A kategóriához 35 idézet tartozik (bővebb infó)


Érd el (persze énvelem) az
Ősz hajak késő korát,
Hanem ez ne légyen más, mint
Álarcban az ifjuság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ma van persze a neved napja. Omlik hozzád a sok gratuláció. Csak már valami okosabb neved volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azért találták fel, - emeljünk kalapot! -
Régi bölcs atyáink hajdan a névnapot:
Máskép a szeretet közülünk kihalna;
Máskép a halandó, nem lévén alkalma,
Sohasem óhajtná embertársa javát, -
És akkor az élet nem érne egy kovát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tehozzád siettek elbádgyodt lábaim,
S most téged ölelnek testetlen karjaim.
Neved napját hozza jövő világosság!
Ah! töltse szivedet érzékeny vigasság!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

S épp ma van lám neved napja,
hát igy üld meg, mosogatva?
Édesanyám, mit segitsek,
hogy ne fáradj, légy mind frissebb?
Megtennék én mindent érted,
minden gondtól kimélnélek.
Hogy vidáman élj sokáig,
s ifjan lásd meg unokáid.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ej haj gyöngy a nap.
Gyöngyfüzér az év:
minden nap egy névnap,
minden gyöngy egy név.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Névnapodra mit vegyek?
Vegyek húzós egeret?
Vonatot és síneket?
Kék építő-köveket?

Nem, már tudom, mit vegyek:
néked tavaszt rendelek,
bodzafát és kék eget,
rajta csokros felleget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretve tísztelt jó mamám
Kivánatom neved napján
Ez, hozzád és üdvözletem:
Hogy tégedet a Jó Isten
Számos évekig éltessen,
Minden javával szeressen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Add nekem te két orcádnak
Kellemes virágait,
Én ajánlom bíbor szádnak
Szám hevűlő csókjait.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Míg a nap egünkön magát felemeli,
Múzsám, neved napját ekképpen tiszteli.
Az öröm, az élet édes balzsamoma,
Légyen bús szívednek gyógyító flastroma.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kár, hogy a pap megkeresztelt,
Jobb volnál pogánynak,
Mert pogány vagy és kegyetlen
Híved fájdalmának.

Vagy ha már meg kelle lenni,
Mondtak volna másnak,
Szép-, hamisnak, kellemesnek
Csak ne Laurának.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élte kiterjedjen boldog és hosszu időkre,
Hogy örömére legyünk magzati, jó szivinek.
Éljen kedves Atyám, s minden rossz messze kerűlje
Érdemmel teljes s gondviselő kebelét,
És igy egésséggel kívánom áldja meg a menny
Föld kerekségének Istene és Nagy Ura;
Vígság és örömök legyenek követői ezeknek
Melyek a Boldogság eszközi és mivei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy jó név értékesebb, mint egy bársony ruha.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Neved örömnapja imé hozzánk juta,
Sőt ha nem csalódom, már tovább is futa,
Mégis az én Múzsám néma volt és buta,
Ami, ha nem csuda, üssön meg a guta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Éljen sok esztendőt gyönyörű napokkal
S vígadjon örökké fent az angyalokkal.
E rövid, de fontos áldásunk summája
Légyen tiszteletünk örökös táblája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy jó név a második legjobb örökség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jót kivánok én is néked,
Ez természetes dolog,
Csakhogy a jó annyiféle,
Hogy alig választhatok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Perdülj, kis citerám,
Vígságos nótára,
Kedves nagyapónak
A neve napjára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok,
És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
Nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyek?
Egy szál harangvirág, ez jelzi most az ünnepet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldog névnapot, Neked csak jót kívánhatok,
Az ünnep így szép, ahogy ránk talált, hisz együtt éljük át,
Hát boldog névnapot, ma boldog mind, aki adhatott,
Ki hozzád eljött, mit is mondana, boldog névnapot!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ma csak élvezd az életet,
örülj, aminek csak lehet!
Dallal köszöntelek téged,
pohár csendül, Isten éltet!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Eged legyen borutlan isten arcz,
Szíved nyugalmasan mosolygja meg
Tündér évek` malaszthozó sorát.
Ezt kivánom nevednek ünnepén
Rövid de tiszta szív-fohászomul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ugy áldjon meg isten neved napján,
Hogy beérhesd vele minden órán.
Legyen élted mint a virágos fa:
Remény s öröm virágozzék rajta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Urak, ma itt mindnyájunktól dupla kedvet kívánnak,
Nevenapja van a háznak és a ház asszonyának.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha nyárban esnék innepe nevednek,
A fényes nap hódolna kellemednek;
Egerre vígabban mosolygana:
S tavaszra változnék a tél fagya.
Most el-végezve nyári útazását
Nyilas jegye felé kezdé futását.
Amit tehet: meg-szűntek a szelek,
Enyhűl a tél, olvadnak a jegek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha pedig nem volna enni, innya semmid,
Akkor az én múzsám sem kívánhat semmit,
Ha se malac, pulyka, ha se kappan, sem lud:
Áldjon meg az Isten magától, ahogy tud.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet egy emberöltő hosszúságú, egy jó név örök.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha galambot adnál, az sem lenne káros,
Akkor azt kívánom: legyen élted páros,
Rétesed a túrót ahányszor takarja,
Annyi boldogsággal légy te eltakarva.
Örömed legyen a cékla pirossága,
Reményed a zeller zöld-szín koronája,
Napjaid legyenek édes ízű kompót,
Meg ne keserítse gyógyszertári kontó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ma minden rosszat felejts el,
És jókedvűen ünnepelj!
Gondot és bút söpörj félre,
Most a szépet lásd és élvezd!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Természete az már az emberfiának,
Minden jót kívánni felebarátjának;
Vagy ha nem is mindég - egyszer esztendőben,
Ha érzelme nem fér a teli bendőben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Számomra névnapod ugyanolyan nap, mint az esztendő többi szürke napja; drága lényed teljes sugárzással messziről is beragyogja életem minden pillanatát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagy öröme vagy ma
Lángoló szívünknek
S neved áldott napja
Új diadalünnep.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De hová juték? hisz örömünnep van ma...
Ünnep? igen, az van; de öröm nincs jelen:
Nevem ünnepét én - zárkozván magamba -
Ti, kedves halottak, tinektek szentelem!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sose törjön félre kedved csizmasarka,
Legyen örömödnek bugyogója tarka,
Ne legyen életed rövid, mint nyúl farka,
A sorsnak irántad ne legyen szűk marka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy jó név előnyösebb, mint a jó szokások.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás