A kategóriához 133 idézet tartozik (bővebb infó)


Akit minden emberi jogától megfosztanak, az állati szintre süllyed. Az éhező lop az éhezőtől. A túlélés lesz az egyetlen szempont, ami az embereket mozgatja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi van hát a törvényesség felett? - A méltányosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jogászok lelki szemei előtt ott lebeg a csoportos perek réme, és minden más másodlagossá válik. Azt bizonygatják, hogy a jogi szakzsargon használata a kommunikáció egyetlen megbízható útja, ezáltal azonban épp a kommunikációt lehetetlenítik el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az összes diszkriminatív törvény így született: az emberek tudják, hogy valami nem helyes, de túlságosan lusták, vagy túlságosan gyávák ahhoz, hogy tegyenek is valamit ellene.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rendszer csak addig véd meg, amíg együttműködsz vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hatalomnak van egy fontos korlátja. Legitimnek kell lennie, különben éppen az ellenkező hatást éri el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb a sovány egyezség a kövér pernél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A törvénynek a kegyelemről is szólnia kéne, nem csak a büntetésről.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ törvényeit be kell tartani, akkor is, ha nem tetszenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A büntetőbíráskodás rendszerében talán a vizsgálóbíró helyzete a legérdekesebb. Minden ügybe bele lehet tekinteni, nem kell hosszú főtárgyalásokat végigszenvedni, és senkire sem kell hallgatni. Ez azonban csak az érem egyik oldala. A másik a magányosság. A vizsgálóbíró egyedül dönt. Minden tőle függ, bezárja az embert, vagy szabadon bocsátja. Egyszerűbb hivatások is léteznek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabályok erődítményeket teremtenek, melyek mögött kis elmék kiskirályságokat kreálnak. Ez jó időkben veszedelmes állapot, krízishelyzetben pedig katasztrofális.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halálbüntetés és az életfogytiglani börtön egyaránt erkölcstelen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A törvényt ismerő zsarnok kezét lefogja a büntetéstől való félelem, de a tudattalan lázadó vakmerő erőszakának semmilyen törvény sem vethet gátat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat: hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jog. E jogok biztosítására kormányokat állítottak fel az emberek, és ezen kormányok a hatalmukat a kormányozottak egyetértéséből nyerik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Önmagunkat nehezebb védeni, mint másokat. Aki nem hiszi, nézze meg az ügyvédeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden kissé erélyes cselekedet után a lelkiismeret ment fel bennünket, mivel ezer kitűnő mentséget kínál fel nekünk, amelyeket egyedül saját magunk bírálunk el. És ezek a mentségek, bármilyen kitűnőek is arra, hogy nyugodt álmunkat biztosítsák, a törvényszék előtt talán még arra sem volnának elegendőek, hogy mentsék az életünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tehetséges, ügyes ember morálja egyetlen lehető: tisztelni a törvényt, ameddig ésszerű, és fölrúgni, ahol ostoba!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jog, uram, jégtükör. Aki sietni próbál rajta, többnyire lassabban ér célba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A törvény legyőzi a forradalmat. De a törvénytelenségből forradalom lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bűn mindig talál ügyvédeket, az ártatlanság pedig csak néha.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudáshoz való jog olyan, mint az élethez való jog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Gonosz megtestesülésének megsemmisítéséhez nem szükséges bírói ítélet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél ártatlanabb egy ember, annál kevésbé gondol az alibijére.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az írott törvény mögött van egy másik, íratlan, s annak is igazságot kell szolgáltatni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bűn nem mindig ott kezdődik, ahol a büntető törvénykönyv paragrafusba foglalja a tényállást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ki tehet róla, hogy porszemként kaptuk az életünket is, az egyetlent? Ki rendelte vajon, hogy a porszem igazsága nélkül értelmetlenné válik az egyetemes jog és igazság is, amelyet nem keresnünk kellene, hajszolni, mint gyermek a szivárványt, hanem ott kellene lennie mindenütt, ahol meghirdették?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember ugyanis nem azért viselkedik a társadalom előírásai szerint, mert annyira szereti betartani a törvényeket, hanem mert fél a büntetéstől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki elfogad egy törvényt, nem retteg az ítélettől, amely visszahelyezi a hite szerint való rendbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ilyen az igazságszolgáltatás rendszere. Pénz beszél, a görény pedig kisétál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A törvény olyan korlát, amely akár életet is ment.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akit megtámadnak, az védekezhet, és semmi sem korlátozhatja az eszköz megválasztásában. Ökölcsapással szemben lehet husángot használni, késsel szemben pisztolyt, nem kötelező a legenyhébb eszközt választani. Ugyanakkor viszont túlzásba esni sem szabad: a már ártalmatlanná tett ellenfélnek nem szabad még a fejét is levágni. Ilyen túlkapásokat nem tűr a törvény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jogállam megállt a szegény települések, szegény régiók utolsó házánál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legfőbb emberi gyötrelem, ha törvény nélkül ítélkeznek rajtunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Védelmezni mások jogait az emberi lét legszebb és legnemesebb vége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azért vagyunk mindnyájan a törvény szolgái, hogy szabadok lehessünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás