A kategóriához 819 idézet tartozik (bővebb infó)


Ez a baja a mai világnak. Túl sok zűrzavar. És túl sok a finom beszéd. A finom beszéd, amely arra szolgál, hogy elfeledje a zűrzavart. Mint az erősen fűszerezett öntet, amely arra szolgál, hogy elleplezze, hogy az alatta lévő hal büdös.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok beszédnek ugyan sok az alja, de néha azért érdemes odafigyelni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Óvakodj a zsargontól. Rendszerint tudatlanságot takar, és kevés tudást hordoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fogalmak-szavak rápróbálgatásával úgy belecsorbítunk magába az érzésbe, hogy az rögtön kezd halványodni, eliramodni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahogy finomul
minden közléstechnikánk:
durvul közlendőnk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak olyat beszélj, ami mások vagy a magad hasznára lehet; kerüld el az üres fecsegést.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem minden szó mondható ki, az egyik magunk miatt, a másik kíméletből.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szól a szem, bár hallgat a száj,
És beszéli, belől mi fáj.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél butább a beszéd, annál jobban megközelíti a tárgyat. És minél butább, annál világosabb. A butaság szerény és őszinte, az ész meg köntörfalaz és titkolózik. Az ész alávaló, a butaság pedig nyílt és becsületes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert szavaink igazságának fedezetét a tetteink jelentik, a beszédet akár mellőzhetjük is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nekem például a pasim nagyon sokszor mondja, hogy az, ami otthon zajlik, az maradjon köztünk. Arról ő soha, senkivel nem beszél, lehet ő bármilyen nagy érzelmi szarban... Most, hogy eljöttem onnan, nyilván egy nagy érzelmi válság zajlik benne: de nem beszél róla. Kettőnk beszélgetése sem úgy zajlik, ahogy szeretném, mert amikor felvetem, hogy beszéljen a problémáról, akkor azt mondja, hogy nem tud róla beszélni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jóllehet a beszélgetéshez két ember kell, a hallgatás megtöréséhez és a kezdeményezéshez egy is elég.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan mintát kaptam, mely szerint nem a szépség, az ész a fontosak, hanem valami egészen más. És az, hogy mit hogyan mondunk. Persze mondhatunk sok mindent, nem kell félni, hogy melyik szavunk hova esik és mi lesz belőle, de amit szívből mondunk, az tényleg belehullik a lelkünkbe, mint egy mag. Ilyen vagy, olyan vagy, nem számít, ha mindeközben szeretnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nép, amelyben megvan az erő záloga, tele van a lélek sajátos, ragyogó, alkotó képességeivel és más isteni adománnyal - sajátosan különbözik beszédében a többitől; bármit fejezzen is ki, a kifejezésben egyúttal a saját jellemének egy részecskéje is tükröződik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az okos beszéd... a legjobb bevezető a hangulat megnyeréséhez és az igazi helyzet megfigyeléshez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem jöttél, nem is írtál,
Úgy látszik, ennyit ér a szó.
Kimondom, kimondod, elszáll,
Minden kifordítható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha nem beszélsz azzal, akivel pedig szót lehetne érteni, veszni hagytál egy embert. Ha pedig beszélsz azzal, akivel nem lehet szót érteni, elvesztegetted szavaidat. Az okos ember sem az embereket nem hagyja veszni, sem a szavait nem vesztegeti el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tettek egyedüliek és megmásíthatatlanok, míg a szavakat meg lehet ismételni, vissza lehet vonni, el lehet csépelni és helyre lehet igazítani, letagadhatjuk őket és megtagadhatjuk őket, megmásíthatjuk őket és elfelejthetjük őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fül-hallotta fagyos szó a szívbe hatolván jéggé válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyedül az átéltség, a valóságos tapasztalás avatja mély, nagy igazságokká azokat a sokszor ismételt dolgokat, amelyek közhelyként hatnak, ha csupán megszokásból, szív nélkül hangoztatják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A beszéd maga a civilizáció. A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket. A szótlanság elszigetel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hiába mondjuk ki a szavakat, mert még ha igazak is, akkor sem tudják megváltoztatni az elkerülhetetlent, legfeljebb csak annyit érhetünk el velük, hogy jobban érezzük magunkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A beszédnek nem elég, ha érthető és értelmes... cél és horderő is szükséges hozzá. Máskülönben a beszédtől a fecsegés szintjéig, a fecsegéstől a locsogásig, a locsogástól pedig a zűrzavarig jutunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahogy a kavics legömbölyödik, ha sokat sodorja víz, úgy a precíz fogalmak, finom különbségtételek is elkopnak, ha sokan használják őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki naphosszat magyarázkodik, azt nem értik meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudja, nem hiszem, hogy bárki azt gondolná, hogy a szókihagyás kétséget, vagy ilyesmit jelent. Szerintem sokkal inkább utalás a jövőre. Ami az emberre vár.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nők azért imádnak csevegni egymással, mert ellenőrzik feltevéseiket, csereberélgetik információikat, amelyek vagy megerősítik eseményekről és emberekről felállított elméleteiket, vagy ezek alapján korrigálják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mindig szükségesek érzelmeink kifejezéséhez a szavak, belső indulataink álcázatlanul kitelepednek arcunkra, ha a lelkünket ostorozzák.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szótlanság nem jelent vereséget egy támadással szemben, hanem a szuveneritás jele lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak akkor hallgass,
ha van miről.
Csak akkor beszélj,
ha mást meghallgattál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs értelme a vitáknak. Mert csak a szavakon vitázunk és észre sem vesszük, hogy nem is értjük egymást. (...) Ahogy a fény sokféle színné törhet, úgy a szónak is ezerféle jelentése van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Más nyelv is létezik, nem csak a szavak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A cinizmus a gyilkolni kész, bűnös, szent együgyűség nevelője.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bölcs emberek azért beszélnek, mert van mondanivalójuk; a bolondok azért, mert mondaniuk kell valamit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás