A kategóriához 1 118 idézet tartozik (bővebb infó)


Az élet arra van, hogy ne lakjunk, hanem éljünk benne, és úgy hiszem, minden okunk megvan az örömre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem azért születtünk, hogy állandóan féljünk. Azért születtünk, hogy boldogok legyünk. A csecsemők mindenen nevetnek. Arra születtünk, hogy boldogok legyünk és jobbá tegyük a világot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember csak a saját mennyországában lehet boldog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- A boldogságnak több fajtája létezik (...). Egyes fajtáihoz nem kell bizonyíték.
- Mint például a napfelkeltéhez?
- Pontosan. (...) Egy napfelkeltében egyszerűen nincs semmi szomorú.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Addig boldog az ember, amíg meg tud feledkezni a testéről.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Önkéntelenül a lány keze után nyúlt, mert meg akarta érinteni ezt a káprázatot, ezt az ujjai közt szétmálló boldogságot és varázst, amit a lány jelentett neki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy döntöttem, hogy boldog leszek, mert az nagyon egészséges.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Alapvetően pozitív élmény olyasmivel foglalkozni, ami nem okot nehézséget. Kicsit ahhoz hasonlít, amikor csokoládét eszünk vagy egy kiskutyával játszunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig legyen egy kis kétség, amelyet le kell csillapítsunk. Íme, ez kelti fel a pillanat szomjúságát, s élteti a boldog szerelmet. Mivel a félelem sohasem tágít tőle, gyönyörei sohasem untatnak bennünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak a szerelem ad enyhet, alkot teljes egészet, önmagunkon túl csak az emel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak a boldogságnak olyan pillanatai, amiket csakis egy emberrel oszthatunk meg, mert ezek csupán bennünk ragyognak, és titkos önmagunkhoz vezetnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy boldog pár egymásnak szóló mosolyát senki más nem értheti rajtuk kívül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gazdagnak lenni vagy meggazdagodni annyi, mint időt nyerni a boldogsághoz, ha méltók vagyunk a boldogságra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogság az, ha az ember szeret és holmi apró, fortélyos közeledésekkel lopja meg szerelme tárgyát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne lesd a boldogságot, mert ha állandóan függővé teszed valamitől, akkor egész életedben csak várakozni fogsz. Legtöbbször ott van veled.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bújtunk a lomb közé, nem volt máshova bújnunk.
Félrehajtott bokor meg ág sebezte ujjunk,
keresve a helyet, hol minket senki se,
s mi láthatunk egy rést, mely kék éggel tele;
ahol magunk vagyunk, elzárva a világtól,
s mégis egész világ velünk, ha a madár szól;
hol lágy fekvőhelyet igér tömött avar,
s az alkony betakar bársony árnyaival.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amíg ő él, jól van és boldog ezen a világon, én is megtalálom a magam boldogságát, még ha nem is mellette.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs az a kábítószer, legyen bármilyen ritka és drága, ami olyan élvezetet kínálna, mint másvalaki álmainak és vágyainak középpontjában lenni, miközben arra is képes az ember, hogy egyetlen pillantással teljesen összetörje őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életünk során mind azért vágyakozunk, azért sóhajtozunk és epekedünk, és mindenféle édes mámorba azért vetjük bele magunkat, mert emlékszünk valami elveszített boldogságra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogságunkat nem építhetjük a többi ember (...) szenvedésére. A boldogság nem személyes ügy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak a lökött emberek boldogok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor boldog kacaj és szeretet vesz körbe egy családban, akkor nem látod az értékét. Amikor hirtelen megszűnik mindez, akkor döbbensz rá, milyen hálátlan és elégedetlen voltál addig a sorsoddal, ahelyett, hogy becsülted volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Oda mennék én is, ahol öröknyár a nyár,
Ahol a hó illatú tél, csak gondolatban jár,
Ahol a tücsökhangú vágy romantikát játszik,
S ahol a lopott boldogság is szabadabbá válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életed boldogsága gondolataid minőségétől függ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha van valami amit megbánhatsz életed során, az az, ha nem használsz ki minden percet arra, hogy boldog légy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldognak lenni nem azt jelenti, hogy minden tökéletes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldognak lenni nem azt jelenti, hogy minden tökéletes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogság nem földi javakon, hatalmon vagy hírnéven múlik... Hanem azon, milyen a viszonyod azokkal az emberekkel akiket szeretsz, tisztelsz!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet, mint a zongora, a fehér billentyűk → boldog percek,
a feketék → szomorú időszakok... De nem szabad elfelejteni, hogy mindkettő szín együtt játszva éri el a csodálatos dallamot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet kincseit, mindig a jelen pillanat megélésének az öröme adja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Légy boldog úgy,ahogy óhajtod.
Az életcél úgyis ez csupán.
Jelened legyen mindörökké oly szép,
hogy ne is vágyhass szebb jövő után!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nézz az Égre! Hát nem ragyognak a csillagok?
A messzinek tűnő távolság most csak Fény.
De gyöngéd melegsége egyszer rád ragyog,
És Te is ott lépsz az úton, ahol a boldogok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Márpedig aki fixen szerelmes, az nagyon is tud róla, mivelhogy boldog! És a boldogság rendkívüli, magasztos, szárnyaló lelkiállapot!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldog embereknek nincs történetük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez új élmény volt: együtt lenni egy nővel, akit kedvelek. Kedvelek? Nos... akivel együtt akarok lenni. Nem kellett társalognivalót kieszelnem. Neki se. Nyugodtan hallgathattunk együtt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás