A kategóriához 695 idézet tartozik (bővebb infó)


Szeretem titokban tartani azt, amit közmegegyezéssel jó cselekedetnek hívnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embereknek jóleshet, ha karácsony napján eszükbe jut az, aki talpra állította a bénákat, és visszaadta a vakoknak a látásukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkinek megvan a saját nyomasztó terhe, hibái, senki sem lehet meg mások segítsége nélkül. Ezért is kell segítenünk egymást vigasztalással, tanáccsal és kölcsönös figyelmeztetéssel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Segíteni másokon (ha hagyják és akarják!) csak akkor tud az ember, ha lélekben kikezdhetetlen, testben pedig ép, erős és egészséges.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokan azt hiszik, csak úgy tudnak szolgálni és segíteni, ha saját boldogságukról lemondanak, közben pedig elfelejtik, hogy csak az tud adni, akinek van mit adnia.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mégis csak rajtunk múlik, hogy derék emberekké legyünk-e, vagy hitványak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Miért nem hagyod, hogy az emberek meglássák benned a jót?
- Mert ha az emberek jót látnak, akkor el is várják azt. És én nem akarok mások elvárásai szerint élni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha ne bánj meg semmit, amit őszinte szeretettel tettél; semmi nem veszik el, ami a szívben született.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki vért ad, jótékonysági koncerten vesz részt, vagy árvízi károsultak javára adakozik, valóban embereken segít, és ezért nem vár viszonzást. Mindeközben azonban olyan érzelmeket kelt ismerőseiben, amelyek emelik rangját és tekintélyét a csoportban. Az emberek megbízhatóbbnak és szeretetre méltóbbnak tartják az ilyen embert másokhoz képest. Olyannak, aki érdemes a bizalomra és a jövőbeni támogatásra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Különbség van aközött, ha van valamink és lemondunk róla, és aközött, ha nincs semmink és elítéljük azokat, akiknek van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jó tettnek érzése boldogít, s nem az, hogy mások arról mit ítélnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem elég a tétlen jóság. Olyan sok a jóindulatú ember, aki sohasem ér el semmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bolygónk egyetlen nemzetétől sem tagadtatott meg két kincs: a humor és a jóindulat ajándéka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szeretet, amely másra árasztja melegét, de maga nem kér belőle, mint ahogy a tisztalelkű szerzetes nem magáért él, nincs a maga számára kívánsága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valami után nagyon vágyakozol, előbb ajándékozz abból, amid van!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Te, Mikulás! - szólt nagyot ásítva, miután szárnyrakeltek egy újabb város felé. - Mondd, te kitől kapsz ajándékot!?
- Az én ajándékom a gyermekek mosolya...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez: de egész éltedet meghatározott elv szerént intézve, sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván; s még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve vagy szenvedelem ereje másfelé ragad; ezt hívják erénynek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jóságot azért nem veszik észre az emberek, mert átlátszó, mint a víz és a levegő. Csak ha fogy, az vevődik észre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igazán gazdag csak az, aki ad,
A fösvénység a legnagyobb szegénység,
mely önmagától sajnál javakat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jó embereket arról ismered meg
Hogy jobbá lesznek
Ha megismered őket. A jó emberek
Vendégül látnak, hogy épüljenek, mert
Abból okul az ember, ha figyel
S ha mondanak is néki valamit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ellenjárat törvénye: Ha nem szeretek valakit, s mégis következetesen jót teszek vele, ehhez később érzelmek is kapcsolódnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha prédikátor vagy moralista lennék, azt mondanám, hogy próbáljuk meg kihasználni életünk minden másodpercét. A pillanat gyermekei vagyunk valamennyien. Belénk van kódolva ugyan a nagyravágyás, a büszkeség és a dac, de belénk van kódolva a segítőkészség és a szeretet is. Talán úgy kellene élnünk - hiszen ki tudja, meddig élhetünk? -, hogy széppé tegyük a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem jobb-e bizonyos értelemben az, aki a rosszat választja, mint akire rákényszerítik a jót?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy és ugyanazon ember egyformán alkalmas mind a gonosz tettre, mind a jó tettre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egész világ minden szépségét és gyengédségét magába foglalja ez az asszony, akinek szíve nagyobb, mint a tágas égbolt, s akinek bensőjéből áradó gyengédség, melegség versenyre kelhet a nap melegével.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mást nem is érdemes elajándékozni, mint olyan dolgokat, melyekhez az ember maga is szívből ragaszkodik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mester, bölcsességeddel taníts meg rá, hogy Fény legyek a vakok számára, hogy melengethessem szívüket és világíthassak nekik a sötétben, amíg saját tudásuk révén fel nem tudják szítani tüzüket, hogy végre elhagyhassák a sötétséget és kinn élhessenek a Nap fénye alatt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki sok ajándékot készít, az bizonyosan nem magányos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én azt hiszem, az emberek jóságában csak azok tudnak hinni igazán, akiknek minden reményük elveszett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élni annyi, mint másokat felélni. Valamennyien egymást faljuk. Ha nagy néha megcsillan valahol egy kevéske jóság lehetősége, ne tagadjuk meg magunktól. Erőt ad a nehéz időkre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jóság belülről jön. A jóságot választanunk kell. Ha az ember nem választhat, nem is ember többé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sosem szabad elfelejtened,
Hogy a nagyság
Nem garancia a boldogságra,
A jóság ellenben mindig az.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Most kell tevékenyen jót tennünk másokkal, s nem a túlvilágon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás