A kategóriához 120 idézet tartozik (bővebb infó)


A szerelem olyan, mint a gyöngyvirág: amíg virág, addig éltet, ha gyümölcs lesz belőle, akkor megöl. Pedig az a gyümölcs: a féltés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogy minden irtózó gyanakvást
Elcsittithass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
És áldozat
Örömét és hogy a világnak
Kedvemért ellentéte vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékenységet el kell titkolni. Különösen a férfinak, mert a féltékeny férfi szánalmat kelt a nőben. A nő pedig titkolja el azért, mert nevetségessé válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az önhittség nem illik össze a szerelemmel. Az önhittség önzővé teszi az embert, megkeményíti szívét, megzavarja látását. Az igazi szerelemhez az illik, hogy szerény, alázatos és bátortalan legyen. A legcsekélyebb érintés is fájdalmas számára, minden tekintettől megremeg, bármelyik pillantás a féltékenység vívódásai közé dobja. És csakis a féltékenység óvja meg az embert az oktalan vakságtól, a csalóka önhittségtől. A féltékenység mindig újabb és újabb kérdésekkel ostromol, mindig újabb és újabb válaszokat vár... Féltékenység a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen férfi sem ütközik meg azon, ha egy másik férfi szemet vet szerelme tárgyára. Egyedül a nő viselkedése képes ezt égető kínná változtatni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékenységben több a hiúság, mint a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi értelme féltékenykedni, mikor az ember úgysem védekezhet. Csalás ellen nincs barikád.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékenység, tudja, rendszerint nem olyan ügy, aminek okai vannak. (...) Arra a tudatra alapozódik, hogy valaki úgy érzi, nem viszonozzák a szerelmét. És ezért az illető elkezd várni, figyelni, arra gyanakodik... hogy a szeretett személy valaki más felé fordul. Ami viszont szinte kivétel nélkül valóban meg is történik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha bajba kerülsz vagy megbántanak, ne keseredj el, hanem válaszolj a kihívásra! Állj fel, és légy féltékeny! Még mindig jobb féltékenynek lenni, mint elkeseredni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Titokzatos az igaz szerelem lángja. Lidércfényként lobogva táncol a gyönyör tündérországában, kohóként morajlik, és nagyon gyakran féltékenységből táplálkozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha gyanú férkőzik valakinek a szívébe, az olyan, mint valami lassan ölő méreg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nőkben még van az általános szerelmi féltékenységen kívül ezer kisebb fajta féltékenység is, amiknek legtöbbje az irigységgel tart rokonságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Valaki azt mondta: élet és szerelem a férfi számára kettő, a nő számára egy.
- Igazán? Elfogult volt az illető, hidd el. A féltékeny férfiak például éppúgy nyöszörögnek és hisztériáznak, mint a féltékeny nők.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékeny nem mindig okkal az -
Féltékeny, mert féltékeny: ez a szörny
Önmaga nemzi s szüli önmagát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Színem változik, arcomon
méreg sáppad, a hű értelem elhagyott,
titkon könnyezem is, tudom;
lassú tűz, szerelem kínoz, elégek én.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Méreg a gyanú -
Az íze nem is undok eleinte,
De ha kissé megbolygatta már a vért,
Úgy lángol, mint a kénbányák.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan közel kerültünk egymáshoz, amennyire csak két ember kerülhet - és rejtélyes módon olykor mégis minden elsötétült és gyötrelmessé vált. (...) Nem tudtam kilépni a lét hullámköreiből, amelyek bennünk és körülöttünk gyűrűznek, amelyek ránk kényszerítik a maguk törvényeit, (...) a villanó érzéki csalódást: a birtoklás és az elveszítés egyidejű egymásba torkollását.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékenység bizalom és önbizalom hiánya.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékenység a szerelem bizonysága, de mit ér, ha gyűlöltté teszi azt a szerelmet, amely mellett tanúskodik?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkinek ki kell tapasztalnia, hol húzódnak társa féltékenységének határai, és mik a karmikus nyitottság adta lehetőségek. Ezt pedig úgy lehet egymás között megoldani, ha megfigyeljük magunkat, és felmérjük, mekkora az a mások felé irányuló nyitottság, ami még belefér a kapcsolatunkba. Szabadok vagyunk, amíg nincsenek gyerekeink és amíg felelősségteljesen cselekszünk - vagyis nem törünk össze szíveket, nem teszünk üres ígéreteket, nem károsítjuk mások egészségét, nem hazudunk számítóan azért, hogy kihasználjunk másokat, és nem tesszük őket boldogtalanná azzal, hogy megtörjük a bizalmukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jing és jang ellentéte van jelen a féltékenység és a tolerancia ellentétpárjában is. A féltékenység lehetősége nélküli szerelmi kapcsolat tökéletlen. Ha az édes-savanyú levesben nincs ecet, az íze nem tökéletes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami a gyanú apró magjaként indul, hamar borzalmas bizonyossággá növi ki magát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ostobaság azt gondolni, hogy birtokolhatjuk a másikat - aki azt hiszi, hogy ez lehetséges, az önmagát csapja be. Ennek ellenére nem lehet elnyomni a féltékenység gondolatát, vagy tárgyilag filozofálni róla. És azt sem lehet gondolni, hogy a gyengeség jele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Önző vagyok. Azóta akarlak, hogy beestél az irodámba. Törékenyen szép vagy, őszinte, meleg, erős, szellemes, csábítóan ártatlan... Bármeddig folytathatnám. Lenyűgözöl. Kívánlak, és a gondolat, hogy valaki másé legyél, olyan, mintha kést döfnének sötét lelkembe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Uram, vigyázz, hogy féltékeny ne légy!
A zöldszemű szörny csak kacag az étken,
Amelyből él.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten hozott a féltékenység világában. Belépéskor kapsz egy kis hasogató fejfájást, szinte leküzdhetetlen vágyat, hogy valakit meggyilkolj és egy kisebbrendűségi komplexust.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert ez a gyönyörű asszony félt a nőktől, és mindenütt őket látta. Soha egyetlenegy sem kerülte el a figyelmét. Felfedezte őket Klíma hangjában, ahogy üdvözölte őt, mikor megjött. Kiérezte őket öltönyének az illatából. (...) De ha már ennyire rettegett a nők álnok világától, nem találhatott volna vigaszt a férfiakéban? Nemigen. A féltékenységnek megvan az a figyelemre méltó tulajdonsága, hogy éles sugaraival kizárólag azt az egyetlent világítja meg, míg az összes többi egyetlen sötét tömbbé olvad össze a háttérben. Így Kamila is e gyötrő sugarak fényétől hipnotizáltan csak egyetlen férfit látott az egész világból: a férjét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékenység és a bírásvágy a legmélyebb indulatok az emberi lélekben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Inkább meghalnék, vagy magát látnám holtan, semhogy másik férfival. Nem vagyok perverz. Ez a normális emberi szerelem. Megkérdezhet akárkit. Mindenki ugyanezt fogja mondani... ha volt valaha szerelmes. (...) Aki szerelmes, az féltékeny is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem fájdalmas vagy tragikus árnyéka a féltékenység.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szörnyű dolog a féltékenység. (...) Ha az ember gyalázatosan érzi magát, irigyli mások boldogságát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékenység mélyén mindig kisebbrendűségi érzés húzódik meg: másokkal összehasonlítva csak alulmaradhatok. "Nem lehet semmiféle örömöd rajtam kívül!" - ezt próbálja rákényszeríteni a másikra. Akit pedig rabságban tartanak, azt folyamatosan megalázzák.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A féltékenységtől ostobaságokat gondolnak és csinálnak az emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mellkasom mélyében vasmarok szorítgatta csupasz szívemet. A féltékenység. Rühelltem ezt az érzést.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs lealacsonyítóbb fájdalom, mint a féltékenység.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás