A címkéhez 2 386 idézet tartozik


Csak a lökött emberek boldogok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor boldog kacaj és szeretet vesz körbe egy családban, akkor nem látod az értékét. Amikor hirtelen megszűnik mindez, akkor döbbensz rá, milyen hálátlan és elégedetlen voltál addig a sorsoddal, ahelyett, hogy becsülted volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Házasemberként rájöttem, nem az érdemekről szól az egész, hanem arról, szereted-e annyira a párodat, hogy összekapd magad a kedvéért. Valamennyien megérdemeljük a boldogságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életed boldogsága gondolataid minőségétől függ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha van valami amit megbánhatsz életed során, az az, ha nem használsz ki minden percet arra, hogy boldog légy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet, mint a zongora, a fehér billentyűk → boldog percek,
a feketék → szomorú időszakok... De nem szabad elfelejteni, hogy mindkettő szín együtt játszva éri el a csodálatos dallamot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Márpedig aki fixen szerelmes, az nagyon is tud róla, mivelhogy boldog! És a boldogság rendkívüli, magasztos, szárnyaló lelkiállapot!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldog embereknek nincs történetük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valamely kedvelt állatunkat csak szűk korlátok közt bírjuk boldogítani. Így áll ez az embernél is: az egyénisége eleve kiszabja lehető boldogságának a mértékét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mintha a szerelem verseny volna. De nem értem, mi értelme együtt lenni két embernek, ha nem ők a legboldogabbak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tedd a valóságod részévé azt, hogy megbecsülnek és szeretnek, mert a helyed egy férfi tenyerén van, és nem a talpa alatt. Nincs olyan, hogy valaki nem érdemli meg a boldogságot. Létezik és megkaphatod, de csak akkor, ha elfogadod. (...) Ne keresd folyton a nehézségeket, néha csak fogadd el az ajándékot, azt, ami boldoggá tesz, ami teljessé teszi az életedet. Húzz egy vonalat, és kezdd újra: hittel magadban, hittel abban, hogy boldog lehetsz, és hittel abban, hogy csak azért, mert mások szenvednek, neked még nem kell csatlakoznod hozzájuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha ne félj túl boldoggá tenni egy gyereket. A boldogság az a légkör, ahol a szeretet kifejlődik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legszebb ajándék az élet,
Amit e Földön adnak át.
Ki él, és nem boldog, az téved.
Ne búsulj hát!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen házasság sem boldog, miután megkötik. Csak ha előtte gondolunk rá, akkor tűnik boldognak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha tudsz megbocsátani, akkor azok közé tartozol, akik értenek a boldogsághoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egyetlen szóval kellene őt jellemeznem, annyit mondanék: vezér. Vezér, mert elvezetett engem a szerelem ösvényein a teljes boldogsághoz - és vezér, mert megmutatta az utat a pokol legmélyebb bugyraiba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami az egyik embernek boldogság, a másiknak méreg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokáig azt gondoltam, hogy a két világ, amiről álmodunk, és ami valóban létezik, soha nem válik eggyé, és hosszú ideig úgy éreztem, lehetetlen az életben tartós örömöket találni, vagy azt kívánni, hogy a boldogság állandó és tökéletes legyen. De aznap... megértettem, hogy az akarat képes megváltoztatni a szokást, áthidalni a szakadékokat és valóra váltani az elfáradt álmokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valóság egy nagy turmixgép, amelyben a remények és az álmok összekeverednek a félelemmel és a kétségbeeséssel. Csak a Walt Disney-s rajzfilmekben meg a tündérmesékben csillogtatják folyton a boldog véget. No meg az üdvözlőkártyákon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogság nem függ a holnaptól, a tegnaptól, s nem függ anyagi javaktól, karriertől sem. S nem függ egy másik embertől sem. Csakis magunktól függ. Magunkban kell először megtalálni, hogy aztán tudjunk belőle másnak is adni. Önzetlenül, csupán a jó szándék által vezérelve. Mert erről kell szólnia az életnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a nap végén táncolni van kedved, nincs okod panaszra.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogság egy hajszál,
egy szó, egy mozdulat,
csak mozdulj meg, csak szólj már,
csak el ne hagyd magad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ tragédiája az, hogy senki sem boldog, akár fájdalom, akár öröm a sorsa.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bárcsak két szívem volna! Az egyik érzéketlen, a másik szüntelenül szerelmes lenne. Ez utóbbit azoknak a nőknek adnám, akikért dobog, míg a másikkal boldogan élnék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert (...) érdekeink kibogozhatatlanul összefonódnak, kénytelenek vagyunk elfogadni az erkölcsöt, mint nélkülözhetetlen kapcsolódási pontot az egyik ember és a másik ember boldogságra törekvése között.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi azért vagyunk boldogtalanok, mert túlságosan az énben élünk. Mit jelent az, hogy túlságosan az énben élünk? És pontosan mi is történik ilyenkor? Vagy a létezésben vagy, vagy az énben - mindkettőben egyszerre nem lehetsz. Ha az énben vagy, az azt jelenti, hogy nem vagy teljes, szét vagy darabolódva. Ha az énben vagy, az azt jelenti, hogy szigetté váltál. Ha az énben vagy, akkor azzal határvonalat rajzolsz magad köré. Különbséget teszel, és azt mondod: "ez én vagyok", "az nem én vagyok". A definíció, a határvonal az "én" és a "nem én" között az, ami elszigetel. Az "én" elszigetel. Megfagyaszt, és többé nem tudsz folyni. Amikor folysz, mint a folyó, az "én" életképtelen. Ezért szinte mindenkiből egy jégkocka lett: nincs semmi melegség, semmi szeretet az emberekben. A szeretet melegség, és ők félnek a szeretettől. Ha felmelegednének, akkor megolvadnának, és eltűnnének a határvonalaik. A szerelemben a határok eltűnnek; az örömben is eltűnnek a határok, mert az öröm is melegség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért van annyi baj az életben, amikor éppen minden jól megy, és még boldog is vagy?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért nézel így rám? - kiáltotta. - Igen, futni hagytam. Az egyik legpompásabb gazemberem volt. Hogyan is ölhettem volna meg? Az életben sincs ez másképp: a legnagyobb gyilkosok megússzák, azután boldogan élnek, míg meg nem halnak. A jók ráfizetnek, mind pórul járnak a végén. Olykor a legkülönbek is. Bizony, így van ez. Miért lenne a könyvekben örökké másképp?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A próféta és kísérőtársa egy nagyvárosba érkezett, hogy hirdessék a tant. Hamarosan csatlakozott hozzá egy követője. "Uram! - mondta -, ebben a városban a balgaság rakott fészket valamennyi házban. Lakói csökönyösek, és nem vágynak arra, hogy valamit is tanuljanak. Egyet sem tudnál megtéríteni a kőszívűekből." - "Igazad van!" - felelte jóságosan a próféta. Kis idő múlva egy másik hívő járult örömtől ragyogó arccal a próféta elé: "Uram! boldog városba érkeztél. Az emberek áhítják az igaz tant, és megnyitják szívüket szavaidnak." A próféta jóságosan mosolygott, és ismét azt válaszolta: "Igazad van!" - "Ó, Uram - szólalt meg erre kísérője -, az elsőnek azt mondtad, hogy igaza van. A másodiknak, aki homlokegyenest az ellenkezőjét állította, megint csak azt mondod, hogy igaza van. Hogy lehetne a fehér ugyanaz, mint a fekete?" Mohamed erre azt felelte: "Mindenki olyannak látja a világot, amilyennek szeretné. Miért akarnám megcáfolni egyiket is, másikat is? Ez csak a rosszat látja, az meg csak a jót. Mondhatod-e, hogy valamelyikük is tévesen lát? Hisz az emberek itt is, akárcsak mindenütt, egyszerre rosszak és jók. Nem mondtak nekem semmi igaztalant, csak tökéletlent."

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embernek ahhoz, hogy boldog legyen, két dolgot kell tennie: először hinnie kell, hogy van az életének értelme. Másodszor meg kell találnia, hogy mi az.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egyetemes közboldogság állandóan forgásban tartja a gépezet kerekeit, míg az igazság és a szépség erre nem alkalmas. És persze valahányszor a tömegek megragadták a politikai hatalmat, akkor inkább a boldogság számított, nem pedig az igazság és a szépség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy boldog pillanat nem más, csak színes vadvirág,
Mi elhervad, míg haza sem érsz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Hogy éreznéd magad, ha végleg elmennék? Ha egy nap neked adnám magam, másnap viszont visszavenném... és nem ígérnék semmit? (...)
- Nem tudom. Valószínűleg sok mindent éreznék. De ezek közül csak egyik lenne a boldogtalanság; azt pedig hajlandó vagyok megkockáztatni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úrnőm, esdekelek; ki vagy? isten? földi halandó?
Hogyha te istennő vagy, a tágterü égbe lakók közt -
Zeusz atya gyermeke: Artemisz az, kihez én a leginkább
tartalak arca hasonlónak, termetre s alakra;
és ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását,
boldog apád háromszor, anyád is boldog, az úrnő,
és testvéreid is háromszor: bennük a lélek
örvendezve repes bizonyára örökre miattad,
táncba vegyülni ha látnak ilyen szép tiszta virágot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás