A kategóriához 619 idézet tartozik (bővebb infó)


Egy jó vers mindenre képes
és ami a legfontosabb
Egy jó vers tudja mikor kell
abbahagyni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy elbeszélés nem dobálózhat felelőtlenül az erőltetett hasonlatokkal, pláne nem az emberi fejekkel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyermekkor időtlen időktől fogva mindenkor a népmesék, legendák, tündérhistóriák kora volt, mert minden egészséges fiatalban ösztönös és tiszta szeretet él a fantasztikus, csodálatos, mesés történetek iránt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vers csodálatos dolog: kristállyá változott indulat. Egy jegecben veszi ki lelkéből a költő, s ha kivette, nincs a lélekben többé, hanem önmagában él tovább. A szülés misztikus formája ez, ugyanolyan szaporodása a léleknek, mint amilyen a testé. A test húsból és vérből való utódokat éltet, a lélek szerelemből, bánatból, keserűségből, hangulatból valókat. (...) A versnek is van vér szerint való őse, mint az embernek, és mint ahogy Ádám volt, első vers is volt valaha: a csodálatos alma a tudás fáján, amelynek tüzében az isteni tudás édessége fanyarodik el az emberi nagyra törés keserűségével. A vers: az ember álma, hogy Istennel rokon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden írás, már maga az írás mint cselekvés is fikcióképző, még akkor is, ha tényleg megtörtént eseményeket írunk le.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kéz, ami a vonalat vezeti, tükrözi az író lelkét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A betű a szorgalom, a csend a tehetség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki irodalommal foglalkozik, bukott ügy mellé áll.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy igazi könyvszerető ember nemcsak olvassa a könyvet. Hanem szereti is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A regényfigura soha nem azonos az őt megteremtő íróval.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A költészet néha olyan torony,
ahonnan indokolatlanul elszállsz,
máskor némán dőlsz hátra a padon,
mint katica alatt a gyenge fűszál,
szeretők alatt lopott alkalom.
Előtted már bizonytalanul ott áll
a vers, szinte teljesen meztelen,
s leül melléd, persze, ha engeded.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem fontos az, hogy számon tartsanak,
hogy az enyémek voltak e szavak,
hogy én írtam le épp e verseket,
s végképp nem fontos, hogy dicsérjenek!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történettudomány legitim módszereivel bizonyos problémákat soha nem lehet megoldani vagy akár csak érzékeltetni. Néha talán jobb helyette egyszerűen történeteket mesélni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vagy írj olyat, amit érdemes olvasni, vagy csinálj olyat, amit érdemes megírni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy írónak soha nincs szabadideje. Mindig dolgozik, akkor is, ha nem ül az íróasztala mellett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar valamit?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rendszertelenül olvasgattam, hol ezt, hol azt, többnyire elmélkedő könyveket. Mily súlyosak valamennyien s mégis, aki eszik belőlük s befogadja testébe, felhők között él.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az elhunytakat nem tesszük halhatatlanná azzal, hogy írunk róluk. A nyelv eltemet, de nem támaszt föl.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Írni annyi, mint elveszíteni önmagunk iránti érdeklődésünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A regényírás vagy a regény olvasása valamiképpen a valóság visszautasítása, ez kétségtelen. De e visszautasítás nem holmi szökés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet a legsilányabb ponyvaregény-író.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A regény a szenvedély műve, szenvedély diktálja, és szenvedély lakozik benne. Először van az írásszenvedély - de persze erre válaszol az olvasásszenvedély. Az olvasásszenvedély, amelyről joggal mondta Larbaud, hogy bűn (és igaz, hogy némely könyv végére érve mintha részegségből ocsúdnánk).

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az író ellensége nem a kalózkodás, hanem az ismeretlenség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor az agyaddal írsz, a szavak engedelmesen és simán vetődnek papírra, mikor azonban szíveddel dolgozol - annyi gondolat tolul a fejedbe, annyi kép gyűlik össze emlékezetedben, annyi emlék a szívedben, hogy kifejezéseid pontatlanok, tökéletlenek, egyenetlenek, durvák lesznek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy olvasó ezernyi életet megél, mielőtt meghal. Az az ember, aki nem olvas, csak egyet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jóllehet az élő beszéd elevenebbül és közvetlenebbül hat, viszont az írott szónak előnye, hogy nyugodtan megválaszolható és megfogalmazható, hogy megmarad, és az írójától jól megfontolt és kiszámított formájában és rendjében újra és újra elolvastatván, mindenkor azonos hatást tehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldog az a komédiaíró, aki olyan országban született, ahol a társadalom még nem olvadt egyetlen mozdulatlan tömeggé, ahol még nem vonta be annak az elavult előítéletnek egységes kérge, amely egy és ugyanazon formába foglalja, egy mérce alá vonja mindenkinek a gondolatait, ahol ahány ember, annyiféle vélemény, ahol mindenki maga alakítja ki a jellemét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A költészet a lélek ünnepe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig legyen két
jó könyv kezedügyében:
ezt írd, azt olvasd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Számomra az írás ott kezdődik, amikor gyermekmódra semmit vagy szinte semmit se "értek" abból, ami lenyűgöz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fikciós elbeszélés egyike azon létfontosságú módozatoknak, amelyekkel életünknek és a magunk körül látott, sokszor elborzasztó világnak értelmet próbálunk adni. Az elbeszélések azt sugallják, hogy néha (...) a dolgoknak értelmük van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A beszéddel, de még inkább az írással az ember túl tudta emelni magát a halálon. A szájhagyományokban és a könyvekben fennmarad az egyén lényegi része, mert különféle időkben és helyeken tud hatni mások gondolkodására és tetteire; egy papírra rótt fekete jelsor könnyekre indíthat valakit, amikor már rég porrá omlott a csontja is annak, aki leírta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerző szerepe elég hiú; oly emberé az, ki azt hiszi, hogy leckét adhat a közönségnek. És mi a kritikus szerepe? Még hiúbb; oly emberé az, ki azt hiszi, hogy leckét adhat annak, aki azt hiszi, hogy leckét adhat a közönségnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ihlet lovára nehéz felkapaszkodni az embernek, de ha egyszer nyeregben van, akkor nincs leszállhatnékja addig, míg le nem szédül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás