A kategóriához 486 idézet tartozik (bővebb infó)


"Őrangyalom" - gondolta az öregasszony. Olyan furcsa gondolat volt, hisz az angyalnak se neme, se kora, ő meg már milyen öreg; fáradt őrangyala lehet neki, vagy az öregek angyala maga is elveszti időtlenségét, és liheg, siheg, míg ott járkál a botorkáló, egyre lassúdó léptek mögött?

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Szent György havának tizedik napját megint
Elértem, és ővéle hatvannégy tavaszt.
Hogy űzik egymást! melly hamar futnak az üdők
A semmiségnek tengerébe! benne van
Az, amit éltem. Halni kezdődtem, mihelyt
Kezdődtem élni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál semmi. Nem félek a semmitől. De a múló idő, az valami más. A múló idő megrémít. Rémítő a gondolat, hogy a kislányom felnő. Nem tudok szembenézni azzal, hogy a fiam erősebb lesz nálam, és ő segít majd nekem felmenni a lépcsőn. Rettegek attól, hogy rá kell majd néznem a felnőtt gyerekeim arcára, miközben rosszabbul látok majd, mint most.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Ahogy idősebbek leszünk, talán mi, emberek se hiányolunk annyira másokat. Talán ennyit tesz felnőttnek lenni - inkább arra összpontosítunk, amink van, nem pedig arra, amink nincs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Látod-e magadat, évek múlása után, akit már nehéz szerelemmel szeretni? Bizony, ezek nagy kérdések. Nem az érzelem váltása a kérdés, hanem az, hogy amikor szerelmes vagy, mennyire mélyen látsz a másikba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokan érik meg úgy az öregkort, hogy észre sem veszik, hogy valójában már nagyon régóta halottak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet olyan, mint egy szoba, amely eleinte csupa nyitott ajtóból áll, de ezek fokozatosan bezárulnak előttünk, ahogy öregszünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahogy öregszel egyre jobban megérted, hogy a lényeg nem az, hogy hogyan nézel ki, mid van, hanem az hogy milyen emberré válsz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármilyen fogyatékaink legyenek is, az öregkor félresöpri őket, elég alaposan. Ilyenkorra mindenkinek az arca elszenvedett valamit, nem csak a miénk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nyolcvan év
Ritka szép;
Hetven év
Jó, ha ép;
Hatvannégy esztendő:
Untig elegendő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az időseknél a kognitív és az érzelmi működés azért tud jobban összehangolódni, mert az idősek már megtanulták, hol az ész és hol az érzelem helye, így ezeket a helyükön kezelik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember könnyen megfeledkezik róla, hogy fiatalon mindent másképp lát, minden sokkal szebbnek tűnik. (...) A romlás hirtelen következik be, a világ egyik napról a másikra hullik darabokra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idősödésnek (...) az a jó része, hogy az ember elkezd gondolkozni olyan dolgokról, amikről korábban kevésbé. Az életéről, mindarról, ami körülötte zajlik - és eközben bölcsebbé válik.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A földi élet elkoptat az emberben mindent, ami benne nagy, úgy, mint az idő viszontagságai szobrokról és sírkövekről épen a kiemelkedő részeket enyésztetik el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az öregedést el kell fogadni, tiltakozni ellene annyi, mint a természet ellen protestálni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kezeim közül szöknek az évek,
arcomra új és új jelet vésnek.
Visszaforgatnék oly sok percet,
újrajátszanám, mint egy filmet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sehol nincs ott az aláírása, nem adta beleegyezését, hogy annyi idős, amennyit az élet ad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyik nap még fiatalok vagyunk, balosak, szépek, szexik, kívánjuk egymást, de aztán szétmegy a család, új társak jönnek, új családok, ide-oda költözések, és az élet elrobog mellettünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mint valamiféle meleg köd, úgy ereszkedik egyfajta lelki nyugalom az emberre. Immár a múlté minden harc. Egyre lassúbb lesz minden mozdulat. Az embernek tengernyi ideje lesz, és már sehová sem siet. Véget ért a különleges teljesítményekért vívott végeláthatatlan küzdelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akit szeretnek, sosem öregszik meg, szerelmese szemében mindig tizenhét éves marad, és kócos haját, könnyű, nyári ruháját ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen át, ami akkor fújt, abban a végzetes pillanatban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az átlagtinédzser vígan hordja a legkényelmetlenebb cuccokat. Szerintem az ember minél öregebb, annál inkább értékeli azt, ami otthonosan laza és kényelmes. Ezért van, hogy az öregek gumis derekú nadrágot hordanak. Már ha egyáltalán nadrágot vesznek föl. Talán ez magyarázza, hogy a nagyszülők miért imádnak annyira pizsamát és fürdőköpenyt venni az unokáknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hetvenéves korban már csak egyvalamitől fél az ember: hogy még sokáig kell élnie.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

S légy velem, ha alázatos
Lábam vén klastromot tapos,
S fakó, nagy boltivek alatt
Tömör pillérek közt halad,
Míg sok szines üvegkorong
Szűrt fénye szentekről borong.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az, hogy az ember már sokat élt, nem jelenti, hogy sok van még neki hátra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bizonyos koron túl minden ember felelős az arcáért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Élet Szárnya
itt lóg hátamon; immár
nem röptet: lenyom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez a közös a borban és az emberben. Csupán a korral, egy egész életnyi keresés után érheti el a tökéletességet. Ám amikor sikerül megtalálniuk, akkor meglelik saját pusztulásukat is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Míg fiatal az ember, ahogy leteszi a fejét, már szunnyad, ha pedig megöregszik, elszundít ugyan hamar, de fel is ébred, aztán csak néz, töpreng, mintha úgy rendezte volna a természet, hogy mikorra már nagy darab idő van a háta mögött, legyen módja végéggondolni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az asszonyok csak öreg korukra válnak boszorkánnyá.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életben az ember egymás után elveszti kedveseit. Rengeteg fájdalom marad az ember mögött. A sors elviselhetetlen szenvedések sokaságával képeszt el bennünket. S még csodálkoznak, hogy az öregemberek sokat beszélnek. A kétségbeesés beszél belőlük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne utáld a fiatalságot, mert elmúlt, és ne gyűlöld az öregséget, mert eljött!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Nap végül is ugyanolyan, csak te öregedsz. Egy lélegzettel rövidülve egyre közelebb a halál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a jó az öregségben, hogy már nem halhatok meg fiatalon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bölcsesség az, amit jó esetben az öregedésért cserébe kaphatunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mikor már a hangulatok irányítanak: elmúlt az ifjúság. Az ifjúság nem hangulat, hanem élet... Hajh, régen éltem én már. Elfásul a szív lassan-lassan. Cinizmusából egy-egy hangulat, ha kiragadja. Ilyenkor még tán verset is ír: Gabriellához, vagy máshoz... Aztán jön a nagy lohadás, felváltja bitorolt székét a régi unottság... Tombolj ifjúság! Higgy, hódíts, szeress!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás