Véletlen idézetek

Sokszor azért nem tudjuk élvezni a jót, mert félünk, hogy bekövetkezhet valami rossz. Arra figyelj, amid van, ne arra, amid nincs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehet jogunk azokra az állatokra, melyek a szárazföldön élnek, ugyanazzal táplálkoznak, ugyanazt a levegőt szívják, ugyanazt a vizet isszák, mint mi, kétségbeesett kiáltozásaik kínosan hatnak ránk, mikor leöljük őket, úgy, hogy szégyenkeznünk kell cselekedetünk miatt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az állatbarát különleges emberfajta. Nagylelkű, tele együttérzéssel, talán egy kissé könnyen válik szentimentálissá és a szíve akkora, mint a felhőtlen égbolt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csitt! Egy fehér lovat hallok közeledni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fő tanácsom: találj vagy csinálj magadnak minél tökéletesebb, biztonságosabb szemellenzőt. Mert mégiscsak minden körülmények között előre és előre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A zseni: tudja azt, amit nem tudhatna.
A tehetséges: tudja, amit tud.
Az ügyes: azt se tudja, amit tud.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki szeret, annak nem lehet hazudni!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet hosszú-hosszú folyamat, minden órája hozhat váratlan fordulatot, valami meglepetést.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet (...) olyan, akár egy madár, amely az esti sötétségből tűnik elő, átrepül a zsúfolt ebédlőn, majd egy nyitott ablakon át ismét a kinti éjbe távozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életben két tragédia létezik: az egyik, ha minden titkos vágyunkat elveszítjük, a másik, ha megvalósítjuk őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet csupa talány.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet tele van egyszerű dolgokkal, és belefáradt már, hogy állandóan az ismeretlent hajkurássza.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Micsoda ez a világ? És miért kapunk annyira rajta? A benne való életnek kezdete nyomorúság, a közepe nyughatatlanság, a vége fájdalom és szomorúság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a sors egy gép, akkor mi vagyunk a fogaskerék közt őrlődő homok. Gyámoltalanok vagyunk. Nem akarunk mást, csak erőt, még ha azzal nem is tudunk másokat megvédeni, hogy meghosszabbítjuk kezünket, vágyunk egy kardra, amibe belekapaszkodhatunk. Az erőnek, mellyel összetörhetjük valaki sorsát, úgy kell kinéznie, mint egy lesújtó pengének. Az én erőm az lenne, hogy összezúzom a végzetemet? Vagy engem is elnyel az erő?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt mondják, egyes életek összekapcsolódnak az időn is túllépve. Összeköti őket egy ősi erő, amely korokon át hat: a végzet!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idő a legértékesebb árucikk a világon, sokkal értékesebb, mint az arany, mert ha egyszer elveszett, nem lehet pótolni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Betegség

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mennyivel könnyebb meghalni azoknak, akik hisznek valamiben! Azoknak, akik hisznek abban, hogy a halál nem mindennek a vége. Azoknak, akiknek a szemében a világ fehérre és feketére válik szét, akik pontosan tudják, mit kell tenniük és miért, akik egy eszme, egy hit fáklyáját tartják a kezükben, és annak fényében minden egyszerűnek és érthetőnek tetszik. Azoknak, akik semmiben sem kételkednek, akik semmit sem bánnak. Az ilyenek könnyen halnak meg. Mosolyogva halnak meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vállamon a bárányos éggel,
s a nemvalósuló reménnyel

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Végezhet valaki a legjobb egyetemen, sőt a fejében tárolhatja a világ összes enciklopédiájának minden adatát, ha nem képes ezt a tudást megszervezni és tettre váltani, akkor semmit sem ér, sem neki, sem a világnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindannyiunknak szüksége van rá, hogy időnként kigúnyolják (...), különben túl komolyan vennénk magunkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tévedéseket fel lehet fogni az érzékelés baleseteiként.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Minden azon múlik, honnan nézi az ember.
- Ez mély igazság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mondd csak, miért nem tanítják a a férfiak és nők egymáshoz való viszonyát az iskolákban? Egészen komolyan kérdezem ezt, nem tréfálok. Végre is, legalább olyan fontos ez, mint hazánk hegy- és vízrajza, vagy a helyes társalgás alapszabályai. Legalább annyira ezen múlik az emberek lelki nyugalma, mint a becsületen vagy a helyesíráson. Nem gondolok én semmiféle frivol tantárgyra... Arra gondolok, hogy értelmes emberek, költők, orvosok, idejében beszéljenek az emberekhez az örömről, a férfiak és nők együttélésének emberi lehetőségeiről... Tehát nem a "nemi életről", hanem az örömről, a türelemről, a szerénységről, a kielégülésről...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember, akivel találkozunk, életünk minden eseménye a javunkat szolgálja, jóllehet a maga idejében ezt nem mindig ismerjük fel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A pusztulás legrövidebb útja a bosszú.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mosoly vidáman világító kisablak a közöny sötét éjszakájában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Testünk a fájdalom és a kéj keresztjére ha nem is feszítve van, de ott üldögél, vagy inkább ott kuporog, igen, gátlásosan vacogva ott kuporog. A fájdalomról, ha már elmúlt, könnyen és szívesen beszélünk, abban az oktalan reményben, hogy nem jön többé. A kéjről, ha már elmúlt, hol szívesen, hol kevésbé szívesen, de mindig nehezen és nehézkesen, abban a félelemteli reményben, hogy majd újra jő, és soha el nem hagy bennünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki nem tud megbocsátani másoknak, az széttöri azt a hidat, amelyen neki is át kell futnia, ha a mennybe akar jutni; mert mindenkinek szüksége van a megbocsátásra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az az ember cselekszik helyesen, aki hajlandó megőrizni magában a gyermekkor egy részét, és lénye egy zugát fenntartja a tovább élő álmoknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudd meg, hogy az, ki földre hullott, és elnyomatás igájába görnyedt, ostromolja majd a hegyek ormait, mert magasra hág a remény szárnyain.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember minél többet lát, annál kevésbé érez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nők értenek hozzá ugyanazon pillanatban sírni, gyűlölni, haragudni, szeretni, ábrándozni és mosolyogni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még bizonyosra vett érzelmeink is mily bizonytalanok, annak felismerésétől, hogy ebben nem létezik elég, mert még a végtelennek érzett is fokozható, s noha tegnapelőtt hinni véltem, hogy szerelmesebb aligha lehetek, most itt állok rémülten, a tegnapinál is fájóbb szerelmesen, és azt is sejteni kezdtem, mi jöhet holnap s azután.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hétköznapokon csaknem észrevétlen a szeretet. Ám ha baj van, nagyon tud fájni. És te is, én is, akkor döbbenünk rá érzelmeink méreteire és fájdalmasságára, mikor veszély fenyeget. Miért így kell megtudnunk, mennyire szeretünk?!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás