A címkéhez 38 idézet tartozik


Sorsszerűséget mindig lehet találni, ha az ember akar. Ha akar, az csak azért van, mert igen szeretné értelmét látni a dolgoknak. Beleszédül abba az űrbe, amikor semmi, de semmi értelme nincs az egésznek, vak, süket és értelmetlen a világ. Minden másképp néz ki, ha találunk neki értelmet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet soha nem úgy alakul, ahogy tervezzük, hanem ahogy lennie kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyakran azzal segítesz a legtöbbet magadon, ha inkább valaki más sorsát fordítod jobbra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Neheztelni sorsunkra nem visz semmire; a dolgok ok és cél nélkül valók, és nincs mit mondanunk. Lázadni végzetünk ellen csak annyi, mint korholni a füstöt vagy a szelet, siratni elmúló napjaink. A végén úgysem marad egyéb, mint vállunkra venni, ami a miénk, és továbbmenni az úton.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ó szerelem, segíts hát megint
A sors szomorú cselszövéseit
Darabokra zúzni, s aztán
Újragyúrni vágyam szerint!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sorsodat irányítanod kell, de nem szabad kattognod rajta. Rontani mindig fogsz, de az ember a hibáiból tanul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne akarj farkasszemet nézni a sorsoddal, úgyis te pislogsz majd hamarabb!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valahogy mégis megokosodott a világ, megcsendesedett. Az emberek ráismertek az élet rendjére, hogy akik együtt kell éljenek ezen a földön, azok között békességnek kell lenni. Hogy a föld egymáshoz fűzi az embereket, s közös kötélen vonszoljuk valamennyien a sorsot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sors elintézi, hogyan tegyen bennünket a gonosz bűnsegédjévé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán ilyen maga az élet, soha nem tudjuk, hogy mikor emeli ki a fejét előttünk és mar belénk valami, vagy mikor ragyog ránk aranyló fényben a sors.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sors. Végzet. Szerencse. Az ember börtöne. Az emberek múlatják az időt, élvezik az élet adta lehetőségeket. Kávét vagy teát, jobbat vagy balt. Mintha számítana. Mindannyian csak forgunk a keréken. Van egy mód, hogy távol maradjunk a keréktől. Nem a fiatalság az. Nem is a szépség vagy igaz szerelem. Én tudom, hogy maradjak tőle távol. Én irányítom a sorsomat. Túléltem, mert tudom, hogy muszáj tönkre tenni bárkit, bármit, még azt is, amiket szeretsz, hogy az istenek kegyesek maradjanak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindnyájunknak megíratott a sorsa. És van egy világ a miénken túl, ahol mindnyájunk lelke összekapcsolódik a nagy terv részeként.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen elkerülhetetlen sors van, a halál, a halálon kívül semmi nem elkerülhetetlen. Az idő terében, mely a születéstől a halálig terjed, semmi nem megállapodott: változtatni lehet mindenen, még a háborút is meg lehet állítani, sőt meg lehet őrizni a békét, ha eléggé akarjuk és sokáig akarjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a csatára gondolt, bátorságot látott a veszéllyel, egykedvűséget a szenvedéssel, hősiességet a balsorssal szemben. De itt nem volt más, csak kínszenvedés, jajgatás, vak rettegés, megtört testek és a küldetésbe vetett hit teljes hiánya.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

- Ha az ember bűnös volta eleve elrendeltetett (...), akkor bármit teszünk is: jobb nem is lenni!
- Jobb nem is lenni (...). Az ember: maga a bűn, és ez a bűn megválthatatlan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A reményt kiiktatni azt jelenti, hogy a testbe szorítom vissza a gondolatot. A test sorsa az elrothadás.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csupa fölfedezés és csupa elfelejtés az emberiség sorsa. Fölfedezni éppoly megszokott dolog, mint elfelejteni. Olykor épp a felejtés a legbiztosabb alapja a fölfedezésnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor boldog kacaj és szeretet vesz körbe egy családban, akkor nem látod az értékét. Amikor hirtelen megszűnik mindez, akkor döbbensz rá, milyen hálátlan és elégedetlen voltál addig a sorsoddal, ahelyett, hogy becsülted volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Folyamatosan fejlődünk. Azt hiszem, ezt mindig is tudtam, de mivel mindig is tudtam, nem mertem megállni, és a sors iróniája folytán akkor haladtam előre a legtöbbet, amikor végül mégis megálltam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én hívatlanul jöttem a világra, én, kérem, egy szóval se mondtam, hogy ide akarok jönni erre a parányi bolygóra embernek. És alighogy idejöttem, éppen hogy széjjelnéztem ebben a "csodák világában", hamarosan kirúgnak, ijesztő kíméletlenséggel, amit úgy hívnak, hogy halál. Hát ez, valljuk be, elég ízléstelen viselkedés a sors részéről. De hát mit tegyünk. Amíg itt voltam hívatlanul, és a legkellemetlenebbül ki leszek rúgva belőle, legalább körülnézek, mi volt szép, mi volt izgalmas, mi volt fantasztikus.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vele töltött hetek megértették velem, nem számít, hogy a sors milyen helyzetbe kényszerített minket, hogy jó vagy rossz szerencse kísér-e bennünket, mert egy egyszerű gondolattal vagy a szeretet legapróbb megnyilvánulásával képesek vagyunk megváltoztatni nemcsak a magunk, de mások életét is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sors nem tud különbséget tenni, hogy félsz valamitől, vagy nagyon szeretnéd. Amire többet gondolsz, azt teljesíti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember többet elvisel
annál, amennyit képzel.
Túlélem. Megyek fényes, sima arccal:
szárnyas sorsom verdes suhanni készen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egyszer valakinek az a sorsa, hogy ráfizessen a szerelemre, hát akkor nem lehet rajta segíteni!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az istenek tetszését nem az nyeri el, aki aláveti magát a sorsának (...), hanem az, aki szembeszegül vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vágy ereje (...) túllép az emberen és megváltoztatja a sorsát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jó vagy rossz sorsod egyetlen emberen múlik: önmagadon!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki érzi úgy néha, hogy átok ül rajta, csak az a kérdés, hagyod-e, hogy ez határozza meg az életed.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert törvénye van itt az életnek, a sorsnak,
mert a holdtalan éj majd megleli a holdat,
mert minden mély apály új hullámot dagaszt,
mert szélnek kell a fa, szellő a leveleknek,
mert annyi kín után mosolyod rámvetetted,
mert múlóban a tél meghozta a tavaszt!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ki kellene élvezned az életedet! Csak lazán. A sorsod megoldja önmagát. A dolgok megtörténnek, aztán elmúlnak. Állapotok, amelyek úgysem tartanak örökké.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha az az egyetlen esélyed, ha kihívod magad ellen a sorsot, előretörsz - és reméled a legjobbakat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan világban, amit a véletlen, vagy a megfejthetetlen balsors irányít, nem lehet jó közérzettel élni. Teljesen mindegy, hogy "hívő" vagy "ateista", ha valaki azt tapasztalja, hogy Isten irracionálisan cselekszik, éppolyan nyugtalanító, mintha ugyanezt az öntudatlan anyag, vagy a "természet" műveli vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok fanatikus a vallást is úgy használja, mint a részeges az italt. S ez éppolyan veszedelmes, mint az alkoholizmus: képes kiemelni az embert sorsából, fölemeli, lebegteti, látszatörömöket is ad... de utána vissza kell hullani lelkének megoldhatatlan gondjai közé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sors mindig visszavág. Ez egy törvény! Létezik az az óriáskerék, ami állandó mozgásban van. Ezen az óriáskeréken nem mindig leszel fent, hiába gondolod ezt most még így!!! Pontosan ezért próbálj meg úgy viselkedni, beszélni másokkal és gondolkodni róluk, ahogyan fordított esetben Te is szeretnéd! Minden tetted egyszer vissza fog kerülni hozzád. Így Élj!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás