A kategóriához 65 idézet tartozik (bővebb infó)


Szent György havának tizedik napját megint
Elértem, és ővéle hatvannégy tavaszt.
Hogy űzik egymást! melly hamar futnak az üdők
A semmiségnek tengerébe! benne van
Az, amit éltem. Halni kezdődtem, mihelyt
Kezdődtem élni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nyolcvan év
Ritka szép;
Hetven év
Jó, ha ép;
Hatvannégy esztendő:
Untig elegendő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még egy újabb gyertya, néhány jó barát,
az Isten óvjon téged még sok-sok éven át.
Néhány könnyű óra, egy nehéz év után
legyen most szép az Ünnep, egy jobb év jön talán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Eldöntöttem, hogy írok neked egy levelet. Azért ma, mert szülinapod van. Pontosan a harmincharmadik. Így ez olyan, mint egy ajándék, egy gondolat, igaz, hogy nem egy csomag, hanem csak egy boríték... de tovább tart.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor még kicsik voltunk, együtt játszottunk a levélbe borult nyári fák alatt; pitypangot szedtünk a mezőn, hogy hazavigyük; egész nap rúgtuk a port az árnyas ösvényeken, dagasztottuk a sarat, élvezettel szórtuk egymásra az őszi leveleket. A kor nem aggasztott bennünket. Az évszakok rendre elhozták ajándékaikat, és nem éreztették velünk, hogy az idő nem múlik nyomtalanul felettünk. Ám a fák közben kidőltek, a mezők és a poros ösvények nyomtalanul eltűntek. És mi lassan elérkeztünk életünk deléhez. Sétálj velem egyet és beszélgessünk el az elveszett időkről, melyek oly élénken élnek emlékeinkben, melyeket szívünk mélyén őrzünk! Az élet most is szép, csak immár más világban élünk, és felismerjük egymás szemében a még mindig bennünk lakozó gyermeket, és elmosolyodunk, mert tudjuk, hogy semmi fontosat nem veszítettünk el útjaink során.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rohadtul éreztem magam a bőrömben. Még kólát inni se volt kedvem. Megpróbáltam bemagyarázni magamnak, hogy ez a nap semmivel se inkább a születésnapom, mint a tegnapi vagy a holnapi, és hogy különben is, a születési-dátum-ügy, ez úgyis csak kollektív szerződés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De erre egy csillag táncra perdült, s az alatt születtem én.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bölcs emberek soha nem kívánták, hogy fiatalok legyenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem értem a születésnapokat. A buli. A dal. Még egy életben töltött év ünneplése. Valahogy olyan erőltetett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Torták, rózsák, égő gyertyák,
s néhány szívből jövő kívánság -
Ha elmúltál már ennyi meg ennyi,
nem kell azt úgy a szívedre venni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden tizedik születésnap temetés és születés is egyben. Öreg ötvenes voltál, és tessék, most fiatal hatvanas lettél. (...) Az új életkorodban kisfiú vagy. Élj soká, nem is olyan rossz belegondolni. Fújd el a hatvan gyertyádat, öregfiú, tíz évre újjászülettél!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valójában az egész emberi civilizáció is csupán egy múló pillanat a világegyetemben. Miért kellene a születésnapot a többi hétköznap közül ajándékokkal és ünnepléssel kiemelni?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha két ember az ötvenedik születésnapját ünnepli, akkor lehet, hogy egyikük minden további nélkül kétszer annyi élményre tekinthet vissza, mint a másik. Élete nem csak színesebbnek, de kétszer olyan hosszúnak is tűnhet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne éveket adjunk az életnek, hanem életet az éveknek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bár már széles körben ismert, azt hiszem, itt az ideje bejelentenem: Nagyon régen születtem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mire az ember 50 éves lesz, addigra a happy és a birthday eltávolodik egymástól!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem csoda, hogy rossz a kedvem. Az ikertestvérem elfeledkezett a születésnapomról.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Onnan tudod, hogy megöregedtél, hogy a gyertyák már többe kerülnek, mint maga a torta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod,
Másként kelt fel reggel a Nap, és másként járt a Hold.
Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk,
És ajándékul fogadd el vidám kis dalunk:
Boldog, boldog, boldog születésnapot,
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szívem virágit nyújtom át itt,
S kívánom szívből igazán:
Az Isten éltesse sokáig
Az én jó, kedves jó Apám!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha bárki is arcodba bámul,
És bárhogyan ítéli meg -
Hogy mennyi ráncod van, ne számold,
És valld be minden évedet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vezessen a sors boldog útakon,
Öröm-tavasznak tündér-korszakán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne csak az éveidet számold, hanem úgy élj, hogy az éveid számítsanak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet tartalmát a nagy feszültség, az alkotás pillanatai jelentik, nem pedig a létezés kalendáriumi időszaka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké
A mának arca tűn elő.
(...)
Ezért ha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomolt,
Lelkedben ott a kincs örökre,
Amely valaha benne volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszerre légy a tűz, a jég:
az idő ablakára
lángolva fagyj rá, csak lobogjon
éveid jégvirága!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Siratlak csöndesen zokogva,
Elszállott húszas éveim;
De a nyugodt harminczasokba
Megernyedt szívvel lépek im.
Virágaim mind eltiporva
Hevernek szerteszét a porba',
S elszórt emlékeim között
Motozva, koszorút kötök.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szép életem, lobogj, lobogj tovább,
cél nélkül, éjen és homályon át.
Állj meg, te óra és dőlj össze, naptár,
te rothadó gondoktól régi magtár.
Ifjúságom zászlói úszva, lassan
röpüljetek az ünnepi magasban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jót kivánok én is néked,
Ez természetes dolog,
Csakhogy a jó annyiféle,
Hogy alig választhatok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rohannak az évek, de te boldog és gyönyörű legyél!
Engedd el a tegnapot, mert ott a holnap, hogyha mindent újra kezdenél!
Le is éghet a gyertya, meg az összes év ki van rúgva!
És ne feledd: nem biztos mindig, hogy a könnyű, néha csak a nehéz út ad épülést!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
A múlttal nem szabad törődnöd,
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér,
Mint hogyha újjászülten élnél.
Mit akar? - kérd meg minden naptól.
És minden nap felel majd akkor:
Tetteidnek tudjál örülni,
Más tetteit tudd megbecsülni;
Főként ne gyűlölj egy embert se,
S a többit hagyd az Úristenre!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden életkornak megvannak a maga örömei, de ezeket sajnos mindig megkésve ismerjük fel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Koromat
kitöltöttem,
boromat
betöltöttem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A születésnap az ember legbensőbb magánügye. Pláne, ha női ember az illető! Saját gyérülő hajad, hulló fogad, hanyatló látásod kössön le! Az én születésnapom rajtam kívül kizárólag a gerontológusomra tartozik!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás