A kategóriához 255 idézet tartozik (bővebb infó)


Igent mondani a világra, megismételni, ez a világ újrateremtése, egyszersmind önmagunké is, ezzel válunk nagy művésszé, teremtővé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sorsszerűséget mindig lehet találni, ha az ember akar. Ha akar, az csak azért van, mert igen szeretné értelmét látni a dolgoknak. Beleszédül abba az űrbe, amikor semmi, de semmi értelme nincs az egésznek, vak, süket és értelmetlen a világ. Minden másképp néz ki, ha találunk neki értelmet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kis-híján belepusztult saját veszteségeibe (másfelől beteges öntúlértékelésébe!), ugyanúgy pusztultam csaknem bele beteges öntúlértékelésembe én, aminthogy a világ is szemlátomást záros határidőn belül belepusztul saját túlbonyolított, deformált, gyógyíthatatlan öntúltengéseibe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy tisztán megérthető, minden misztika nélkül álló világkép elképzelhetetlen dolog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világgal való küzdelemben segíts a világnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt adja a világ,
amit belelát a kíváncsiság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ nem változik magától, a változásnak ára van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Pusztítani sokkal könnyebb, mint teremteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mérgezett a föld, sárgul minden, ami zöld,
pusztul minden, ami él, lehet, hogy rosszkor születtél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor nagy figurákat mozgatsz a táblán, a világ annál inkább játszmának tűnik. Az az illúzió, hogy a fejesek tudják, mit csinálnak, az az elterjedt érzés, hogy a világ biztonságos, szilárd és jól működik, nos, ez az illúzió megkopik egy kissé, ha mi magunk vagyunk a fejesek, ha mi magunk működtetjük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez az egész látható világ csupán észrevehetetlen pont a természet dús keblén. Nincs gondolat, amely meg tudná közelíteni. Hiába csigázzuk az elképzeléseinket, tágítjuk ki őket az elképzelhető tereken túlra, csak atomokat szül képzeletünk a dolgok valósága helyett.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Csak egy pokol van. Az, amiben mi élünk most.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél többet megtudok a világegyetemről, annál kevésbé vagyok meggyőződve arról, hogy bármiféle jóságos erőnek bármilyen köze lehetne hozzá.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha én nem tudom, hogy ez vagy amaz a tárgy hogyan került egy általam gondosan elzárt helyre, mért kellene nekem föltétlenül rege-szerkesztésbe bocsátkoznom. "Mivelhogy éppenséggel nem lehet kisütni, miként került ez a tárgy ide, mivelhogy ez az eset teljesen fölfoghatatlan, azért egészen bizonyos, hogy ez meg ez hozta ide." Ilyen okoskodás képtelenség. Pedig így járunk a világgal is. Miért nem mondjuk egyszerűen: nem tudom megmagyarázni létezésének okát. S ezzel vége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan rémisztő világban élünk, amely még a holtakat is megijeszti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ is több sokkal, ha kinyujtózunk, nagy hegyekre mászunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy hősnek nincs szüksége beszédre. Mikor eltűnik, a világ helyette fog beszélni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahhoz, hogy lássunk valamit, előbb képesnek kell lennünk felismerni. Emlékezet nélkül csak nézünk, de nem látunk. Ilyenkor a világ nyomtalanul csusszan át az emberen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ mindig ugyanazt az arcát mutatja. S e csillagtól csillagig terjedő nyugodt valóságból valamiféle felszabadultság születik, amely felold önmagunk és mások alól, mint az a másik nyugodt valóság is, amely haláltól halálig terjed.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán ez az oka annak, hogy az emberek úgy belevesznek a saját gondolataikba (...). Nem látják, milyen is a világ valójában. Ha látnák, akkor el tudnának vonatkoztatni a saját álmaiktól és rögeszméiktől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szó szoros értelmében mezítelen valóságukban senki sem szemlélheti a dolgokat. Amely napon ez megváltozik, az a világ végének, a végső kinyilatkoztatásnak a napja lesz. Addig is a valóság hű észlelésének tekinthetjük, ha sejtelmes árnyékok között legalább a világnak mintegy vázát... felismerjük. Sokan, talán az emberek többsége... szavait, véleményét követi valaki másnak, alvajáróként kél át tulajdon életén, s lázálmától nem lát meg semmi mást. Amit pedig lángelmének nevezünk, nem egyéb, mint valakiben megnyilatkozó fenséges hatalom, mellyel rést hasít e képletes ködön, s azon általtekintve a valóságnak egy-egy új, hiteles részletét fedezi fel, míg maga fogvacogva áll mezítelenül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életet a valóságban nem lehet megváltoztatni, csak a könyvekben. Csak ott lehet mindent eltörölni egyetlen szóval. Felszabadulni a dolgok súlya alól. Meg nem történtté tenni az aljasságokat, kilépni a világból, máshová varázsolni magunkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Te halott világ, s te gyenge, meg nem született...
Tétován bolyongunk a mezsgyén köztetek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szem, amely látja a világot, a szem teremti látvánnyá. Formába rendezi: kivetített, szem - vagy lélek - teremtette formába. A látás - éppen azért - nem csak befogadás: teremtés is. És mindaz, amit látunk, nem csak a külső, hanem belső világunknak is része. Kivetítés és befogadás: kiröppenés és visszatérés létezésünk fészkébe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ nagyon más azok számára, akik csak azt látják, amit az orruk elé tesznek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokkal izgalmasabban fest a világ, ha nem csak arra figyelünk, ami a szemünk előtt van, hanem arra is, ami nem látható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ tragédiája az, hogy senki sem boldog, akár fájdalom, akár öröm a sorsa.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szükséged van arra, hogy kívülről szemléld a világot. Hogy lásd, mennyire pici valójában minden, és te döntöd el, melyik porszemmel foglalkozol, és melyikkel nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- A világ egyre jobban zsugorodik.
- A világ nem lett kisebb, csak egyre kevesebb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világot örökkévalónak tartani annyi, mint a véges valónak végtelen származását hinni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egész világ el van rontva, hiszen a múltban és a jövőben él. Egyfelől reménykedünk, hogy majd jobb lesz, másrészt öklendezzük, szenvedjük a múltat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem a világot kell megváltani. Élni kell, és a világ megváltja majd magát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ egy iskola, és az élet az egyetlen tanító. Számtalan tapasztalatot kínál, és ha a tapasztalatok egyedül bölcsebbé tehetnének, az idős emberek mind boldog, megvilágosodott mesterek lennének. De a tapasztalatban el van rejtve a lecke.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kihűlt világ ez, senki földje!
S mint tetejébe hajitott
ócskavasak, holtan merednek
reményeink, a csillagok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Felszín az egész világ, megcsalja a szemet, az igazság az ismeretlen és a megismerhetetlen mélységekben bujkál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás