A kategóriához 957 idézet tartozik (bővebb infó)


Nem számít, hogy tévedett a részletekben, hogy a munka, aminek az egész rövid életét szentelte, egy hajítófát sem ért. Az a fontos, hogy ő hitt benne. És kiderült, hogy lehetséges. Látta a jövőt. Tudta, hogy az ember halhatatlanná válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ó, ha feltalálnának valamit (...), amivel konzerválni lehetne az emlékeket, mint egy ízt vagy egy illatot! És ha az emlékek soha meg nem kopnának, soha el nem fakulnának, hogy amikor kedvünk tartja, elővehetnénk az üveget, és csak ki kellene húzni a dugót, és újra átélhetnénk az elmúlt pillanatot!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szabadon szárnyalnék
Szabadon táncolnék
De sziszegő múltam
Kúszik most felém.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Naplót vezetni olyasvalami, amit minden ember külön szerencséjének tarthatna. Az elmélyülés lehetőségével, visszaemlékezéssel ajándékoz meg bennünket ez a foglalatosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megőrizzük ezt a szerelmet egy fényképen
Magunknak örökítettük meg ezeket az emlékeket
Ahol a szemünk sosem hunytuk le
A szívünk sosem törték össze
És az idő örökre megfagyott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emlékezés köti a cselekvő kart, vagy ostoba, szertelen tettekre sarkallja. (...) Ne hagyjátok, hogy úrrá legyen rajtatok az emlékezés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak pillanatok, amikor azt kívánom, bárcsak vissza tudnám forgatni az idő kerekét, bárcsak meg nem történtté tehetném a szomorúságot, de attól félek, ezzel az öröm is eltűnne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embernek előbb maga mögött kell hagynia a múltat, csak akkor mehet tovább.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Isten legnagyobb adománya az, hogy a rosszat elfelejtjük, a jót megtartjuk emlékezetünkben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megszégyenítő vonása az emlékezetnek, hogy mindenre vágyik, amit megőriz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fénykép emlékprotézis.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Véletlennek hittem, hogy újra látlak,
Vártam és nem szóltam, de félek, elhibáztam.
Éreztem, több, mint más, szívembe vágó régi pillantás!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emlék olyan, mint a halott fa: ki kell vágni, ha tovább akarunk lépni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Már nem szoktam féltékenykedni mások emlékeire. Hiszen annak a sok emléknek és élménynek köszönheted, hogy az lettél, aki most vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne feledd, ne feledd az összeesküvést és november 5. napját. Okod nincs feledni, emléket temetni, őrizd az emléket tovább.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk azt nem felejtjük soha el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van az emberi szívnek egy halk szavú és előkelő vendége néha, az emlékezés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emlékezeted egy szörny, saját akarattal megidézve. Azt gondolod, hogy te birtoklod az emlékezeted, de valójában ő birtokol téged.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mennyi szín és furcsaság és élet (...) és mennyi emlék és mennyi remény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyű megfeledkezni arról, hogy a régi életünk nem csak egy álom volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden emberi képességek közül (...) a legijesztőbb és a legkellemesebb, a legtöbb kín okozója, ám egyben a legcsalókább is az emlékezés képessége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A múlt. Ahol már csak a holtak élnek.

Ez az idézet szinte megegyezik egy másik idézettel, amely régebb óta létezik itt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A múlt. Ahol már csak a holtak élnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokszor előfordul, hogy elfelejtjük azt, amire emlékeznünk kellene, és emlékszünk inkább arra, amit el kellene, hogy felejtsünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Emlék az, ami megmarad, ha valami megtörténik és nem válik teljesen meg nem történtté.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A végén mindig eszedbe jut, hogy milyen volt a kezdet.

pont 26 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet vereséget szenved a haláltól, de az emlékezés megnyeri csatáját a semmi ellen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan sebeket nyitsz fel, fiam, amelyek már behegedtek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megrázzák ősz szakállukat az évek,
s távoznak; épp csak megpihentek itt,
mint vándor aggastyánok, kik motyójuk
izmos vállaikon tovább viszik.
Alakjuk lassan tűnik el a ködben,
s míg ormótlan csizmájuk lépeget,
észre se vesszük, hogy batyuba kötve
viszik magukkal az emlékeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hiába akarunk szakítani a múlttal, valami mégis megmarad, belénk kapaszkodik, és csak nagyon nehezen tudjuk lerázni. El kell nyomni azt, ami úgy tör fel emlékeinkből, mint a buborék a mocsár mélyéről; távol kell tartani gondolatainktól a kezet, mely álmunkban megérint, igazabbul, mint az igazi; félni kell az idegentől, akinek mosolyára összeszorul a szívünk; és harcolni a karok emléke ellen, melyek nem nyúlnak többé utánunk. Hazudni önmagunknak, gyávának lenni, mindig a legrosszabbra felkészülni. És tudni, mindig észben tartani, hogy ha csak egy percre megtántorodunk, végünk van, kezdhetjük elölről az egész küzdelmet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem szabadulhat meg mindentől, ami fájdalmas emléket idéz fel. (...) Minden emlék értékes; még a rosszak is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi egy emlék? Olyasmi, mint egy álom. El lehet mesélni, de hogy valójában micsoda, hogy valami-e egyáltalán, arról fogalmunk sincs, azt senki sem tudja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Voltaképpen mindannyian hordozunk egy várost a fejünkben, amit mindabból teszünk össze, amilyen városokat, tájakat, helyeket az életünk során megtapasztaltunk. Minden emlékünkhöz térbeli emlékképek kapcsolódnak. Ezeket őrizzük egy életen át. Egészen kicsi gyermekkorunktól kezdve. Már a legkisebbeknek is megvan a maguk zárt, gömbszerű világa, amelynek tér- és idődimenzióját saját maguk alakítják. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, érdemes gyermeki szemmel éreznünk, látnunk és figyelnünk a világot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emlékezés a találkozás egyik formája. A feledni tudás a szabadság egyik formája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csillag voltál, azt mondják, s nem vigyáztunk rád,
Egy lélegzetnyi boldogság: ennyi volt tán, ez volt az élet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás