A kategóriához 692 idézet tartozik (bővebb infó)


A zsenialitás nem más, mint a józan paraszti ész ünnepi ruhában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha alapos tudományra akar szert tenni, olvasson keveset és gondolkodjék sokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A memóriánk az egyetlen fegyver, amit magunkkal viszünk, bármerre is megyünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt mondják, a tudás hatalom, aminek az ellenkezője is igaz lehet. A nemtudás sebezhetőséget jelent. Amit nem tudunk a szeretteinkről, vagy amit nem tudunk a szerelemről, az ijesztő lehet. De talán hasznos a félelem. Az ismeretlen megismerése hajt minket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valódi bölcs kívánalma szerint rakja meg a tüzet, vagy oltja el azt, ahányszor csak akarja. Ám ha nem tanít meg arra senkit, hogyan kell tüzet gyújtani, minden bizonnyal egy cél vezérli, hogy mindenkit átengedjen a sötétnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember - legyőzhetetlen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahogy öregedett, sok mindent megtanult, de bölcsebb nem lett. Valójában úgy érezte, egyre többet tud, és egyre kevesebbet ért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

És tudom, mi van ott kint a sötétben. És rettegek tőle. Az embernek elvileg az ismeretlentől kéne félnie, de a tudatlanság is boldogít, ha a tudás ennyire rémisztő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rá kellett jönnöm arra, hogy bár én, egy úgynevezett fejlett kultúrából, egy civilizáltabb világból származó ember mentem oda azért, hogy adjak és tanítsak – de végül is én kaptam többet és rengeteget tanultam olyan emberektől, akik egy, általunk, fehérek által fejletlenebbnek, elmaradottabbnak tartott társadalomban és kultúrában élnek!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idő annak folyamata, hogy tudunk a jelenben, és nem tudunk a jövőben vagy a múltban. Az emlékezés a múlt tudásának folyamata. A történések előrejelzése a jövő tudásának a folyamata. A felejtés a múlt nemtudásának folyamata. A "csak mának" élés pedig a jövő nemtudásának a folyamata.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mennyi tudás, érzelem alussza békés álmát a borítók között!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha tudásra akarsz szert tenni, naponta gyarapítsd az ismereteidet. Ha bölcsességre, naponta válj meg néhánytól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha nem ismerem szülőföldem fáit, madarait, ember-lakóit, ha nem tudom elképzelni azt a földet, amelyen állok, úgy, hogy közben halljam a szekerek zaját, érezzem a régi nyár melegét, a verejték, a vér és nászi test szagát, akkor még fölfújatlan léggömb sem vagyok, csak pötyörödött mása a szélfújásban. Olvashatok, ha nem sírom el magamat a szomorúságon, és nem tudok fölmosolyogni belőle. Hiába minden újságrendelés, könyvtári adat, klub-belépő, ha csak elfelejtem miatta magamat és a világot. A műveltség okos ébrenlétem fönntartója legyen és ne altatóm!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ártalmas a tudomány olyannak, aki véle élni nem tud, az értelem annak, aki vezetni nem tudja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi kincsem (...) nem az, amely Monte Cristo sötét sziklái alatt vár reám, hanem (...) az a tudás, amellyel ön megvilágosította az agyamat, azok a nyelvek, amelyekre ön tanított meg, azok a különböző tudományok, amelyeket az ön mélységes tudása olyan könnyen érthetővé tett számomra, és a világos alapelvek, amelyekre visszavezette őket - ezek az én kincseim, barátom, ezzel tett ön engem gazdaggá és boldoggá. Higgyen nekem, vigasztalódjék, többet ér ez nekem, mint akárhány tonna arany és gyémánttal teli láda, még akkor is, ha ezek nem volnának éppolyan bizonytalanok, mint azok a felhők, amelyeket reggel a tenger fölött látunk és távolból szárazföldnek vélünk, de amint közeledünk feléjük, szertefoszlanak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha tudatlan vagy, de nagy a képzelőerőd, elképzelheted azt is, hogy nem vagy tudatlan, csak a képzelőerőd csekély.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudás megszerzésének útja nem az üvöltés, hanem a hallgatás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden kép, amely az öt érzékszerv révén az emberi agyba jut, beágyazódik valamely apró sejtbe, ahol összezsugorodik és elhal használatlanul, vagy élénk és egészséges lesz az állandó használat révén.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány nagyon távol van attól, hogy a tudás tökéletes eszköze legyen. De a legjobb, amivel ténylegesen rendelkezhetünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha azt hiszed, hogy mindent értesz, akkor reménytelenül össze vagy zavarodva.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szellem sohasem fölényes, minél magasabb szférából táplálkozik, annál alázatosabb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a világban, aki szavad, cselekedeted pontosan úgy érti majd meg, úgy fogja fel és magyarázza, ahogyan te elgondoltad. Mindig csak te tudod, mit akartál igazán: a világ mindig annyit ért és lát csak szándékodból, amit az emberi értelem rejtélyes, torzító tükre felfog és visszatükröz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudás nem ér fel a bölcsességgel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt, amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy. Hasznosítsd, amit tudsz, és ez segít majd tisztázni, amit még nem ismersz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok a legjobb vitatkozók, akiket semmiféle előismeret nem zavar az itéletalkotásban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A láng magamagának nem olyan fényes, mint akinek világít: ép így a bölcs is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember semmi módon nem jut el a szükséges tudásig, a végén azt kérdi: “ki tudja, mi lesz?" - és a képzelet ad rá választ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A közönséges elmének hibája a büszkeség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember azt ítéli meg helyesnek, amit ismer és tud, és ahhoz is ragaszkodik. Ők ezt hívják valóságnak. De a tudás és az ismeretek nagyon bizonytalan dolgok, így lehet, hogy a valóságuk csak egy illúzió. Mindenki a saját kis világában él és úgy, ahogy ő helyesnek gondolja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden tudásnak ára van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokszor megesik ez: a büszke férfi ész megakad, megfeneklik; s a kátyúba süllyedt szekeret azután csak úgy lehet szárazra vontatni, hogy segélyfogatot akasztunk elébe: az asszonyi furfangot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember mindent összeolvas, fel akarja falni az egész világot, és egész vallást épít fel magának a könyvek tiszteletéből, amíg csak rá nem tör egy kiadós szellemi gyomorrontás. És ebből nem is gyógyul ki hamarább, csak amikor feldereng a következő nagy nap hajnala. Azé a napé, amikor az ember egyszerre csak rájön, hogy nem az olvasás, nem a tudálékosság, még csak nem is a műveltség a legfontosabb. Hanem az, hogy az ember önállóan tudjon gondolkozni és következtetni. Nem csak összeolvasni mindent, amit mások gondoltak, és nem ezeket a másodkézből kapott gondolatokat falni a sajátjai helyett. És nem elfogadni csak úgy vakon a dolgokat, ahogy a történelem állítja, hogy ennek meg ennek így kell lennie. Nem elfogadni. Mert akkor a világ megáll, és nincs többé haladás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha tudsz valamit, és nem cselekszel, az annyi, mintha nem tudnád. Van ugyanis egy kínai bölcsesség: "aki tud és nem cselekszik, az nem tud".

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Teremtő nagyságát és végtelen bölcsességét csak az ismeri fel, aki abban a végtelen könyvben, ami a természet, igyekszik megérteni az Ő gondolatait. Egyébként minden, amit az emberek tudnak, vagy mondanak róla, csak üres, hiú szóbeszédnek tűnik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valaminek ismerjük az okát, akkor többnyire kivédhetjük a következményeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás