A kategóriához 1 309 idézet tartozik (bővebb infó)


A méret nem minden. A bálna veszélyeztetett, a hangyáknak meg semmi bajuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokkal jobb hibákat véteni, mint nem csinálni semmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életed boldogsága gondolataid minőségétől függ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mindig azon kell változtatni amit látunk, hanem ahogyan látjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

-Ki az a Másik? - kérdezik.
-A Másik az az ember, akivé neveltek, de aki mégsem én vagyok. A Másik az az ember, aki azt hiszi, hogy mindenkinek kötelessége az egész életét arra áldozni, hogy pénzt gyűjtsön, nehogy öregkorára éheznie kelljen. Addig gyűjtöget, addig tervezget, míg végül egyszer csak azt veszi észre, hogy nemsokára meghal, pedig még nem is élt. De akkor már késő.
- És ki vagy te?
- Az vagyok, aki bárki más is lehet, ha hallgat a szívére. Olyan ember vagyok, aki leborul az élet titokzatossága előtt, aki nyitott a csodákra, aki derűsen és lelkesen viszonyul mindenhez, amit csinál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami belül ragyog, az kívülről is látható. A belső ragyogás többet ér a külső színeinél. Akit elkápráztatnak a külső ragyogások, képtelen a fényt megpillantani önmagában. Mert a fény mások fénye által válik igazán tündöklővé. Virág a virágban, kő a kőben, ég a tengerben, ember az emberben látja meg képmását, és leli meg együvé tartozását.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet kincseit, mindig a jelen pillanat megélésének az öröme adja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem értem, hogy miért hívjuk vandalizmusnak, ha valami olyat rombolunk le, amit mi építettünk, ha azt, amikor olyasmit rombolunk le, amit a természet alkotott, haladásnak hívjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az érzelmek tünékenyek. De az élet is az.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy igazi fenyő akkor is növekedik, ha dísznek ültették oda, ahová ültették, egy igazi ember akkor is a kiteljesedésért fészkelődik, ha éppenséggel dísztagnak választották. Persze, vannak törpe fenyők, és vannak törpe emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy igazi fenyő akkor is növekedik, ha dísznek ültették oda, ahová ültették, egy igazi ember akkor is a kiteljesedésért fészkelődik, ha éppenséggel dísztagnak választották. Persze, vannak törpe fenyők, és vannak törpe emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy lecke ostobaságból ér annyit, mint kettő bölcsességből.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A természetrajz azt tanítja, hogy a hattyú csak egy fenséges kacsa. Ha a földre lép, ez ki is derül róla. Ezért kell neki a tó tükrén maradni, büszkén úszni, díszesnek lenni a néma fehér méltóságtól. Madárnak lenni és nem repülni. Egy dalt tudni, de mindhalálig el nem énekelni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van különbség a bűnösség elismerése és a bűn bevallása között. Az előbbinek feltétele a megtörtség, a mentegetőzés olyan dolgokért, amelyeket nem lehet megbocsátani. A bevallás azonban csak a bűntett megnevezése, a maga súlyosságában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak két dologban hihetsz. Vagy abban, hogy a világon minden csoda, vagy abban, hogy semmi sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A művész nem önmagában, hanem összefüggéseiben szemléli a világot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hétszer tíz év egy emberélet - félig elalszod, félig elfecsérled.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki könyvek között nőtt fel, az nehezen érti meg, mit jelent az internet a világ összes olyan emberének, akinek nincs otthon lexikonja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfiak általában fekete-fehérben látják a dolgokat, nem a szürke különböző árnyalataiban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mintha a szerelem verseny volna. De nem értem, mi értelme együtt lenni két embernek, ha nem ők a legboldogabbak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyesek Einsteint vádolták az atombomba létrehozása miatt, minthogy ő fedezte fel a tömeg és az energia közötti kapcsolatot. Olyan ez, mintha Newtont okolnánk a repülőgépek lezuhanása miatt, hiszen ő fedezte fel a gravitáció törvényét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az én szememben minden palota a hivalkodás oktalan, ízléstelen, szörnyű megtestesülése. Ha felidézem magamban Versailles-t, a Kremlt, Postdamot, a Buckingham Palace-t és a többi hasonló mauzóleumot, történelmi érdekességük ellenére is az az érzésem, hogy pusztán az emberi nagyképűség emlékművei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mire jó a halhatatlanság adománya, ha tétlenül kell szemlélnünk szeretteink halálát?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ki találta ki, hogy könnyű elmondani az igazat? Már ez is hazugság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy hősnek nincs szüksége beszédre. Mikor eltűnik, a világ helyette fog beszélni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagy csapás az, ha ízlésünk fejlődik, amikor tehetségünk megreked.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki megakaszt egy tervezett művet, maga lesz a mű. Ami eltorlaszolja az utat, maga lesz az út.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami az egyik embernek boldogság, a másiknak méreg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember mindig találhat új állást. Új életet már nehezebben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rossz legalább olyan hatékonyan tanítható, mint a jó. Az oktatás hatalmas erő, de rosszra és jóra egyaránt felhasználható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A madárkák nyugaton és keleten is dalolnak, ha tudjuk, hogyan hallgassuk őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán ez az oka annak, hogy az emberek úgy belevesznek a saját gondolataikba (...). Nem látják, milyen is a világ valójában. Ha látnák, akkor el tudnának vonatkoztatni a saját álmaiktól és rögeszméiktől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ismertem egy embert, aki házat épített. Egy kis faluban lakott, becsülettel és szorgalmasan dolgozott, de egyszer egy váratlan örökség lehetővé tette, hogy megvalósítsa az álmát.
"Olyan házat építek, aminél nem lesz jobb a nap alatt!" - mondta. És miközben építette, a környező kunyhókat leste. Hatalmas házat épített a legjobb fából, a tető a legerősebb nádból készült, a legnagyobb, csillámpala ablakokkal (...). A szomszédok lelkendezve nézték, és nem értették meg, hogy ez az ember csak egy nagy kunyhót épített. Jártam nála vendégségben, ültem az asztalánál, és csak arra tudtam gondolni: nehogy házigazdámnak eszébe jusson ellátogatni a városba! Mert akkor megérti, hogy a falakat kőből építik, a tetőket cseréppel fedik be, az ablakokba üveget tesznek. Ránéz a házra és megérti, hogy az csak egy kunyhó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igaz nagyság olykor a legkisebbnek látszik, a valódi értelem olykor a legostobábbnak látszik, a Teljesség azonban semminek és mindig másnak látszik. Megfoghatatlan és elérhetetlen, mert mindig fogod, és sosem vesztetted el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás