A kategóriához 291 idézet tartozik (bővebb infó)


Az élet nagy kérdéseire leginkább mégis a könyvekben találhatunk választ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy igazi könyvszerető ember nemcsak olvassa a könyvet. Hanem szereti is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden könyvben van egy szerelmi történet, a szerelem kezdetének leírásával. És az összes leírásban van valami hasonlóság. (...) Annyi, hogy a részletek elbeszélése már-már fölöslegesnek tűnik. De mindegyik titkokat rejt magában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az elmének (...) könyvekre van szüksége, ahogyan a kardnak fenőkőre, ha meg akarja őrizni élességét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rendszertelenül olvasgattam, hol ezt, hol azt, többnyire elmélkedő könyveket. Mily súlyosak valamennyien s mégis, aki eszik belőlük s befogadja testébe, felhők között él.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egy könyvet igazán el akarsz olvasni, de még nem írták meg, akkor neked kell megírnod.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életet a valóságban nem lehet megváltoztatni, csak a könyvekben. Csak ott lehet mindent eltörölni egyetlen szóval. Felszabadulni a dolgok súlya alól. Meg nem történtté tenni az aljasságokat, kilépni a világból, máshová varázsolni magunkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogyha az ember elolvas egy könyvet, akkor az alakok, akik megjelennek az ember előtt, a táj, a helyszín, az tulajdonképpen két ember alkotása, az íróé és az olvasóé. Az író a szavaival megfogalmazza, világossá teszi, érzékelteti, hogy mire kell gondolnunk, és mi ennek alapján az élettapasztalatunkból fakadó képpel együtt közösen alkotjuk meg (...) bármelyik hőst.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy könyv nem képes gyökeresen megváltoztatni az ember életét. Néhány ezer betű, ugyan, milyen megváltó hatalommal bírna bárki élete fölött?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért nézel így rám? - kiáltotta. - Igen, futni hagytam. Az egyik legpompásabb gazemberem volt. Hogyan is ölhettem volna meg? Az életben sincs ez másképp: a legnagyobb gyilkosok megússzák, azután boldogan élnek, míg meg nem halnak. A jók ráfizetnek, mind pórul járnak a végén. Olykor a legkülönbek is. Bizony, így van ez. Miért lenne a könyvekben örökké másképp?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az író ellensége nem a kalózkodás, hanem az ismeretlenség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy olvasó ezernyi életet megél, mielőtt meghal. Az az ember, aki nem olvas, csak egyet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bölcsesség legnagyobb mestere az élet; azonban gyakran felkeresd a rég elhunytakat is, kik tanulások, vizsgálatok s tapasztalások által gyűjtött kincseket a maradék számára könyveikbe letették.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy érzem: ég és föld a különbség a szöveg emlékezetből való felidézése és egy igazi könyv kinyitása között, a lapokból áradó illat, a szóról szóra haladó olvasás, a szöveg formájában és a részletekben való elmerülés lehetősége miatt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig legyen két
jó könyv kezedügyében:
ezt írd, azt olvasd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olvasni igenis fontos, sőt néha akár életmentő is lehet! Persze nem mindegy, milyen olvasmány kerül a kezünkbe, és az sem, képesek vagyunk-e olvasni a sorok között.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hangsúlyozni szeretném a meggyőződésemet, hogy egy vonzó olvasmány sokkal értékesebb, mint bizonyos tévéműsorokat végignézni. Amikor olvas az ember, az elméje dolgozik. A betűket szavakká rendezi, a szavak pedig gondolattá és fogalmakká állnak össze.
Az olvasás szokásának kifejlesztése hasonlít a súlyemelő edzésprogramjához. Egyetlen bajnok sem indult el úgy, hogy egyből kétszáz kilós súlyt emelt fel. Először kisebbekkel kezdte, s aztán egyre nagyobbakkal folytatta, míg az izmai megerősödtek. Így van ez az értelmi képességgel is. Az elménk akkor fejlődik, ha olvasunk, gondolkodunk és elmélkedünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Ez a könyv nem is új, ezt már valaki használta! - kiáltott fel Felicity. - Azért nem gondoltam volna a Félszeg Emberről, hogy ennyire zsugori! (...)
- Ezerszer jobban örülök ennek a könyvnek, mint egy újnak. Ez a könyv az övé volt - százszor is végigolvasta, szerette, barátságot kötött vele. Egy új könyv, ami éppen hogy kikerült a boltból, egészen más lenne. Nem lenne jelentése.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak olyan könyvek, amelyek álmodni hívnak, és vannak olyanok, amelyek megmutatják a valóságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem kétséges, hogy leszámítva azokat az eseteket, amikor eleve a nyilvánosságnak szánják őket, a naplók mindig magukban hordozzák azt a kimondatlan vágyat, hogy egyszer valaki elolvassa, amit leírtak bennük - különben meg sem születnének.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De légy nyugodt: ha az a zord parancs
Engem könyörtelenül sírba ránt,
Ebben a könyvben lesz még némi rang,
És veled marad emlékem gyanánt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit elolvasok és elfelejtem, egyszer sem volt érdemes elolvasnom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megszokta már, hogy örömét lelje a magányban, amit hamar benépesített az általa olvasott könyvek szereplőivel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahhoz (...), hogy jó regényt írjon valaki, nem férfinak vagy nőnek kell lenni, hanem öregnek, legalábbis rettentő tapasztaltnak, és jó, ha emellett az ember lelke androgün.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A könyv csodálatos utazás a múltba és a jövőbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kedvenc könyveimet újra és újra elolvastam, néha csukott szemmel beszívtam ismerős illatukat. Elég volt ez az illat, a könyvek lapjainak érintése, hogy boldognak érezzem magam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Szentíráshoz viszonyítva az összes emberi könyvek, még a legjobbak is csak olyanok, mint a bolygók, melyek minden fényüket és ragyogásukat a Naptól kapják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármennyire cinikusan hangzik is, a könyv termék, a szerző márka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Naponta megújuló boldogság, hogy valaki beszél hozzám a könyv lapjairól, és ezt az élményt megismételhetem, sőt ez az élmény a korom és életkörülményeim változásával mindig más és mást közöl.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmiféle történetnek nincs ereje, sem tartós hatása, ha nem érezzük, hogy igaz és ránk is találó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A könyvek nem ritkán a könyvekről szólnak: olyan, mintha egymás között beszélgetnének. Ennek fényében a könyvtár számomra mindennél izgatóbb volt. A hosszú, évszázados mormogás színhelye, egy felfoghatatlan dialógus az írótáblák között, egy élő dolog, az erő tartálya, amit nem uralhat emberi ész, a titkoknak számtalan elme által épített kincstára, mely túléli alkotóit és közvetítőit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi könyv nem a könyvespolcon lakik, hanem a párna alatt, az éjjeliszekrényen, az ágy mellett a padlón, a kocsi kesztyűtartójában, a télikabát zsebében, a strandtáska mélyén naptejek és jégkrémpapírok tőszomszédságában vagy éppen (urambocsá') a vécéablakban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok a könyvek, melyeket a világ erkölcstelennek nevez, olyan könyvek, melyek megmutatják a világnak tulajdon hitványságát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretem a könyvet, és úgy nézek rá mindig, mint a csodára. Mint elmúlt vagy élő lelkek néma- vagy hangosfilmjére, titkos jelekbe zárt örömére vagy fájdalmára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Éppen azért kellenek újabb és újabb könyvek, mert a többezer éves örök dolgok is másmilyenek egy olyan ember számára, aki már tudja, hogy volt egy római birodalom, aztán össze is omlott, volt francia felvilágosodás, majd Napóleon, volt fasizmus, volt kommunizmus, azok is összeomlottak, csak azt nem tudja, hogy akkor most, ma mi van. Ezt nem a regényekből fogja megtudni, de azt igen, hogy az élet ma miképpen nagyszabású dolog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás