon is feromon csobogjon!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megcsókoltam a homlokát, mintha abban reménykednék, hogy lesimíthatom a ráncokat, amelyek egyre jobban eltávolították tőlem, a szűkös otthonunktól, s a közös emlékeinktől; mintha azzal a csókkal becsaphattam és rávehettem volna az időt, hogy tűnjön el, és jöjjön vissza máskor, egy másik életben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen virágzás - a szépség széthullt,
egy átfutó hullám - az ifjúság elmúlt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nőknek csak akkor szabadna szülniük, amikor a saját életüket már jó alaposan élték egy ideig. De hát akkor már megöregszünk, na.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jövendőnk: akárcsak a gyász,
amely már régen megesett,
ismerjük s helyrehozhatatlan.
Mint levelét az ág a fagyban,
számlálgatjuk a perceket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megöregedni pofonegyszerű. Csak jó sokáig kell élni hozzá.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet mintha megsűrűsödött, elmeszesedett volna körülöttük, mint ereik szövetei; szemérmetlenül beszélünk a pénzről és - szemérmesebben - gyomrunkról, emésztésünkről és az irodalomról.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A felnövő ember felhagy a játszással, látszólag lemond arról az örömtöbbletről, ami a játékból származik. De aki ismeri az ember lelki életét, az tudja, hogy talán semmi sem fogható ahhoz a nehézséghez, amit az örömről való lemondás jelent.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Napról napra élünk, mint a legyek, nem számítunk csodára, mert csodák sincsenek manapság. És mire végül olyan anyagi helyzetbe kerülünk, hogy többé nincsenek mindennapi gondjaink, már késő, minden elromlott körülöttünk, a házasság, a levegő, az ország, a világ, vének vagyunk, kopaszok, aztán impotensek, betegek, halottak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ifjúsága nagyon rövid ideig tart majd, nagyon rövid ideig. A közönséges mezei virág elhervad, de aztán újra kivirul. Az aranyeső júniusra éppúgy megsárgul, mint most. Egy hónap múlva piros csillagok gyúlnak az iszalagon, és leveleinek zöld éjszakája minden évben rengeti majd piros csillagait. De mi soha többé nem kapjuk vissza ifjúságunkat. Az öröm ütőere, mely bennünk lüktet húszéves korunkban, meglassul. Tagjaink elalszanak, érzékeink megpudvásodnak. Förtelmes babákká fajzunk, és a szenvedélyek emléke riaszt, melyektől túlságosan féltünk, azok az isteni kísértések gyötörnek, melyeknek nem mertünk engedni. Ifjúság! Ifjúság! Nincs is a világon más semmi, csak az ifjúság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az esztendők összeráncolhatják a bőrt, de az életbe vetett hitről való lemondás a lelket ráncolja össze.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás