A kategóriához 500 idézet tartozik (bővebb infó)


Ha annyi virágom volna, ahányszor eszembe jutottál... örökké a kertemben sétálhatnék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy tisztán megérthető, minden misztika nélkül álló világkép elképzelhetetlen dolog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden jó és rossz elmúlik, mert ezek nem létező dolgok, csak képzeletünk szüleményei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez az egész látható világ csupán észrevehetetlen pont a természet dús keblén. Nincs gondolat, amely meg tudná közelíteni. Hiába csigázzuk az elképzeléseinket, tágítjuk ki őket az elképzelhető tereken túlra, csak atomokat szül képzeletünk a dolgok valósága helyett.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A mesék azt mondják, hogy a virágtündér így működik. Ha beteg a rózsa, odarebben fölé, elfelejti, hogy tündér, belebújik a rózsába, és rózsává válik. Így aztán átéli, hogy mi bántja, mitől beteg, s meg is tudja gyógyítani. Az igazi megismerésben van valami tündérszerűség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A képzelet mindig félelmetesebb a valóságnál. Ez a lélektani hadviselés alapja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Állítólag csak képzelődünk. De én nem értem a csakot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A képzeletben az a jó, hogy mindig működőképes, nem romlik el, mint például egy háztartási gép, s éjjel-nappal nyitva tart, mint a sarki bolt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit kívánunk, arról gyakran elábrándozunk, ami azt jelenti, hogy végül gyakran magunk is igaznak hisszük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindannyian művészek vagyunk. Van a valóság, és arra rávetítjük a képzeletünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig is léteztek olyan emberek, akik hittek, és olyanok is, akik nem hittek a vámpírokban. Ez olyan, mint az emberek között terjengő járványok. Megjelennek és áldozatokat követelnek. Le kell győzni őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akik a barlangban rabként élnek, azok nem látnak mást, mint az előttük falra vetülő árnyékokat, amelyet így valóságnak tartanak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerény háztartás fényűző ábrándokat szült, a házastársi szerelem házasságtörő vágyakat. (...) Néha őt magát is meglepte, hogy micsoda vad elképzelések fordulnak meg a fejében; s csak tovább kellett mosolyogni, hallgatni a saját hangját, amint azt mondja, hogy boldog, és úgy viselkedni, hogy el is higgyék. És közben undorodott ettől a képmutatástól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha lehúzom a függönyt a szemem mögött, és azt képzelem, hogy sakál vagyok a sivatagban, és egész nyáron nem ehetek mást, akkor bármit le tudok nyelni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ minden cselekedete a képzeletben születik meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Eljön a perc, amikor választanunk kell az életünk és a képzelet között. A kettő nagyon közel van, de soha nem érinti egymást, ugyanis e kettő nagyon nagyon más.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A képzelet a művészetben abban áll, hogy a művész megtalálja egy létező dolog legtökéletesebb kifejezését.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tetszel, megadom magam. De figyelmeztetlek, hogy ez a vonzás, ez a szerelem, pontosan huszonnégy óráig tart majd. Az első álomra következő ébredés elűzi arcod emlékeim közül, mint a napfény a hajnali ködöt. Édes arc, ködből vagy. Amíg beszélek rólad, már homályosabban látlak. Mikor pontot teszek e mondat végére, szomorúan (...) észlelem, hogy már nem is látlak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fikciós elbeszélés egyike azon létfontosságú módozatoknak, amelyekkel életünknek és a magunk körül látott, sokszor elborzasztó világnak értelmet próbálunk adni. Az elbeszélések azt sugallják, hogy néha (...) a dolgoknak értelmük van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meggyőződésem, hogy minden félelmi reakcióban és pánikban is kulcsszerepet játszik a képzelet. Erre persze nem én jöttem rá, hanem sok ezer évvel ezelőtt egy Epiktétosz nevű filozófus, aki felismerte, hogy nem a dolgok gyötörnek meg minket, hanem a dolgokról alkotott képzeteink.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A képzeletnek angyal- és villámröpte van: átszel tengereket, melyeken majdnem hajótörést szenvedtünk, sötét mélységeket, ábrándjaink elnyelőit, s örvényeket, melyekbe boldogságunk fulladt bele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

El kell képzelnie mindazt az örömöt, ami a jövőben fogja érni, amikor eléri az Igazi Gazdagságot. (...) De amikor azt mondom, hogy "elképzelni", akkor azt értem, hogy tényleg vizualizálni, lelki szemeink előtt látni kell ezeket a dolgokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi valamennyien arra használjuk a képzeletünket, hogy kimenekítsen minket a valóságból, hogy lehetőleg el tudjunk távolodni önmagunktól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mese olyan "helyszínre" viszi el az embert, ahol ritkán jár: a tudattalanba, az ősképek birodalmába, ezért már maga a megmerítkezés is felszabadító erővel hat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mutogatja magát a mutató,
igazi időt nem mutat,
a Megmutathatatlan ott él
valahol a mutatók alatt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne engedjük a képzeletet elhatalmasodni a szíven. (...) A képzelet mindig előre rúgtat, és sokkal többnek mutat mindent a valóságnál: nemcsak azt látja, ami van, hanem azt is, ami lehetne. Helyesbítse a tapasztalatokon okult óvatosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sosem hagyok fel annak a latolgatásával, hogy merre lehetsz - hogy újra feltámadsz-e egy másik világban, vagy már meg is tetted, hogy békében és szeretetben élsz-e valahol egy távoli országban, melyet én sosem keresek fel. De egy dologban biztos vagyok: biztosan tudom, hogy ha visszatértél, az első dolog, amit tettél, hogy arcodat a nap felé fordítottad. Mert ha valamit megtanulhattál, elveszett kisbabám, az az, hogy ezen a világon egyikünknek sem adatott eltékozolható idő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél gyöngébb a test, a képzelet
Annál erősben működik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Arra lennék kíváncsi, mi történik, ha visszajön az ember - meghalsz, aztán visszajössz, és elmondod mindenkinek, milyen. "Hé, figyi csak, meghaltam, de már elmúlt. A halál elég béna dolog. Szerintem senki se izgassa magát miatta."

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Képzeleteden minden átszűrődik, és amit megalkotsz, az teljesen más lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden emberi lénynek szüksége van arra a fantáziára, hogy valóban szerették.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem elég, ha szép a kert, feltétlenül hinni kell, hogy tündérek lakják a mélyét?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehet semmit sem kitalálni. Ha azt hiszed valamiről, hogy megtörtént, akkor az tényleg úgy is van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A képzelet az emberi elme műhelye, ahol régi eszmékből új kombinációk és új tervek születnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A puszta szándék még nem tesz hőssé senkit; a bátorság és a tehetség sem elegendő hozzá, még szörnyek és sárkányok is kellenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás