A kategóriához 359 idézet tartozik (bővebb infó)


Léteznek nemes titkok, és vannak sötét titkok. A nemeseket azért őrizzük, mert az igazat szolgálják. De a sötétek csak megnehezítik a szívünket. Ha kimondjuk őket, máris jobb lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ki nem mondott gondolatok vigyáznak, el ne szóljad magad,
le nem töltött büntetések súlyától hiányos mondatokat beszélsz.
Csak a megszűrt gondolatok kerülhetnek papírra.
Visszatartott mondatokba zártad magad.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A rejtély olyasvalami, ami meghaladja az emberi tudást és értelmet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha megismerem az emberek titkait, hatalmat nyerek felettük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkinek van egy sztorija; mindenki leplezi a múltját, hogy önmagát védje. Vannak, akik jobbak és alaposabbak másoknál. De hogyan lehet élni egy olyan világban, ahol senki sem az, akinek látszik?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyerekeket az izgatja leginkább, amit el akarnak titkolni előlük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A titok és a hazugság majdnem ugyanaz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha nem tudhatjuk, mi rejtezik egy-egy emberi álarc mögött. Mindenki életében lappanganak mocskos, elfeledni vágyott titkok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tetoválások közlik azt, ami kikívánkozik belőlünk. Vagy elrejtenek olyasmit, amihez másoknak semmi közük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember úgy van megalkotva, hogy a legmélységesebb titok és talány legyen a többiek számára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden embert bánt valami, amit titkol a világ elől és gyakran megbélyegezzük azzal, hogy rideg, pedig csak szomorú.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az univerzum nem kedveli a titkokat. Összeesküvést sző, hogy sikerüljön felfedned őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megtévesztés ahhoz szükséges, hogy elrejtsük a belső ürességet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De jó lenne, ha csak egy percre,
amit még senki se látott,
titokban meglesni, milyenek
a meztelen virágok!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A titkok tevékenységre késztetik az emberi értelmet. (...) Az értelem mégis olyan furcsán alakul, hogy gyakran kielégíti a kész gondolat, az igazság látszata, még ha az nem is szilárd, ha számtalan kétség és következetlenség szakadéka tátong is benne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Sajnos, engem a bűntények a legkevésbé sem érdekelnek.
- Örömmel hallom (...), hiszen eszerint nincsenek bűnös titkai.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A titkok olyanok, mint a parázs a kályhában: kihunynak, ha túl sokáig piszkálja őket az ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindent tudunk, de nem mindig áruljuk el, hogy mi az, amit tudunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A titok válasz mindenre, ami van, ami volt és ami valaha lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Te tudod, milyen ez? Állandóan együtt élni a titokkal, amit el akarsz mondani valakinek, de tudod, hogy nem teheted.
- Figyelj ide, jó? A titok olyan, mint a betegség, ha nem osztjuk meg másokkal, felfal belülről, és nem marad semmi, és úgy érezzük, meghaltunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én nem tudom mi az, mi hátra van, az ismeretlen,
De tudom, ha eljön, jó lesz s el nem kerülhető.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Oly nagyon igyekszünk eltitkolni életünk bizonyos részeit még a legközelebbi barátaink elől is! De amikor nagy néha felszínre kerülnek, végül kiderül, milyen jelentéktelenek is valójában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Így történnek a csodák. Elszakítják a fátylakat és mindent megváltoztatnak, de nem engedik, hogy meglássuk, mi van a fátylak mögött.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem hiszem, és nem is szeretném, ha az ember végül a világmindenség és a lét (s talán Isten) minden titkát felfedezné. Amíg van titok, addig van jövő, van remény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretem titokban tartani azt, amit közmegegyezéssel jó cselekedetnek hívnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Keressétek, amit kerestek, de nem ott található, ahol keresitek. Boldog élet felé loholtok a halál országában, de nincs ott boldog élet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt mondják, hogy a kiszámíthatatlanság csak fokozza egy nő titokzatosságát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet hatalmas kincs, mi azonban egyszerűen eltékozoljuk. Még azelőtt elvetjük magunktól ezt a gazdagságot, hogy egyáltalán megismernénk. Anélkül herdáljuk el, hogy megtapasztalnánk, mi minden rejlik benne - micsoda titok, micsoda misztérium, milyen megváltás és megszabadulás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden titok - csak bánatunk nem az!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Némelyeknek megadatik az a különös képesség, hogy kifürkésszék mások legrejtettebb titkait is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember hold: megvan a sötét oldala, amit sose mutat meg senkinek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Két isteni tulajdonság van bennünk. A Titok és a Fény. A Titok: lelkünk mélye. A Fény pedig értelmünk fénye, amely megcsillantja a felszínt. Megcsillantja, de egyetlen pillanatra sem tárja fel a titok legmélyét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valaki titokra gyanakszik, mi sem egyszerűbb a gyanú megerősítésénél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meghallani valamit a legveszélyesebb, az már egyenlő a tudással, a beavatottsággal, a tájékozottsággal. A fülünkön nincs bőrlebeny, melyet ösztönösen leereszthetnénk valami hallatán, nem kímélhetjük meg, ha balsejtelmünk azt súgja, hallani fogunk valamit; akkor már késő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Te ki vagy te
csupa ki nem mondott kérdés
csupa el nem dúdolt dal
kilenc meg nem élt élet
ajkadon rémisztő vörös, édes mosoly.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás