A kategóriához 249 idézet tartozik (bővebb infó)


Én várok rád, mert tudom, hogy nincs ennél érdemesebb dolog a világon, amire várhatnék. Te vagy a minden és még több.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Várj engem, én megérkezem,
egy reménytelen reggelen,
csöndesen majd becsöngetek,
csak a köd jön el velem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kapcsolatok kultúrája a tartózkodás és a közeledés, szemérmesség és őszinteség ellentétes impulzusainak finom váltakozását igényeli. A szeretet nem erkölcsi kötelességem mindenkivel szemben, a tolerancia igen, ennél fogva a türelem egyetemes eszmény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lassan kell hozzálátni. Felesleges rohanni, a mai nap úgyis tovaszáll, és a holnap mindenképp eljön.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki türelmetlen magával szemben, soha nem lesz boldog, mindig kapkodni fog, hiszen abban a pillanatban, hogy megkapja azt, amire vágyik, valahogy minden értelmét veszti, hiszen nincs már miért küzdeni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha fát ültettél, türelemre van szükség.
Nem húzhatod ki naponta a földből, hogy megnézd, mennyit nőtt a gyökere.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az év egy percből születik, a madár a tojásból lesz, egy hosszú kapcsolat pedig a rövidből jön létre. (...) Hogyha már kezdetben tartós kapcsolatot akarsz, a lehetetlent akarod. Mintha éveket akarnál megélni a percek nélkül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszerű szabályokból, ha vég nélkül ismételjük őket, kifogyhatatlan csodák virágoznak ki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmit sem szabad elkapkodni. A türelem a legelső, amit egy jó üzletember megtanul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A türelem csak türelemmel sajátítható el, mint ahogy az ember úszni csak az úszás gyakorlása által tanulhat meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hosszú élet titka, hogy az ember nem rohan a dolgok elébe, és mindent alaposan kiélvez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem tud csodát tenni. A csodák nem ott történnek (...), ahol valamit ki akarnak kényszeríteni. Csodák ott történnek, ahol az ember várni tud. (...) Ahol valaminek valóban növekednie kell, annak türelmes várakozásra van szüksége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A felismerés nem más, mint egy olyan kirakójáték, melynél nem tudjuk előre, hány darabból áll majd. És csak akkor nyerjük meg a játékot, ha a teljes mozaik összeállt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak időpocsékolás akarni dolgokat, mert előbb vagy utóbb az, ami téged akar, felbukkan, és megkocogtatja a válladat, és jobban teszed, ha készen állsz!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valaki halhatatlan, az, úgy látszik, végtelen türelemmel is rendelkezik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rendkívül türelmes tudok lenni, feltéve, ha a végén elérem, amit akarok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bárki belevághat valamibe. De az úgynevezett zsenialitás, ha elég bátorságot, önbizalmat szed össze, hogy legyen türelme befejezni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A türelem zavarba hozza a dühöngőt, és leszereli a rosszakarók ellenállását.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a tapasztalatom, hogy minél kevésbé vársz valakit, annál pontosabb lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki szárnyatlanul él a viharos, ködszürke Időben, nem tehet mást, mint vár - várja a jobb világot, s a partot. Így élünk. Jó azoknak, akik várni tudnak még - mert sokan már nem is várnak, egyáltalán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A türelem nem azt jelenti, hogy "a békesség kedvéért" úgy teszünk, mintha egyetértenénk. A türelem párbeszédre ösztönöz, hogy jobban megértsük a másik fél gondolatait, érzéseit és magatartását.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Várni. Ez volt az első lecke, amit megtanultam a szerelemről. A nap iszonyú lassan vánszorog, ezer tervet szősz, előre elképzeled az összes lehetséges párbeszédet, különböző fogadalmakat teszel, megígéred magadnak, hogy megváltozol - miközben egyre csak várod, epekedve és nyugtalanul, míg meg nem érkezik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A türelem kulcsai az elfogadás és a hit. Fogadd el a dolgokat úgy, ahogy vannak, szemléld reálisan magad körül a világot. Bízz magadban és döntésed irányvonalában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bosszú csak egy napra hozza el az örömet, a türelem mindörökre elhozza a dicsőséget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egy férfi bevonul a barlangjába, általában sérült a lelke, vagy egyedül próbálja megoldani a gondjait. (...) Ne üljünk közvetlenül a barlang szája előtt arra várva, hogy végre kijöjjön.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Óvakodj a türelmes ember haragjától!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senki sem ígérte, hogy az élet harmonikus, döccenő nélküli. Anyám azt mondta, egyet tanulj meg: hétfőn hétfő, kedden kedd. Egyik sem ikertestvér. Hogy mit hoz a kedd, azt ne kezdd el siratni félelmedben hétfőn. Hogy mit adhat a kedd, azt ne tervezd hétfőn. Hátha nem hozza be. Az egyik nap ilyen, a másik olyan. Egyetlenegyet kell megjegyezni, ha harmonikusan élni akarsz. Ha jót hoz, akkor józanul viseld, hogy most örömöd van. Józanul és fegyelemmel. És ha baj van, azt is viseld józanul és fegyelemmel. Engem erre neveltek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van, aki stopperórával kezében él, minduntalan célok felé rohan, és a másodperceket számlálja. Mások úgy élnek, mint egy fa, nagyon lassan és szívósan, s tudják, hogy még sok, sok idejük van, évtizedek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én hős vagyok. Ez mesterség, nem kevésbé, mint a szövés vagy a sörfőzés, és akárcsak azoknak, ennek is megvannak a maga szabályai, trükkjei, apró műfogásai. Megvan a módja, miként lehet meglátni a boszorkányokat, felismerni a mérgezett folyókat; vannak gyenge pontjai a sárkányoknak, és vannak válaszok a csuklyás idegenek találós kérdéseire. De a titok, ami egy hőst hőssé tesz, a dolgok rendjének ismerete. A disznópásztor nem veheti feleségül a királylányt, mielőtt útra nem kel kalandjaira, a kisgyermek sem kopogtathat a boszorkány ajtaján, mikor az éppen szabadságon van. A gonosz nagybácsit nem lehet leleplezni és ártalmatlanná tenni, mielőtt nem tesz valami gonoszat. Mindennek akkor kell megtörténnie, amikor eljött az ideje. Küldetéseket nem lehet csak olyan egyszerűen feladni, jóslatokat nem lehet hagyni megrothadni, mint a leszedetlen gyümölcsöt. Egyszarvúak maradhatnak egy ideig megmentő nélkül, de örökké nem. A boldog vég nem jöhet el a történet közepén.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mily koldus az, akinek nincs türelme!
Hát nem lassanként gyógyul be a seb?
Nem bűvszerekkel - ésszel dolgozunk,
S az ész kivárja a lassú időt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember halad botorkálva is, nem olyan jól, mintha nem botorkálna, lassabban persze, de halad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy titka van az életnek, egy módon lehet túlélni: soha nem szabad hagyni, hogy feldühítsenek. Ne mérgelődj semmin, soha.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokan gondolják, hogy a türelem a gyengeség jele. Szerintem ez tévedés. A gyengeség jele sokkal inkább az ingerültség, a düh. A türelem, a higgadtság pedig az erőé. Például, ha vitatkozik valaki és a véleménye józan érveken alapul, akkor végig nyugodt, magabiztos lesz, még mosolyogni is tud, miközben érvel. Ám ha az érvei hibásak, akkor lassan elveszíti a tekintélyét, majd a türelmét is, dühbe gurul, aztán már csak képtelenségeket beszél. Az emberek ritkán jönnek méregbe, amikor biztosak a dolgukban. A düh leggyakrabban a zavarodottság jele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás