A címkéhez 21 idézet tartozik


A prostitúció csak akkor az, ha nyilvános. Ha a társadalom magánköreiben és sima parkettek megfelelő szabályai szerint mutatkozik be, akkor az rendkívül előkelő, chikkes dolog, és az erkölcstiprókat, gyakran a családi szentély szétrombolóit a félszeg, hazug társadalom nem megvetéssel, hanem a hódítás iránti bámulattal veszi körül, és úgy hamiskás mosollyal gratulálnak burkolt szavakban a hősnek vagy hősnőnek, akik azt büszke önérzettel fogadják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy utazás során a felek akár heteket is eltöltenek kényszerű összezártságban - nincs hova menekülni egymás társasága elől. Egy rosszul működő család kimondatlan titkai, lappangó feszültségei ilyenkor kerülnek a legközelebb a robbanáshoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem számít, hova mész, ha a családod veled van, mindig otthon leszel!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Barátságban, családban és párkapcsolatokban sokkal inkább kedvemre való egyezségre törekedni, mint alkudozni, és rokonszenvesebb lemondani valamiről, mint áldozatot hozni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem szeretem a család ideáját. A család egy förtelem, megöli a szabadságot, megöli a kedvet, megöli a vágyakat, a család hazudik neked. Kicsit olyan, mint a kép a televízióban: hazudik neked.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jó házastársak képezik alapját a család és az állam felvirágzásának. Jó viszonyban élve egymás között, kétszeres munkabírást fejt ki mindegyik fél, a munka pedig a jó egészség fenntartója és az anyagi jólét megalapítója.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Már maga a család gondolata is hazugság. Követelőzik, a látszatra ad, de elűzi a létet, megsemmisíti. A család egy mocsokság, ez az élet filoxérája, egy gomba, ami mindent tönkretesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tehetséges és csodagyerekek főleg támogató családi légkörből jönnek. A zsenik ellenben sokkal nehezebb körülmények között nevelkednek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem a hit alapította-e meg az Istentől kiadott parancsolatokban a családi életet, apa és anya szeretetét, mely végkifejlődésében a haza szeretetében dicsőül meg? Nem a hit parancsolatja védi-e meg a gyöngét az erős ellen, a becsületest az álnok ellen? Nem a hit parancsolatja emeli-e ki a nőt állati alárendeltségéből, hisz a hit nélkül a nő csak kéjre, szolgálattevésre rendelt asszonyi állatja a férfinak: a hit adott neki emberi jogokat, a hit nemesítette meg a szerelmet: állati ösztön helyett magas hivatást tűzve ki céljául.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A család a hozzánk legközelebb eső kórház, a gyerekeink első iskolája, és egyben a legjobb, legszebb öregek otthona is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A családtagoknak ügyelniük kell egymásra, és a szent összetartóerőre. Ezt a szabályt senkinek nem szabad megszegnie.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Másképp harcol a közösségért is, aki a kisebb közösségnek, egy népes családnak az életében naponta érzi és viszi a többekért való felelősséget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor boldog kacaj és szeretet vesz körbe egy családban, akkor nem látod az értékét. Amikor hirtelen megszűnik mindez, akkor döbbensz rá, milyen hálátlan és elégedetlen voltál addig a sorsoddal, ahelyett, hogy becsülted volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagyon nehéz egy tökéletes családban felnőni, amikor az ember nem tökéletes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A család nem ott van, ahová a vér köt, hanem ott, ahol szeretnek. Ott, ahol melletted állnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legfontosabb dolog az életben mindig a család lesz!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyik nap még fiatalok vagyunk, balosak, szépek, szexik, kívánjuk egymást, de aztán szétmegy a család, új társak jönnek, új családok, ide-oda költözések, és az élet elrobog mellettünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nép sajátossága eltörpül a családi, a vallási nevelés mellett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ritka, hogy egy család tagjai egy fedél alatt nőjenek fel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Menj el, karácson, menj innen sietve,
Hiszen családok ünnepnapja vagy te,
S én magam, egyes-egyedűl vagyok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kötelék, mely az igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás