A kategóriához 202 idézet tartozik (bővebb infó)


Nehéz egy nő érzéseit leírni olyan szavakkal, melyeket férfiérzésekre találtak ki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyelv néha korlát, nem pedig ösvény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mondott szó üres beszéd; az érzett szó az igazi.

pont 21 kedvenc 0 hozzászólás

Ha hidegen tudsz célozni, szavaid pontosabban fognak találni, mintha őrjöngve üvöltözöl. Az őrjöngő, önuralmát elvesztett ember rövid idő alatt nevetségessé válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Óvakodj a zsargontól. Rendszerint tudatlanságot takar, és kevés tudást hordoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Vadulós Autós nevű állatfaj többsége az amerikai bölény és az ámokfutó indiai elefánt kereszteződéséből származik. Arról lehet megismerni őket, hogy négy kerék van alattuk, és két dögkeselyű felettük. Nagyon hasonlítanak az emberre, de ha autóban ülnek, akkor nincs fülük, csak szájuk. Olyankor a szájukkal ugyanúgy beszélnek, mint mi, de velünk ellentétben csak néhány szót ismernek a magyar nyelvből. Mondataik elsősorban b vagy k betűvel kezdődnek és felkiáltójellel végződnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szleng az, amikor a nyelv feltűri az ingujját, beleköp a tenyerébe és munkához lát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (...) Akinek több szava van egy dologra, több gondolata is van róla.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A majdnem egy gátlásos, szorongó, önmagát szégyellő nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A finnugorizmusnak alapvető hibája, hogy ahelyett, hogy a magyar nyelvben valóban előforduló finnugor szavakkal és nyelvi fordulatokkal foglalkozna, a magyarságot tudománytalanul és teljesen indokolatlanul a finnugor népektől származtatja. Márpedig a nyelvtudomány tárgya a nyelv, és nem annak a népnek a története, amely ezt a nyelvet beszéli.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy szó egy másikhoz vezet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Okosok, írjatok úgy, hogy szeressenek, értsenek benneteket, s mosolyogva, könnyezve csudálkozzanak rajtatok!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Anyanyelv. Nem véletlen, hogy a világ népeinek nagy részénél a nyelv fogalmát és jelentését az anyához kötik. A születés csodájához, az emberi test melegéhez, a szeretet mélységeihez, a hűséghez, a féltéshez, a befogadáshoz, a teremtéshez. Az anyanyelv öröklött vagyonunk, sejtjeinkbe szövődő tulajdonunk, az anyanyelv egyenlő vállalt önmagunkkal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az anyanyelv belénk nőtt, emberi létezésünk része, a lélekölés bűnét követi el, aki meg akar tőle fosztani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Édes jó anyanyelvünkben biztosan nem véletlenül termett hasonlóra ez a három szó: a könyvek, a könnyek és megkönnyebbülés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahogy a kavics legömbölyödik, ha sokat sodorja víz, úgy a precíz fogalmak, finom különbségtételek is elkopnak, ha sokan használják őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert nem csak a dolgok teremtik az én szavaimat, de az én szavaim (és új építésű szavaim) is teremtik a dolgokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem idegen nyelv törvényeit kell ráalkalmazni a magyarra, hanem a saját törvényeit használni olyan helyeken, ahol még használva nem voltak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Más nyelv is létezik, nem csak a szavak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A magyar nyelv nyelvtani rendszere egy speciális, összetett, kombinatív és mégis nagyon szabad, kreatív gondolkodási struktúrát feltételez, arra támaszkodik, ennek segítségével bontakozik ki, és fordítva: a gondolkodás szerteágazó lehetőséget kap a nyelvtani rendszerre alapozva, és ez oda-vissza hat egymásra. (...) A szimbólumokat, képeket és logikus fogalmakat kombinálva alkalmazzuk egy-egy kifejezésben: tehát egyszerre használjuk a jobb és a bal agyféltekénket, a kreatív és racionális féltekét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyelv csupán arra való, hogy megpróbáljuk magyarázni a világ dicsőségét és csodáit. Célja a dekonstrukció és elutasítás. Az emberek nem képesek mit kezdeni a világ valódi szépségével. Hogy mindez megmagyarázhatatlan és felfoghatatlan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyelv csak önmagával magyarázható, és még a legkifinomultabb metanyelv sem képes végleges megragadására, a törvényszerűségek fennakadnak a kivételek zátonyain, a szabályt megtorpedózza a szabálytalan, a stabilnak látszó grammatikai rendszer felrobban egyetlen metaforától.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem valaki miatt tanul meg egy nyelvet – mondja a tanárnő, és már a kimondás pillanatában is érzi, hogy ez hazugság, hiszen dehogynem. Csak amiatt. Az anyánk miatt tanulunk meg beszélni, hogy aztán soha többé ne hallgasson ránk és ne értsen minket, aztán idegen nyelveket tanulunk, hogy továbbra is idegenek maradjunk. Egyre több nyelvet, egyre idegenebbül a világban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gondos ékezetkirakás a tollforgatók udvariassága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Óránként több milliárd agysejt pusztul bele, hogy az emberek megfejthetetlen titkosírással rövidítik a nyelvet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyelvnek a szinonimák kifogyhatatlan sokaságára van szüksége a szépséghez, ám a szem láthatja, amit a nyelv nem mondhat el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Anyanyelvem,
te édes-keserű,
szépen zengő
arany hegedű,
anyánk ajkán
drága ének:
köszönet
mindenért néked!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy pillanat múlva értettem: a könyv beszél. Áradtak belőle az ijesztő mondatok, mint megannyi százlábú, csak úgy nyüzsögtek a szótagok és betűk, nyújtogatták kettős magánhangzóikat, rezegtették a dupla mássalhangzókat, az orrhangokat, a zöngéseket, közben-közben szünetek és sóhajok; tele voltak ismeretlen szavakkal ezek a mondatok, megrészegedtek önmaguktól, önnön tekervényeiktől, velem mit sem törődve; olykor eltűntek, még mielőtt megérthettem volna őket, máskor már előre tudtam, mit mondanak, ám ők csak hömpölyögtek tovább, el nem engedtek volna egy vesszőt sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabály mindig a szót követi: ez minden nyelvtan gyenge pontja. A szabály nem teremt rendet, csupán a rendetlenség leírása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden a szavak helyes használatán múlik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy tetszik, mintha legfőbb célunk az volna, hogy minél gyorsabban beszéljünk, s nem az, hogy minél értelmesebben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A leghordozhatóbb haza kétségtelenül az anyanyelv.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Volt egy máskülönben felvilágosult, jó szándékú uralkodó, II. József, aki azt mondotta, nem érti, miért ragaszkodnak a magyarok furcsa és avult nyelvükhöz a némettel szemben, amely csiszolt világnyelv. Miért nem vetik le, mint egy kopott ruhát!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás