A címkéhez 2 325 idézet tartozik


Ha én elmondom, hogy mennyire gyönyörű vagy, akkor neked is tenned kell valamit. Éreztetned kell, hogy férfi vagyok, nem bánhatsz velem úgy, mint egy lelkes hódolóval. Vagy szerelmesek vagyunk, társak, és kölcsönösen támogatjuk egymást, vagy nincs értelme az egésznek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hiúság elrútítja a lelket, vagyis tulajdonképpen halálos döfés kellene hogy legyen - önmagának; de nem, csak sebeket ejt magán, így lesz "sértett hiúság".

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élj úgy, mintha az élet örök volna és a lelked halhatatlan, mert lélek a szó, és aki kimondta, hogy "nyár" vagy "tél", az addig fog élni, amíg értelme lesz annak, hogy "nyár" meg "tél". Amikor meghalsz, ott leszel a mások ajkán és emlékezetük bizonytalan könyvében; és csakis ott leszel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek a legnagyobb várad
Azt mutasd meg és árad
A csoda s múlik a bánat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embernek a szülei mindig a lelkébe tudnak gázolni, akárhány éves is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a szerelem, amely nem viseli el, hogy szembesítsék a valósággal, nem szerelem. Így aztán a nemes lelkek kiváltsága a képtelenség a szerelemre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szem, amely látja a világot, a szem teremti látvánnyá. Formába rendezi: kivetített, szem - vagy lélek - teremtette formába. A látás - éppen azért - nem csak befogadás: teremtés is. És mindaz, amit látunk, nem csak a külső, hanem belső világunknak is része. Kivetítés és befogadás: kiröppenés és visszatérés létezésünk fészkébe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt hiszem, az ébresztőórák diktatúrája tehet a fáradt, ideges emberek szenvedéseiről. A végig nem álmodott álmok lemérhetetlenek, nem tűrnek számot, statisztikát - de döntően fontosak lettek volna. Tőlük függ a lélek egyensúlya. Csak a kialudt ember ébred mosolyogva. A telefon a gondolatokat tépi szét, az ébresztőóra az álmokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A győzelmes élethez való erő a lélek táplálásából és a test megfegyelmezéséből származik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet a lélek öt ablakán át nem látja csak torzult világát, s hited lesz egy hazug világ ha csak szemeddel s nem szemeden át látod mit az éj ad s el vesz az éj, míg fény árban a lélek álma mély.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lelkem hollószárnyon repül, a testem egy tigrisé
Én csak önmagamat utánzom, itt véletlenül sincs klisé

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek halhatatlanságának tétele inkább vészjósló, mint megnyugtató.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden vágy teljesül, ha szívvel-lélekkel hiszünk benne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ritka nagy szerencse, ha találunk valakit, akinek feltárhatjuk a lelkünket, és aki elfogad annak, akik vagyunk. Sokáig vártam, egy örökkévalóságig, hogy meghaladjam önmagam, és veled úgy érzem, végre hozzákezdhetek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél több a szenvedés, annál erősebb a szerelem. A veszély csak erősíti a szerelmem, fokozza, megfűszerezi. Leszek számodra az angyal, akire szükséged van. Még szebb életet hagysz magad után, mint amilyet elkezdtél. A mennyország visszavisz, rád néz, majd így szól: Csak egy dolog teheti a lelket teljessé, az pedig a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez a gitár olyan, mint a lelkünk. (. .) Lehangoltan nem szól. Fájdalmasan zörög. Ahhoz, hogy fölzendüljön rajta a dal, fel kell hangolnom! Ez a titok! Lehangolt lélekkel nem hallunk, nem látunk, nem szól a muzsikánk. (...) Hangoltság nélkül nincs szépség, nincs zene. Öröm sincs!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életünk hátralevő része egész földi pályafutásunk legragyogóbb szakasza lehet. Ne játsszuk el ezt az esélyünket azzal, hogy átadjuk magunkat az önsajnálatnak és a depressziónak, engedve, hogy a keserűség feleméssze lelkünket. Ne üldözzük el a barátainkat azzal, hogy gyászos hangulatunkba burkolózunk, és minden vigasztalást elutasítunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elég csak nyitott lélekkel figyelni a világra. Befelé meg elcsöndesedni. Mindenki remélheti, megérkeznek a válaszok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sérült lelkek hozzájuk hasonlókat keresnek. És amikor megtaláljuk egymást, együtt maradunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nevetés a lélek csillanása.

pont 27 kedvenc 0 hozzászólás

Minden lélek középpontja: az Én.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden sóhajtásnak előzménye van, a sejtek, a vér, az izmok, a könnyek, a verejték mind a lélek szolgálatában állnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek nagyon fontos. Úgy érzem... a lélek befolyásolja az ember testét. Ha azt mondja magának: megöregszem és kövér leszek, (...) akkor valóban az lesz. De ha azt mondja: a lehető legjobban fogok kinézni, és megteszek minden tőlem telhetőt ennek érdekében - ez valahogy ráveszi az embert, hogy pontosan ezt tegye. Sose mondja magának: rémesen nézek ki. Mondja azt: nagyszerű vagyok - még akkor is, ha rémesen néz ki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindegy! ameddig szívem él
s inam kemény, nem restellem, hogy
túlteszel rajtam s esztelen
ölelkezésbe veszve nem
tanítványom, de mesterem leszel!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a baja magának, lelkem, hogy az az egyvalaki, akibe egyszer beleszerelmesedett, megmérgezte a vérét. Lenne csak úgy nekem hatalmam, ahogy nincs, isten úgy segéljen, megkeresném azt a férfiembert, aztán vagy idehajtanám maga elé, vagy elemészteném, hogy jusson a pokolra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. (...) Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem. Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úrnőm, esdekelek; ki vagy? isten? földi halandó?
Hogyha te istennő vagy, a tágterü égbe lakók közt -
Zeusz atya gyermeke: Artemisz az, kihez én a leginkább
tartalak arca hasonlónak, termetre s alakra;
és ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását,
boldog apád háromszor, anyád is boldog, az úrnő,
és testvéreid is háromszor: bennük a lélek
örvendezve repes bizonyára örökre miattad,
táncba vegyülni ha látnak ilyen szép tiszta virágot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életünket, e törékeny és fenyegetett épületet önmagunknak kell hordoznunk, megváltásunk titka saját lelkünkben van, és önmegvalósításunkkal nem várhatunk holnapig, mert már a tegnapi nap is késő volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Sok férfinak okoztam szenvedést, és sokat szenvedtem... A szerelem fénye árad a lelkemből, de aztán nem sugárzik többet: elállja az útját a fájdalom. (...)
- Ami megsebez, az gyógyít meg minket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek akkor öregszik, ha már csak a földön járnak a vágyai, szárnytalanul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek rettenetes valóság. Lehet venni, eladni, csereberélni. Lehet megmérgezni és megjavítani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A földi lét számtalan nagy szót ismer. A léleknek is megvan a maga nagy szava: halhatatlanság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bánat, bánat, de nehéz vagy
De rég, hogy a szívemen vagy
Szállj le, bánat, a szívemről
Keserűség, a lelkemről.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember a lelkében vájkál, gyakran olyasmit ás ki, ami észrevétlen hevert volna ott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi felvilágosult emberek, nem hiszünk a babonákban, és állítólag nem fűzünk reményeket a csodákhoz, bár, ha valaki egy kicsit megkaparná a lelkünket, feltétlenül rábukkanna valamire, amit naiv és tudattalan őseinktől örököltünk, s olykor- olykor hideg és számító tudatunkban felcsillan a lehetséges csodához fűzött remény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás