A címkéhez 380 idézet tartozik


Nem számít, hogy tévedett a részletekben, hogy a munka, aminek az egész rövid életét szentelte, egy hajítófát sem ért. Az a fontos, hogy ő hitt benne. És kiderült, hogy lehetséges. Látta a jövőt. Tudta, hogy az ember halhatatlanná válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hibázni bárki tud, de belátni, hogy tévedett, csak kevés embernek sikerül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden mozdulat önző és hamis,
Egy eltévedt mozdulat vagyok magam is,
Szürkébb lettem már, mint a salak:
Nem jöttél. És én vártalak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a szerencsénk, hogy az univerzális bölcsesség még a bukásainknak is értelmet ad, és a legnagyobb hibáinkat és őrült tévedéseinket is fölhasználja idővel a javunkra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Forest Gump tévedett: az élet nem olyan, mint egy doboz bonbon. Nem az élet olyan, hanem az orvosok. Sosem tudhatjuk, mit kapunk a dobozból: egy eleven, életvidám, de tapasztalatlan zöldfülűt, akinek meg sem száradt a diplomáján a tinta, vagy egy harcedzett, mindentudó veteránt, akinek most jár le a huszonnégy órás ügyelete.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

[A nők] szeretik azt hinni, hogy az ösztön az a különleges fegyver, amivel Isten őket felruházta. Minden olyan esetre, amiben igazuk van, kilenc olyan esik, amiben az ösztönük téved.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki hibázik. De az nem azt jelenti, hogy életük végéig meg kell fizetniük érte. Van, hogy a jó emberek rossz döntést hoznak. Attól ők még nem rosszak, csak emberek.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Az a biztos jele a tévedésnek, ha melldöngetve hangoztatod az "igazságot".

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valahányszor segítséget nyújtunk, tévedhetetlenül megfigyelhetjük: minden szükségünkre megvan a segítség éppen abban a helyzetben, amelyről azt hittük, hogy gondjainkat okozza.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jóllehet abban senki sem téved, hogy mit akar, abban tévedhet, hogy valóban boldogítja-e, ha eléri, amit akar.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A használható döntések születése az informatív hibák olvasztótégelyében történik. Így az Intelligencia elfogadja az esendőséget. És amikor abszolút (tévedhetetlen) döntések nem ismertek, az Intelligencia megpróbálkozik korlátozott adatokkal egy olyan porondon, ahol a hibák nem csak lehetségesek, de egyenesen szükségesek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az öregség a tévedések korszaka, az ifjúság a csalódásoké.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ritka az olyan ember, aki elismeri, hogy meggyőzték tévedéséről, de még ritkább az, aki nem veszi tudomásul tévedését, ha be is bizonyították, hogy tévedett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az elme és okosodása megtévedhet, de az érzés sohase.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha hibát találsz valakiben, szelíden javíts rajta és mutasd meg neki, miben téved. És ha nem használ a fáradozásod, magadra vessél, vagy - ami még jobb - ne okolj érte senkit, hanem maradj továbbra is szelíd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem kell, hogy igaz legyen, nem baj, ha csak álom, de fordulj meg, kérlek. Nem mese, nem álom, hogy egy nap mosolyogni láttalak. Lehet, hogy becsaptam magam, lehet, hogy álmodtam, amikor azt hittem, mosolyod nekem szól, de nem lehetett tévedés, nem lehetett álom, amikor nevemen szólítottál... Soha nem volt tévedés, és soha nem volt álom, hogy szeretlek téged.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tévedések és
helyesbítések sora:
Életem Rajza.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rezeg az emberben minden atom,
És csak az téved el, aki él!
De ha csak dünnyögsz, mardosod magad,
És nyaldosod a sebeidet,
Ami ma még az ajtón bejön,
Holnap a kulcslyukon kimegy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Miért olyanokhoz vonzódom, akikről tudom, hogy nem jók?
- Erre pont tudom a választ. Mert reméled, hogy tévedsz. És amikor olyasmit mond neked, hogy ő nem jó, akkor nem veszel róla tudomást! Mindig, amikor jó hozzád, meggyőz róla, hogy tévedsz, és elhiszed, hogy jó neked.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A dalolásban meggyógyul a lélek.
A harmónia, e titkos világ
feloldozást ad minden tévedésnek,
s a dölyfös szenvedélynek zabolát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi megismeréshez nélkülözhetetlen a tévedés; a megtisztuláshoz és megértéshez szenvedéseken át vezet a földi út.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem akkor leszünk magabiztosak, ha mindig igazunk van, hanem akkor, ha nem félünk a tévedéstől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tévedni emberi dolog, de ha igazán el akarsz rontani valamit, számítógépre van szükséged.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mint égve felejtett lámpában a villanykörte
izzik bennem a fájdalom bár lennél porcelánedény
összetörnélek keresztet vetek a táj homlokára
amerre mentél visszafordíthatatlan az út mint a folyó
kétszer nem léphetsz bele ugyanabba a tévedésbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Ji-king azt üzeni, hogy minden kapcsolat: lelki kapcsolat! A mai, automata üzemmódra állított ember a legnagyobb tévedésben van, amikor azt hiszi, hogy "lelki kapcsolata" csak a szeretőjével van, a pénztárgép mögött ülő áruházi alkalmazottal nincs. Egy-egy kapcsolatnak természetesen különféle mélységei lehetnek, de aki akár csak egyetlen embert is tárgynak és eszköznek tekint, az a számára kedveset is előbb-utóbb eszköznek fogja tekinteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek ezt tartják a legtöbbre: a hiúságukat. Az minden másnál erősebb. Ha egyszer megsértették őket, már nemcsak arról az egy sérelemről van szó, hanem magáról a Sértésről: mindig más a hibás, és mindig nekik van igazuk. És noha nem gonoszok (...), inkább végignézik ölbe tett kézzel a másik ember lassú pusztulását a közelükben, mintsem beismernék, hogy esetleg ők tévedtek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ezek fájnak. Ezek enyémek, szépek.
Ez voltam én. Valaki, aki készül,
Valaki, aki árván erre tévedt
S akinek útja végtelenbe mélyül...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne mondja senki, hogy könnyű az embernek szembenéznie a tévedéseivel. Pláne macerás ügy hozzálátni a kijavításukhoz. Nem úgy van az, hogy ihaj-csuhaj, elrontottam, helyrehozom. Az ügylet menetében általában be szokott ütni egy-két borzasztó dörejjel-robajjal járó ménkű.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki kérdez, nem téved.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kis tévedés mindig szörnyű nagy tévedéssé válhat, ha az ember ragaszkodik hozzá, ha elmélyíti azzal, hogy nagy feneket kerít neki, ha "végigviszi".

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valódi tragikum nem az igazság és az igazságtalanság, hanem az igazság és igazság közötti összeütközésben van. Ezt azonban nehéz elfogadni bárkinek is, aki csak egyetlen abszolút igazságot ismer, a magáét. Az ilyen ember sorsa a rettegés. A tévedéstől és a beismeréstől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb, ha séta közben eltévedsz, mint ha el sem indultál volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senkinek sincs mindig igaza, egyesek viszont mindig tévednek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Belépsz az életbe, mint egy étterembe, hogy asztalhoz ülj. De tévedsz; minden hely foglalt. Nem az étkezés természetes, hanem a koplalás. Nem a balszerencse természetellenes, hanem a szerencse.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember kétféle módon tévedhet. Elhiheti azt, ami nem igaz, vagy vonakodhat elhinni, ami igaz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás