A kategóriához 243 idézet tartozik (bővebb infó)


Mikor valami ilyesmi történik, nincs mit tenni, nincs mit mondani, elárasztanak az érzelmek. Van egy régi kínai mese, mely szerint Isten azért adta az embereknek a fájdalmat, hogy legyen mit megosztaniuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megosztott fájdalom, öcsém, nem megduplázódik, hanem megfeleződik. Senki sem különálló sziget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Dobj egy kötelet nekem!
Én kihúzlak téged a mélyből,
Ahova nem menne senki
Csak úgy le a jókedvéből.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Végighallgatni egy másik emberi lény módszeres megtörését az egyik legbiztosabb módja annak, hogy magunk is megtörjünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fájdalom furcsa dolog. (...) A fájdalom egyszer csak úgy jön, PUFF! Aztán kész, ott van, és érzed. A fájdalom valódi. És ha valaki látja, amint szenvedsz, annak szemében nagyon hülyén nézel ki. Úgy, mint aki hirtelen megbolondult. Nincs rá gyógymód, maximum ha ismersz valakit, aki megért téged, és még azt is tudja, hogy segítsen rajtad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehet értelmes, aki nem ért meg mást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A félelem és a rossz döntéseink, a kudarcaink nyomán támadt szégyenérzet pedig tartósan csak egyféleképpen győzhető le: a megismerés, a megértés és az elfogadás folyamata által.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen ember kegyetlensége miatt nem leszek érzéketlen mások szenvedése iránt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretni valakit nem azt jelenti, hogy "jól szeretjük", hanem hogy megértjük őt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt hiszem, a legszomorúbb emberek próbálják legjobban boldoggá tenni az embereket, mert tudják, hogy milyen érzés jelentéktelennek lenni, és nem akarják, hogy bárki is ezt érezze.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor csimpaszkodsz, rombolod az életet; amikor bármibe belekapaszkodsz, megszűnsz élni. Ezzel vannak tele az evangélium oldalai. És a megértés az, aminek révén e felismerésig eljut valaki. A megértés. Érts meg egy másik illúziót is, hogy a boldogság nem azonos azzal, hogy valami feldob vagy kellemes izgalommal tölt el. További illúzió, hogy ez az izgalom a vágy beteljesüléséből következik. A vágy aggodalmat szül, és előbb vagy utóbb - másnaposság következik. Amikor már eleget szenvedtél, akkor már talán készen állsz arra, hogy ezt meglásd. Addig egyszerűen csak izgalmakkal táplálod magad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem könnyű szembeszállni azzal, akit szeretünk, még akkor sem, ha tudjuk, a javára válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha ma senki iránt nem érzel szeretetet, legalább ne is bánts senkit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megértés néha kikerüli az agyat, és egyenesen a szívből érkezik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a baja magának, lelkem, hogy az az egyvalaki, akibe egyszer beleszerelmesedett, megmérgezte a vérét. Lenne csak úgy nekem hatalmam, ahogy nincs, isten úgy segéljen, megkeresném azt a férfiembert, aztán vagy idehajtanám maga elé, vagy elemészteném, hogy jusson a pokolra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak azzal törődnek sokat az emberek, aki más, mint ők.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi barátsághoz az szükséges, hogy az egyik fél olyan támogatást nyújtson, amire a másiknak abban a pillanatban szüksége van.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Közölj nyugodtan.
Akire nem tartozik:
úgysem érti meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nyilvánvaló ellentét ellenére, mindannyiunknak hasonló emberi szükségletei és félelmei vannak; mindannyian ugyanazon az ösvényen járunk, és egymást irányítjuk. Ennek megértése együttérzéssel tölthet el bennünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megértés hozzásegít az elfogadáshoz, az elfogadás pedig a gyógyulás feltétele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi mély bánatnak nem kell részvét, könnyebb azt egyedül elviselni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egymásra figyelés elve azt jelenti, hogy kölcsönösen felismerjük a másikban, hogy milyen hangulatban van, mit szeretne, és hogy jó-e az neki. Ha látom az arcán a vágyat, akkor felajánlom neki. A másik meg eldönti, hogy igen vagy nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez is olyan volt, mint amikor gyerekként szembekötősdit játszott. Minden gyerek kipróbálta, milyen "vaknak" lenni. A ház egyik sarkából a másikba kellett eljutni bekötött szemmel. Persze mindenki rettentően humorosnak találta, ha az ember átesett egy zsámolyon vagy megbotlott a küszöbben a konyha és az ebédlő között. A játék arra volt jó, hogy az ember a saját kárán tanulja meg, mennyire kevéssé is emlékszik egy alapjában véve ismerős ház berendezésére, és hogy mennyivel többet jelent a látás, mint az emlékezet. A játék után pedig elgondolkodik az ember, hogy milyen is lehet az élet vakon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki nem ismeri a megbánást, az nem képes az együttérzésre sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valóban fontos számunkra, hogy mások javára cselekedjünk, késedelem nélkül meg is kell tennünk. Ilyen egyszerű az együttérzés gyakorlata.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tégy meg mindent, amit meg tudsz tenni. Segíts a bajtársaidon, áldozd fel magad értük. De ha már nem tudsz semmit, felejtsd el, mi történt. Fordulj el, rázd fel magad. A részvét szép dolog, de csendesebb időkre való. Ha jobbra-balra hullanak mellőled, felejtsd el (...), és habzsold az életet. A tényeket el kell fogadni. Csak így lehet túlélni az ilyesmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A földön minden ember számára létezik egy másik, aki tökéletesen megérti. Olyan ez, mint egy hatalmas metafizikai kirakós játék két darabjának lenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy nem lehet szeretni, hogy nem érezzük át a másik ember örömét és bánatát. Úgy nem lehet szeretni, hogy nem fedezzük fel a közös pontokat azokkal, akik első pillantásra annyira másoknak tűnnek, mint mi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek nagy része úgy fogadta mások életének tragédiáit, mintha nagyon szeretne segíteni - holott valójában nagyon is élvezték mások szenvedését, boldognak érezhették magukat, hogy mindez nem velük történik, mert az élet kegyes hozzájuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogtalan szerelmesek testvéreknek érzik egymást gyötrelmeikben, akárcsak a vértanúk. Semmi a világon úgy meg nem érti egymást, mint két rokon fájdalom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki naphosszat magyarázkodik, azt nem értik meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rettenetes, hogy tudsz valami súlyosat és nehezet, és még rettenetesebb, hogy nem tudod kivel megosztani. Annyi titkot tudtam, de szinte egyik sem volt az enyém.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megöleljük egymást. Tudom, hogy ha alkalmat adnék rá, maradna. Elboroznánk, és a végén mindent elmondanék. Talán megkönnyebbülnék. Talán nem. Túl sok együttérzés olykor rosszabb, mint a semmi. Az ember dédelgetni kezdi a fájdalmát. Elraktározza, csiszolgatja, mint valami beteges kincset, hogy igazolja mindazt az együttérzést, amit kap.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember legnagyobb kincse a képzelőerő. Az teszi az embert képessé arra, hogy beleélje magát mások helyzetébe, együttérzővé és megértővé váljék. Ezért kellene fejleszteni a gyerekekben ezt a tulajdonságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás